27 Mayıs 2018 Pazar

4857 Sayılı İş Kanunu 4. Madde“4857 Sayılı İş Kanunu 4. Madde ; İstisnalar”


4857 Sayılı İş Kanunu Kabul Tarihi ; 22.05.2003 ,

Yayınlandığı Resmi Gazete Tarihi ; 10.06.2003

Yayınlandığı Resmi Gazete Sayısı ; 25134 ,

Yayımlandığı Düstur ; Tertip 5 , Cilt 42


          İstisnalar

          Madde 4

          Aşağıda belirtilen işlerde ve iş ilişkilerinde bu Kanun hükümleri uygulanmaz;

          a) Deniz ve hava taşıma işlerinde,

          b) 50'den az işçi çalıştırılan (50 dahil) tarım ve orman işlerinin yapıldığı işyerlerinde veya işletmelerinde,

          c) Aile ekonomisi sınırları içinde kalan tarımla ilgili her çeşit yapı işleri,

          d) Bir ailenin üyeleri ve 3 üncü dereceye kadar (3 üncü derece dahil) hısımları arasında dışardan başka biri katılmayarak evlerde ve el sanatlarının yapıldığı işlerde,

          e) Ev hizmetlerinde,

          f) (…) (1) çıraklar hakkında, (1)

          g) Sporcular hakkında,

          h) Rehabilite edilenler hakkında,

          ı) 507 sayılı Esnaf ve Sanatkârlar Kanununun 2 nci maddesinin tarifine uygun üç kişinin çalıştığı işyerlerinde.

––––––––––––––––––

(1) 20/6/2012 tarihli ve 6331 sayılı Kanunun 37 nci maddesiyle, bu bentte yer alan “İş sağlığı ve güvenliği hükümleri saklı kalmak üzere” ibaresi madde metninden çıkarılmıştır.

(2) 10/9/2014 tarihli ve 6552 sayılı Kanunun 1 inci maddesiyle, bu fıkrada yer alan “altı iş günü” ibareleri “otuz iş günü” şeklinde değiştirilmiştir.

(3) 10/9/2014 tarihli ve 6552 sayılı Kanunun 1 inci maddesinde  4857 sayılı İş Kanununun 3 üncü maddesinin ikinci  fıkrasının beşinci cümlesinin değiştirilmesi hüküm altına alınmış olmakla birlikte, iki cümle şeklindeki düzenleme yerine işlenmiştir.

          Şu kadar ki;

          a) Kıyılarda veya liman ve iskelelerde gemilerden karaya ve karadan gemilere yapılan yükleme ve boşaltma işleri,

          b) Havacılığın bütün yer tesislerinde yürütülen işler,

          c) Tarım sanatları ile tarım aletleri, makine ve parçalarının yapıldığı atölye ve fabrikalarda görülen işler,

          d) Tarım işletmelerinde yapılan yapı işleri,

          e) Halkın faydalanmasına açık veya  işyerinin eklentisi durumunda olan park ve bahçe işleri,

          f) Deniz İş Kanunu kapsamına girmeyen ve tarım işlerinden sayılmayan, denizlerde çalışan su ürünleri üreticileri ile ilgili işler,

          Bu Kanun hükümlerine tabidir.


“4857 sayılı iş kanunun maddeli güncel metnine” ulaşmak için lütfen tıklayınız

 

 
29 Kasım 2014, Cumartesi 01:20
defa okundu.

EN SON EKLENEN HABERLER !

sizde yorum yapın SESİNİZİ DUYURUN


NOT : Bu sayfalarda olan yorumlar ziyaretcilere aittir.