27 Mayıs 2018 Pazar

Engellilerle İlgili Diğer Mevzuat Hükümleri 

Kanunlar

1. Adlî Tıp Kurumu Kanunu
(R. G. Tarih: 20/4/1982 Sayı: 17670)

2. Aile Hekimliği Pilot Uygulaması Hakkında Kanun           
(R. G. Tarih: 09.12.2004 Sayı: 25665)

3. Ceza Muhakemesi Kanunu
(R. G. Tarih: 17/12/2004 Sayı: 25673)

4. Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanun
(R. G. Tarih: 29/12/2004 Sayı: 25685)

5. Çocuk Koruma Kanunu

(R. G. Tarih: 15/7/2005 Sayı: 25876)

 

6. Çoğaltılmış Fikir ve Sanat Eserlerini Derleme Kanunu

(R. G. Tarih: 29/2/2012 Sayı: 28219)

 

7. Dernekler Kanunu 
(R. G. Tarih : 23/11/2004 Sayı :25649)

8. Hakimler ve Savcılar Kanunu
(R. G. Tarih : 26/2/1983 Sayı :17971)

9. Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanunu                                   
(R. G. Tarih: 2,3,4/7/1927 Sayı:622,623,624)

10. Nakdi Tazminat ve Aylık Bağlanması Hakkında Kanun                               
(R. G. Tarih : 6/11/1980  Sayı : 17152)

11.  Nüfus Planlaması Hakkında Kanun
(R. G. Tarih :27/05/1983  Sayı : 18059)

12. Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanun
(R. G. Tarih : 26/6/2004 Sayı : 25504)
(R.G. Tarih: 3/11/2010 Sayı: 27748) 

13. Spor Müsabakalarında Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesine Dair Kanun
(R. G. Tarih : 7/5/2004   Sayı : 25455)

14. Tabii Afet Nedeniyle Meydana Gelen Hasar ve Tahribata İlişkin   Hizmetlerin Yürütülmesine Dair Kanun
(R. G. Tarih: 25/7/1995 Sayı: 22354)

15. Terör ve Terörle Mücadeleden Doğan Zararların Karşılanması Hakkında Kanun
(R. G. Tarih :27.7.2004   Sayı : 25535)

16. Türkiye Emekli Subaylar, Emekli Astsubaylar, Harp Malulü Gaziler, Şehit Dul ve Yetimleri ile Muharip Gaziler Dernekleri Hakkında Kanun
(R. G. Tarih : 18.6.1983   Sayı : 18081)

17. Türkiye İş Kurumu Kanunu
(R. G. Tarih: 05.07.2003 Sayı: 25159)

18. Türkiye Futbol Federasyonu Kuruluş ve Görevleri  Hakkında Kanun
(R. G. Tarih: 16/5/2009 Sayı: 27230)

19. Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği İle Odalar ve Borsalar Kanunu
(R. G. Tarih: 1/6/2004 Sayı: 254790)

20. Umumi Hıfzıssıhha Kanunu 
(R. G. Tarih:6/5/1930 Sayı: 1489)

21. Vakıflar Kanunu
(R. G. Tarih: 27/2/2008 Sayı: 26800)

22. Yurtdışında Görevli Personele Nakdi Tazminat Verilmesi ve Aylık Bağlanması Hakkında Kanun
(R. G. Tarih : 25/4/1981   Sayı: 17321)

 

Yönetmelikler

1. 2022 Sayılı Kanun Kapsamında Aylık Alan Özürlülere Sağlık Kurulu Raporu Vermeye Yetkili Hastanelerin Belirlenmesi ile Sağlık Raporlarının Alınmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik
(R.G. Tarih: 3/7/2009  Sayı: 27277) 

2. Aile Hekimliği Uygulama Yönetmeliği
(R.G. Tarih: 25/5/2010  Sayı: 27591)

3. Asansör Yönetmeliği (95/16/AT) 
(R.G. Tarihi: 31/1/2007 Sayı: 26420)

4. Ayakta Teşhis ve Tedavi Yapılan Özel Sağlık Kuruluşları Hakkında Yönetmelik 
(R.G. Tarih: 15/2/2008  Sayı: 26788)

5. Başarılı Sporculara Aylık Bağlanması ve Devlet Sporcusu Unvanı Verilmesi Hakkında Yönetmelik
(R.G. Tarih: 28/5/2009  Sayı: 27241)

6. Bedensel Engelliler Tekerlekli Sandalye Basketbol Hakem Yönetmeliği 
(R.G. Tarih: 28/2/2000  Sayı: 23978) 

7. Bedensel Engelliler Tekerlekli Sandalye Basketbol Müsabaka Yönetmeliği  
(R.G. Tarih: 28/2/2000  Sayı: 23978) 

8.  Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik   
(R.G. Tarih:19/12/2007  Sayı : 26735)

9. Çalışanların İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimlerinin Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik
(R.G. Tarih: 7/4/2004 Sayı: 25426)

10. Çalışma Gücü ve Meslekte Kazanma Gücü Kaybı Oranı Tespit İşlemleri  Yönetmeliği
(R.G. Tarih: 11/10/2008   Sayı: 27021)

11. Elektronik Haberleşme Sektöründe Hizmet Kalitesi Yönetmeliği                 
(R.G. Tarih: 12/9/2010  Sayı: 27697) 

12. Emekli ve Malullük Aylığı Bağlanmış Olanlarla, Bunların Kanunen Bakmakla Yükümlü Bulundukları Aile Fertleri, Dul ve Yetim Aylığı Alanların Muayene İle Tedavileri Hakkında Yönetmelik 
(R.G. Tarih: 6/9/2003 Sayı: 25221)

13. Emniyet Hizmetleri Sınıfı Mensupları Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği
(R.G. Tarih: 11/9/1992 Sayı: 21342)

14. Evde Bakım Hizmetleri Sunumu Hakkında Yönetmelik                
(R.G. Tarih:10/03/2005   Sayı : 25751)

15. Gecekondu Kanunu Uygulama Yönetmeliği
(R.G. Tarih:17/10/1966 Sayı: 12428)

16. Gemilerin Teknik Yönetmeliği
(R.G. Tarih:17/11/2009  Sayı: 27409)

17. Gümrük Yönetmeliği 
(R.G. Tarih: 07/10/2009  Sayı: 27369 Mükerrer) 

18. Halk ve Çocuk Kütüphaneleri Yönetmeliği   
(R.G. Tarih:19/08/1982 Sayı: 17787)

19. İçişleri Bakanlığı Personeli Yer Değiştirme ve Atama Yönetmeliği
(R.G. Tarih:08/06/2007 Sayı: 26546)

20. İl Özel İdaresi ve Belediye Hizmetlerine Gönüllü Katılım Yönetmeliği
(R.G. Tarih: 9/10/2005   Sayı : 25961)

21. İşyeri Bina ve Eklentilerinde Alınacak Sağlık ve Güvenlik Önlemlerine İlişkin Yönetmelik 
(R.G. Tarih: 10/2/2004 Sayı: 25369)

22. Kamu Kurum ve Kuruluşlarına Eski Hükümlü İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik
(R.G. Tarih: 19/9/2009   Sayı : 27354)

23. Koruma Bakım ve Rehabilitasyon Merkezleri ile Bakım ve Sosyal Rehabilitasyon Merkezleri Yönetmeliği
(R.G. Tarih: 4/9/2009 Sayı: 27339-Değişiklik: R.G. Tarih: 8/11/2010 Sayı: 27753)

24. Koruyucu Aile Yönetmeliği 
(R.G. Tarih: 14/10/1993 Sayı: 21728)

25. Kent Konseyi Yönetmeliği  
(R.G. Tarih :8/10/2006  Sayı:26313)

26. Milli Eğitim Bakanlığı Özel Öğretim Kurumları Yönetmeliği
(R.G. Tarih:08/03/2008   Sayı : 26810)

27. Milli Eğitim Bakanlığı Özel, Özel Eğitim Okulları Çerçeve Yönetmeliği
(R.G. Tarih: 22.07.2005 Sayı: 25883)

28. Milli Eğitim Bakanlığı Rehberlik ve Psikolojik Danışma Hizmetleri Yönetmeliği
(R.G. Tarih:17/04/2001   Sayı : 24376)

29. Milli Kütüphane Hizmetlerinden Yararlanılmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik                      
(R.G. Tarih: 6/10/2010  Sayı: 27721) 

30. Nakdi Tazminat ve Aylık Bağlanması Hakkında Yönetmelik   
(R.G. Tarih : 18/1/1993 Sayı: 21469) 

31. Nüfus Hizmetleri Kanununun Uygulanmasına İlişkin Yönetmelik 
(R.G. Tarih: 23/11/2006 Sayı: 26355) 

32. Otopark Yönetmeliği 
(R.G. Tarih: 1/7/1993 Sayı: 21624)

33. Özel Huzurevleri ve Huzurevi Yaşlı Bakım Merkezleri Yönetmeliği
(R.G. Tarih: 7/8/2008 Sayı: 26960)

34. Özel Kreş ve Gündüz Bakım Evleri ile Özel Çocuk Kulüpleri Kuruluş ve İşleyiş Esasları Hakkında Yönetmelik
(R.G. Tarih: 8/10/1996 Sayı: 22781)

35. Özel Öğrenci Yurtları Yönetmeliği 
(R.G. Tarih: 3/12/2004  Sayı : 25659)

36. Özürlüler İdaresi Başkanlığı Özürlüler Şûrası Yönetmeliği 
(R.G. Tarih: 8/12/2001 Sayı: 24607)

37. Özürlüler İdaresi Başkanlığı Özürlüler Yüksek Kurulu Görev ve Çalışma Esasları Yönetmeliği 
(R.G. Tarih:12/11/1997  Sayı:23168) 

38. Planlı Alanlar Tip İmar Yönetmeliği 
(R.G. Tarih: 02/11/1985 Sayı: 18916 Mükerrer)

39. Plansız Alanlar İmar Yönetmeliği 
(R.G. Tarih: 02/11/1985  Sayı: 18916) 

40. Radyo ve Televizyon Yayınlarının Esas ve Usulleri Hakkında Yönetmelik
(R.G. Tarih: 17/04/2003 Sayı: 25082)

41. Sosyal Güvenlik Kurumu Taşra Teşkilatı Kuruluş ve Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik 
(R.G. Tarih: 1/10/2010 Sayı: 27716)

42. Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Ayni ve Nakdi Yardım Yönetmeliği 
(R.G. Tarih: 28/9/1986 Sayı: 19235)

43. Sosyal Sigorta İşlemleri Yönetmeliği
(R.G. Tarih: 12/5/2010  Sayı: 27579)

44. Spor Hizmet ve Faaliyetlerinde Üstün Başarı Gösterenlerin Ödüllendirilmesi Hakkında Yönetmelik 
(R.G. Tarih: 3/11/2010  Sayı:27748)

45. Subay ve Astsubay Atama Yönetmeliği
(R.G. Tarih: 18/12/2005  Sayı:26027)

46. Telekomünikasyon Kurumunun Teşkilat ve Görevleri İle Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik    
(R.G. Tarih:17/2/2001 Sayı:24321) 

47. Terör ve Terörle Mücadeleden Doğan Zararların Karşılanması Hakkında Yönetmelik 
(R.G. Tarih: 20/10/2004 Sayı: 25619)  

48. Toplu Konut Fonundan Şehit Ailelerine, Malulleri İle Dul ve Yetimlerine Açılacak Faizsiz Konut Kredisi Yönetmeliği 
(R.G. Tarih: 21/9/1991  Sayı: 20998)

49. Turizm Tesislerinin Belgelendirilmesine ve Niteliklerine İlişkin Yönetmelik
(R.G. Tarih: 21/6/2005  Sayı: 25852)

50. Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonu Ana Statüsü
(R.G. Tarih: 16.05.2007  Sayı: 26524)

51. Türkiye Görme Engelliler Spor Federasyonu Ana Statüsü
(R.G. Tarih: 06.03.2007  Sayı: 26454)

52. Türkiye İş Kurumu İşgücü Uyum Hizmetleri Yönetmeliği 
(R.G. Tarih: 31/12/2008  Sayı: 27097 -6.Mükerrer-) 

53. Türkiye İşitme Engelliler Spor Federasyonu Ana Statüsü
(R.G. Tarih: 01.12.2006  Sayı: 26363)

54. Türkiye Zihinsel Engelliler Spor Federasyonu Ana Statüsü
(R.G. Tarih: 06.03.2007  Sayı: 26454)

55. Yaşlı Hizmet Merkezlerinde Sunulacak Gündüzlü Bakım ile Evde Bakım Hizmetleri Hakkında Yönetmelik 
(R.G. Tarih: 7/8/2008 Sayı: 26960)

56. Yapı İşlerinde Sağlık ve Güvenlik Yönetmeliği
(R.G. Tarih:23/12/2003 Sayı:25325)  

57. Yükseköğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Burs-Kredi Yönetmeliği
(R.G. Tarih: 24/8/2004  Sayı: 25563)

   

58. Mesire Yerleri Yönetmeliği

(R.G. Tarih: 5/3/2013 Sayı: 28578)Genelge

1. Başbakanlığın Acil Sağlık Hizmetlerinin Sunumu konulu 2010/16 sayılı  Genelgesi
(R. G. Tarih: 10/8/2010 Sayı: 27668)

2. İçişleri Bakanlığının 2022 sayılı Kanuna Göre Alınan Aylıkların 3816 Sayılı Kanuna Göre Gelir Hesaplamasına Katılması konulu 2009/38 sayılı Genelgesi

 

Tebliğler

Kamu Görevlilerinin Maluliyet İşlemleri Hakkında Tebliği
(R. G. Tarih: 09/10/2008 Sayı: 27019

2. Kamu Personeli Genel Tebliği (Devlet Memurluğuna Alınma) (Seri No: 1)
(R. G. Tarih: 28/7/2009 Sayı: 27302)

3. Karayolu İle Şehirlerarası Yolcu Taşımacılığı Alanında Uygulanacak Taban Ücret Tarifesi Hakkında Tebliğ (Tebliğ No: 54)
(R. G. Tarih: 25/2/2009 Sayı: 27152)

4. Sınıflandırma Çalışmalarına İlişkin Değerlendirme Formlarının Hazırlanmasına ve Uygulanmasına İlişkin Tebliğ
(R. G. Tarih: 7/8/2009 Sayı: 27312)

5. Sosyal Güvenlik Kurumu Sağlık Uygulama Tebliği
(R. G. Tarih: 25/3/2010    Sayı : 27532 Mükerrer)

6. Tedavi Katılım Payının Uygulanması Hakkında Tebliğ (Sıra No: 12)
(R. G. Tarih: 18/9/2009 Sayı: 27353)

7. Tedavi Yardımına İlişkin Uygulama Tebliği (Sıra No: 6)
(R. G. Tarih:23/10/2008   Sayı : 27033)

8. Turizm Tesislerinin Belgelendirilmesine ve Niteliklerine İlişkin Yönetmeliğin Uygulanmasına Dair Tebliğ (Tebliğ No: 2005/1)
(R. G. Tarih: 25/10/2005 Sayı: 25977)

9. 2010 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Uygulama Tebliği(Seri No: 5)
(R.G. Tarih 26.01.2010 Sayı: 27474)

 

İlgili TSE Standartları 

1. TS 9111 04.04.1991 
Özürlü İnsanların İkamet Edeceği Binaların Düzenlenmesi Kuralları 

2.TS   12460 20.04.1998   
Şehir İçi Yollar-Raylı taşıma Sistemleri Bölüm 5: Özürlü ve Yaşlılar İçin Tesislerde Tasarım Kuralları 

3. TS   12576 08.04.1999 
Şehir İçi Yollar- Özürlü ve Yaşlılar İçin Sokak, Cadde, Meydan ve Yollarda Yapısal Önlemler ve İşaretlemelerin Tasarım Kuralları

4.  TS 12559 25.04.2003 
Yetkili Servisler-Engellilerin Kullandığı Teknik Yardım Araçları İçin-Kurallar

5.TS EN ISO   10535 13.07.2010 
Engelli kişilerin taşınması için yükselticiler - Özellikler ve deney Yöntemleri

6. TS   12694 23.01.2001 
Demiryolu Taşıtları- Yolcu Vagonları- Özürlü Yolcuların Tekerlekli Sandalyeleri İle Seyahatine Uygun Vagon Düzenlemeleri 

7. TS   ISO 10542-1 08.02.2005 
Özürlü veya engelli kişiler için teknik sistemler ve yardımcı donanımlar ? tekerlekli sandalye bağlantı ve emniyet kemeri sistemleri - Bölüm 1: Bütün sistemler için özellikler ve deney metotları 

8. TS   ISO 10542-2 08.02.2005 
Özürlü veya engelli kişiler için teknik sistemler ve yardımcı donanımlar ? Tekerlekli sandalye bağlantı ve emniyet kemeri sistemleri ?  Bölüm 2: Dört noktalı kuşak tipi bağlantı sistemleri 

9.TS EN 12312-14+A119.01.2010
Uçak yer destek donanımı - Özel kurallar - Bölüm 14:Özürlü/yetersiz yolcular için uçağa taşıyacak taşıtlar

10.TS EN ISO 9999 10.05.2001 
Engelli Kişiler İçin- Teknik Yardımcılar- Sınıflandırma

11. TS EN 12182 26.04.2004 
Engelli kişiler için teknik yardım malzemeleri ? Genel özellikler ve deney metotları 

12. TS EN 81-40 19.01.2010 
Asansörler - Yapım ve montaj için güvenlik kuralları - Yolcu ve yük asansörleri için özel uygulamalar - Bölüm 40:Hareket engelli yolcular için yürüyen merdivenler ve eğimli kaldırma platformları

13. TS EN 81-70 21.06.2007 
Asansörler - Yapım ve montaj için güvenlik kuralları - Yolcu ve yük asansörleri için özel uygulamalar - Bölüm 70: Engelliler dâhil yolcu asansörleri için erişilebilirlik

14. TSE CEN TS 81-82 09.04.2009
Asansör-Yapım ve montaj için güvenlik kuralları - Mevcut asansörler - Bölüm 82 - Engelliler dahil mevcut asansörlere erişebilirliğin geliştirilmesi

15. TS EN 1970 26.03.2003 
Ayarlanabilir karyolalar - Engelli kişiler için - Özellikler ve deney metotları 

16.TS EN 1970/A1 28.02.2008 
Ayarlanabilir karyolalar - Engelli kişiler için - Özellikler ve deney metotları 

17. TS EN ISO 16201 27.03.2007 
Engelliler için teknik yardımcılar - Günlük yaşama yönelik çevre kontrol sistemleri

 

 
17 Mart 2013, Pazar 20:25
defa okundu.

EN SON EKLENEN HABERLER !

sizde yorum yapın SESİNİZİ DUYURUN


NOT : Bu sayfalarda olan yorumlar ziyaretcilere aittir.