26 Mayıs 2018 Cumartesi

Bakıcı Personelin Çalışma Usul ve EsaslarıT.C.

BAŞBAKANLIK

Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Genel Müdürlüğü

                                                                                                                                                                                                                                        

 SAYI    :B.O2.1.SÇE.0.13.00.00.03/010.06.01- 2188                                              

 

 KONU :Bakıcı Personelin Çalışma Usul ve Esasları   

GENELGE
2007/ 10 

       Genel Müdürlüğümüze bağlı olarak hizmet vermekte olan bakım ve rehabilitasyon merkezleri ile aile danışma ve rehabilitasyon merkezlerimizde bakım altında bulunan özürlülerimizin ihtiyaçlarının daha düzenli giderilebilmesi ve hizmetin kalitesinin arttırılması amacıyla; 2006 yılında özel hizmet alımı yöntemiyle bakıcı personel istihdamı arttırılmıştır.

       Bu kapsamda özürlü bireylere hizmet veren kuruluşlarımızda her bir bakıcı personelin her vardiyada ortalama altı özürlüye hizmet vermesi standardı benimsenmiştir. Benimsenen bu standardımız doğrultusunda kuruluşlarımıza özel hizmet alımı yetkisi verilerek uygulamaya geçilmiştir.

         Halen kuruluş müdürlüklerine verilen yetki doğrultusunda istihdamı sağlanan bakıcı personelin çalışma usul ve esasları ile uygulamada karşılaşılan sorunların çözümü, farklı uygulamaların ortadan kaldırılması ve uygulama birliğinin sağlanması için uyulması gereken hususlar aşağıda belirtilmiştir.

a)    Kuruluşlarımızda özürlü bireylerin özür durumu, yaş ve cinsiyet özellikleri dikkate alınarak mümkün olduğunca 12 özürlüyü geçmeyecek şekilde gruplar veya üniteler oluşturulacaktır. Ancak gerek görüldüğünde özürlünün çok özel durumunun olması gibi nedenler ile daha küçük özel gruplar oluşturulabilir.

b)    Özürlülerimizin her birinin özellikleri, kuruluş hizmet binalarının nitelikleri ve bakım hizmetlerinin yoğun olduğu saatler dikkate alınarak, özür gruplarında veya ünitelerinde; gündüz, akşam, gece vardiyalarında görevlendirilecek bakıcı personel sayısı kuruluş müdürlüklerince belirlenecektir. Gerektiğinde özürlü bireyin kendisine ve çevresine zarar vermesi gibi istenmeyen olayların yaşanmaması için bir özürlü için bir bakıcı personel görevlendirilecektir.

c)    Her özürlünün her bir vardiyada bakımından birinci derecede sorumlu olan bakıcı personelin belirlendiği listeler kuruluş müdürlüğünce hazırlanarak grup birimlerinde veya ünitelerde görülen yerlere asılacaktır.

d)    Özürlülerin bulundukları yerlerden ayrılmaları ancak bakıcı personelin gözetiminde ve denetiminde mümkün olacaktır. Kuruluş içinde ve bahçesinde kontrolsüz ve kendi halinde bırakılan özürlü olmayacaktır.

e)    Grup birimlerinde veya ünitelerde görevli bakıcı personelin ilave bir görevle görev yerinden ayrılması halinde yerine hangi bakıcı personelin bakacağına ilişkin ayrı bir liste de kuruluş müdürlüğünce hazırlanarak grup birimlerinde veya ünitelerde görülen yerlere asılacaktır.

f)    Her bir bakıcı personelin görevde olduğu vardiya süresince; görevli olduğu birimin veya ünitenin adını, sorumlu olduğu özürlülerin isimlerini, bu özürlülere sunduğu hizmetleri, özürlülerin bakımında yaşanan olağan dışı olayları kayıt edeceği ve imza altına alacağı  nöbet defteri kullanılacaktır.

g)    Vardiyasını bitiren bakıcı personel görev yerinden ayrılmadan önce, nöbet defterinde belirttiği bilgileri kendisinden sonra hizmeti sürdürecek olan bakıcı personele sözlü olarak da bildirecek ve nöbet defterini kuruluş müdürlüğünün görevlendireceği idari personele veya grup sorumlusuna imzalatarak teslim edecektir.

h)    Nöbet defterlerinin sayfaları numaralandırılarak, kuruluş müdürlüğünce mühürlenerek imza altına alınacaktır. Nöbet defterleri kuruluş müdürlüğünün görevlendireceği idari personel veya grup sorumluları tarafından takip ve kontrol edilecektir.

i)     Kuruluşların her türlü denetiminde belirtilen listeler ve nöbet defteri de incelemeye alınacaktır. Günün her saatinde her özürlünün bakımından birinci derecede sorumlu olan bakıcı personelin kim olduğunun bilinmesinde tereddüt olmadığına dikkat edilecektir.

j)     Bakıcı personel kuruluş müdürlüğünün görevlendireceği idari personelin veya grup sorumlularının gözetiminde ve denetiminde görev yapacaktır.   

         Bakım ve rehabilitasyon merkezleri ile aile danışma ve rehabilitasyon merkezlerimizde özürlü bireylere bakım hizmeti sunmakla görevli, kadrolu veya özel hizmet alımı yöntemiyle istihdam edilen tüm bakıcı personelin, yukarıda belirtilen usul ve esaslar doğrultusunda hizmetlerini yürütmesinin sağlanması hususunda gereğini önemle rica ederim.                                                                                                                                                    
08 Mayıs 2014, Perşembe 23:33
defa okundu.

EN SON EKLENEN HABERLER !

sizde yorum yapın SESİNİZİ DUYURUN


NOT : Bu sayfalarda olan yorumlar ziyaretcilere aittir.