22 Mayıs 2018 Salı

Evde Bakım Hizmetinden ve Rehabilitasyon Programlarından Yararlanan Görme Özürlüler Hk. Genelge - 2009Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Genel Müdürlüğü

Evde Bakım Hizmetinden ve Rehabilitasyon Programlarından Yararlanan Görme Özürlüler Hk.

GENELGE - 2009

Genel Müdürlüğümüze bağlı görme özürlüler rehabilitasyon merkezlerinde temel ve mesleki eğitim programlarından faydalanmakta olan ve aynı zamanda kendisi için evde bakım ücreti ödenen özürlülerle ilgili aşağıda belirtilen hususlara uyulması gerekmektedir.

1)   Görme özürlüler rehabilitasyon merkezlerinde yatılı olarak temel ve mesleki eğitim programlarından ve bakım hizmetlerinden faydalanmak üzere kuruluşa gelen görme özürlülerden evde bakım hizmetinden faydalananların, kuruluşa kabul tarihinden itibaren evde bakım onayı iptal edilerek bakım ücreti kesilir.

2)     Görme özürlüler rehabilitasyon merkezlerinde, özürlülerin kuruluşa kabulünden sonra evde bakım hizmetinden yararlandığının tespiti halinde, bu genelge ilgi tutularak özürlünün ikamet ettiği İl Müdürlüğüne ivedilikle (faks ve telefon da kullanılarak) bilgi verilir.

3)  Bu özürlüler için kuruluşta kaldıkları süreçte bakım ücreti ödenmez.

4)   Özürlünün kuruluştan ayrılmasını müteakiben ikamet ettiği İlin İl Sosyal Hizmetler Müdürlüğüne yeniden müracaat edilmesi halinde, bakım hizmetleri değerlendirme heyeti tarafından durumu dosyasında bulunan mevcut belgeler ışığında, zorunluluk görülmedikçe yeni belge istenmeksizin yeniden incelenerek, evde bakım hizmetinden yararlandırılıp yararlandınlamayacağına ilişkin bakım raporu hazırlanır.

5)       Evde bakım hizmetinden yararlandırılmasının uygun görülmesi halindt İl Müdürlüğü onay tarihinden itibaren evde bakım hizmetinden yararlandırılır.

6)      Bu özürlülerin mağdur olmaması için evde bakım hizmeti talebine ilişkin değerlendirme, sıra gözetilmeksizin ivedilikle yapılır.

7)    Evde bakım hizmetinin sonlandırılması ve başlangıcı ile kuruluşa kabul ve çıkış işlemleri YBS özürlü modülüne zamanında kayıt edilir.

8)   Görme özürlüler rehabilitasyon merkezlerinden yatılı olarak yararlanma taleplerinin ilk değerlendirilmesi esnasında, İl Müdürlüğündeki mesleki personel tarafından, bu genelge hakkında görme özürlü ve ailesi bilgilendirilir.

 

İsmail BARIŞ – Genel Müdür
07 Mayıs 2014, Çarşamba 00:20
defa okundu.

EN SON EKLENEN HABERLER !

sizde yorum yapın SESİNİZİ DUYURUN


NOT : Bu sayfalarda olan yorumlar ziyaretcilere aittir.