21 Haziran 2018 Perşembe

Girişimcilik Eğitim Programı - Programın içeriği ile ilgili hususlar
Girişimcilik Eğitim Programı - Programın içeriği ile ilgili hususlar


 Eğitimin süresi ve eğitim mekânı

Toplam program süresi tüm modüller dahil olmak üzere yüz altmış fiili günü geçemez. Program kapsamındaki eğitimlerin, günlük en az beş en fazla sekiz saat ve haftada altı günü geçmemek üzere en az otuz en fazla kırk saat olması zorunludur. Yarım günlük tatiller dahil olmak üzere milli, dini bayramlar ile resmi tatil olan günlerde eğitim yapılamaz ve bu süreler toplam eğitim gününe dahil edilemez. Eğitim verilemeyen bu süreler eğitim sonrasına eklenir. Eğitimlerin mesai saatleri içerisinde yapılması esastır. Ancak il müdürlüğünce uygun görüldüğü takdirde, denetim imkânları da göz önünde bulundurularak bu maddeye aykırı olmamak kaydıyla, mesai saatleri ve günleri dışında da eğitim düzenlenebilir. Programlar tatil günleri ve Genel Müdürlükçe modüllerin uygulanması hakkında belirlenecek koşullar saklı olmak üzere kesintisiz olarak yapılır.

İl müdürlüğü; programların toplam eğitim sürelerinde artışa neden olmamak kaydıyla, programların yapıldığı yörenin coğrafi özellikleri ile yüklenicilerin özel durumlarını dikkate alarak eğitimlerin günlük başlama ve bitiş saatlerinde değişiklik yapmaya yetkilidir.

Eğitimlerin öğrenme güçlüğü çektiği belgelenen engellilere yönelik düzenlendiği durumlarda, ilgili makamların vereceği rapor doğrultusunda günlük verilecek eğitim saatlerinde değişiklik yapılabilir. Bu değişiklik bu kapsama giren katılımcıların bulunduğu sınıflar için geçerlidir.

Program kapsamında üniversite, 5580 sayılı Kanun kapsamındaki kurumlar dışındaki istekliler tarafından önerilen eğitim mekânının girişimcilik eğitim programının uygulanması için asgari standartlara sahip olup olmadığının MEB tarafından yetkilendirilmiş kurum veya kuruluşlarca tespiti gereklidir. Bunun mümkün olmadığının resmi yazı ile belgelenmesi halinde bu tespitin il müdürlüğünce tekliflerin sunulmasından önce yapılması gereklidir. Bu kapsamdaki iş ve işlemlerde Yönetmeliğin ve bu genelgenin mesleki eğitim kursları ile ilgili hükümlerinden ilgili olanları kıyasen dikkate alınacaktır. Diğer hizmet sağlayıcıların eğitim mekânlarına ilişkin özel kanunları çerçevesinde sahip oldukları belgeleri teklif aşamasında ibraz etmeleri gerekmektedir. Üniversiteler bulundukları il dışında başka ilde teklif verdiği takdirde, asgari şartlara haiz eğitim mekanı temin ettiğini belgelemek durumundadır.

Gerçek veya tüzel kişilerle hizmet sağlayıcıların işbirliği yaparak program düzenlemesi halinde de hizmet sağlayıcılar eğitim mekanına ilişkin asgari standartlara sahip olmakla yükümlüdür.

İl müdürlüğü tarafından eğitim mekânına ilişkin tespit yapılırken; eğitim için gerekli olan asgari standartlar, iş sağlığı ve güvenliğine ilişkin esaslar dikkate alınacaktır.

 


İlgili bölüm Aktif İşgücü Hizmetleri Genelgesinden alınmıştır


 
27 Kasım 2014, Perşembe 00:15
defa okundu.

EN SON EKLENEN HABERLER !

sizde yorum yapın SESİNİZİ DUYURUN


NOT : Bu sayfalarda olan yorumlar ziyaretcilere aittir.