25 Nisan 2018 Çarşamba

Girişimcilik Eğitim Programı - Katılımcıların seçimi
Girişimcilik Eğitim Programı - Katılımcıların seçimi


Girişimcilik eğitim seviyelerinin özelliğine uygun nitelikleri taşıyan Kuruma kayıtlılar arasından, tarafsızlık ve fırsat eşitliği ilkesine riayet edilerek asil ve asil katılımcı sayısının dörtte biri oranında yedek katılımcı, yüklenici, Kurum personeli ve protokol tarafı kurumun yetkilileri tarafından belirlenebilecektir. Asil katılımcıların yerine tamamlanacak yedek katılımcının kalmaması halinde; katılımcı ilanına çıkılacak ve günlük başvurular da programa yönlendirilebilecektir. Ancak her halde yeni liste için de aynı seçme işlemleri tekrar edecektir.

Katılımcı adaylarına yapılacak iş ve meslek danışmanlığı hizmetleri kapsamında; danışandan iş fikrinin olup olmadığı, işletmesini bir yıl içerisinde kurup kurmayacağı, ne kadar sermayeli bir işletme kurmayı planladığı, daha önce işletme kurma girişimi veya kurulmuş işletmesinin olup olmadığı, işletme ortağı olacak ise ortağı olmayı düşündüğü işletme ile görüşüp görüşmediği gibi sorular ile adayın girişimcilik eğitimine katılma noktasındaki istekliliğini tespit etmeye yönelik olarak varsa test vb. araçlar da kullanılabilir. Katılımcı adaylarının programa uygunluğunun tespiti esnasında yapılan görüşmelerde doğrudan iş fikrinin detaylarıyla açıklanması istenmeyecektir.

Programa katılacaklara yönelik yapılacak danışmanlık hizmetleri ile katılımcı seçimine ilişkin kriterler Genel Müdürlükçe ayrıca belirlenebilir.

Katılımcıların seçim işlemi tamamlandıktan sonra tespit edilen asil katılımcı listesi ile yedek katılımcı listesi il müdürlüğünce Kurum internet sayfasında, il müdürlüğü ve hizmet merkezi ilan panosunda, ayrıca uygun görülmesi halinde diğer araç ve yöntemler ile en az 5 gün olmak üzere duyurulacaktır. Program kapsamında sınıf mevcudu 10 kişiden az, 25 kişiden fazla olamaz, birden fazla sınıfta eğitim düzenlenmesi durumunda programa katılanların imkânlar ölçüsünde yaş, eğitim seviyesi vb. özelliklerinin birbirine yakın olmasına dikkat edilecektir.

 


İlgili bölüm Aktif İşgücü Hizmetleri Genelgesinden alınmıştır


 
27 Kasım 2014, Perşembe 00:16
defa okundu.

EN SON EKLENEN HABERLER !

sizde yorum yapın SESİNİZİ DUYURUN


NOT : Bu sayfalarda olan yorumlar ziyaretcilere aittir.