23 Mayıs 2018 Çarşamba

Girişimcilik Eğitim Programı - Eğiticilerin onaylanması ve değiştirilmesi
Girişimcilik Eğitim Programı - Eğiticilerin onaylanması ve değiştirilmesi


Temel seviye eğitim içeriğinin tek bir eğitici tarafından verilmesi şarttır. Bu eğiticinin KOSGEB Hizmet Merkezi tarafından onaylanması için sözleşme imzalama aşamasındaki istekli tarafından verilen eğitici özgeçmiş ve bilgilerine paralel doldurulmuş ve imzalanmış olan UGE Eğitmen Bilgi Formu, İl Müdürlüğünce, KOSGEB Hizmet Merkezine onay için gönderilecektir. Her bir eğitim için yapılan başvuruda en fazla üç eğitici değerlendirilmek üzere KOSGEB Hizmet Merkezine gönderilebilir.

Başvuruların onaylanması için eğiticinin en az dört yıllık üniversite mezunu olması ve UGE Eğitmen Değerlendirme Formundaki kriterler üzerinden en az yetmiş puan alması gereklidir. Yeterli puanı alarak onaylanan eğiticilerle, onay tarihinden itibaren altı ay süresince girişimcilik eğitimi düzenlenebilir.

KOSGEB Hizmet Merkezleri başvuru tarihini müteakip en geç on iş günü içerisinde ön değerlendirme yaptıktan sonra beş iş günü içinde eğitici değerlendirmesini tamamlar ve değerlendirme sonucunu gerekçesiyle il müdürlüğüne yazılı olarak bildirir. İl müdürlüğü reddedilen başvurulardaki eksiklikleri istekliye tamamlatarak yeniden başvuru yapabileceği gibi, varsa bir sonraki isteklinin eğiticisine/eğiticilerine ilişkin değerlendirme formlarını değerlendirilmek üzere KOSGEB Hizmet Merkezine gönderebilir. İl müdürlüğü tarafından değerlendirilmek üzere önerilecek ikinci eğiticinin eğitim düzeyi ve/veya tecrübesi açısından elenen eğitici ile en az aynı özelliklere sahip olması gerekmektedir.

İl müdürlüğüne ibraz edilen eğiticilerin özgeçmiş ve bilgilerini belgeleyen dokümanların doğruluğu istekli tarafından tespit edilmiş ve gerekli kontrolleri yapılmış olmalıdır. Bu kapsamda doğacak yükümlüklerden yüklenici sorumludur.

Bir eğitim programı çerçevesinde aynı tarihlerde birden fazla sınıfın açılması gerektiği ve/veya eğitici değişikliği gereken eğitimlerde il müdürlüğü, KOSGEB Hizmet Merkezi tarafından daha önce uygun bulunan (altı ayı geçmemiş olmak şartıyla) aynı yükleniciye ait eğiticilerden her bir sınıf için bir eğiticiyi belirler ve ilgili sınıfın eğitimi başlamadan beş iş günü önce KOSGEB Hizmet Merkezine eğitici, eğitim programı ve katılımcılarla ilgili yazılı olarak bilgi verir.

Eğiticilerin işten ayrılmaları, yüklenici tarafından herhangi bir nedenle işten çıkarılmaları veya mücbir nedenlere bağlı olarak eğitime devam etmelerine imkan kalmaması hallerinde, yüklenici tarafından en az aynı niteliğe sahip başka bir eğiticinin KOSGEB’e onaylatılarak görevlendirilmesi il müdürlüğünün iznine tabidir. Ayrıca programların denetimi sonucunda verimli olmadığı belirlenen eğiticilerin değiştirilmesi il müdürlüğünce yüklenicilerden istenilebilecektir.

Yapılacak eğitici değişikliklerinde ayrılan eğiticinin yerine en az aynı niteliklere haiz, KOSGEB Hizmet Merkezi tarafından onaylanmış yeni eğitici belirlenmesi zorunludur. Yüklenicinin gerekçe göstererek yapacağı eğitici değişikliği taleplerinde, yüklenicinin il müdürlüğüne gerekçesini belirttiği yazısı ile birlikte vereceği yeni eğiticiye ait özgeçmiş ve bilgilere paralel il müdürlüğü tarafından doldurulup imzalanmış UGE Eğitmen Bilgi Formunu, KOSGEB Hizmet Merkezine yazılı olarak iletir. KOSGEB Hizmet Merkezi tarafından, değerlendirme kriterleri esas alınarak, önerilen eğitici beş iş günü içerisinde kabul veya reddedilir.

Bu değerlendirme sürecinde devam eden eğitimler askıya alınır. Yüklenici, aynı eğitim dâhilinde en çok bir kez eğitici değişikliği talep edebilir.

Yapılan denetimlerde, Kurumu aldatmaya yönelik harekette bulunma, sahte ve yanıltıcı belge düzenleme ve kendi yerine başkasını eğitici olarak görevlendirme gibi bu Yönetmelik hükümlerine aykırı davranışları tespit edilen eğitici, yirmi dört ay boyunca Kurumun faaliyetlerinde görev alamaz ve haklarında il müdürlüğünce suç duyurusunda bulunulur. Hakkında il müdürlüğünce bu şekilde yaptırım uygulanan kişiler sisteme kaydedilir ve Kurumun internet sayfasında ilan edilebilir.

 


İlgili bölüm Aktif İşgücü Hizmetleri Genelgesinden alınmıştır


 
27 Kasım 2014, Perşembe 00:12
defa okundu.

EN SON EKLENEN HABERLER !

sizde yorum yapın SESİNİZİ DUYURUN


NOT : Bu sayfalarda olan yorumlar ziyaretcilere aittir.