20 Haziran 2018 Çarşamba

Girişimcilik Eğitim Programı - Programların denetimi, izlenmesi ve idari yaptırımlar
Girişimcilik Eğitim Programı - Programların denetimi, izlenmesi ve idari yaptırımlar


Yönetmeliğin 88. maddesi gereğince girişimcilik eğitim programının denetimi Kurumun denetim yetkisi saklı kalmak üzere 4904 sayılı Kanunun 13. maddesi gereğince oluşturulan Denetim Kurulundadır. Ayrıca girişimcilik eğitim programları ile ilgili Kurum ile KOSGEB arasında imzalanan protokol çerçevesinde KOSGEB temsilcileri tarafından izleme faaliyetleri yapılabilir. Bunun dışında programın denetim ve izlenmesi ile ilgili olarak Yönetmeliğin ve bu genelgenin mesleki eğitim kursları ile ilgili kısmındaki ilgili hüküm ve açıklamalar kıyasen dikkate alınacaktır.

Düzenlenecek girişimcilik eğitim programının iş ve işlemlerini yürütmek amacıyla il müdürlüğünden bir personel program sorumlusu olarak görevlendirilecektir. Yönetmeliğin ve bu genelgenin mesleki eğitim kursları ile ilgili bölümünde kurs sorumlusu ile ilgili olarak belirlenen usul ve esaslardan ilgili olanlar, girişimcilik eğitim programı sorumlusu için de geçerlidir. Program sorumlusu sorumlu bulunduğu programı en az bir kere ziyaret edecektir.

Program kapsamında yüklenici ile imzalanan sözleşmenin feshi ile ilgili Yönetmeliğin girişimcilik eğitim programları bölümünde yer alan hükümlere ilave olarak Yönetmeliğin 27. maddesinin ilk fıkrasının (a) bendi hariç ilgili hükümleri uygulanır.

Bu kapsamda teklif veremeyecek durumda iken teklif veren, teklif sırasında yanıltıcı bilgi ve belgeler vermek suretiyle Kurumu aldatmaya yönelik girişimlerde bulunduğu tespit edilen, kesin teminat vermeyen, il müdürlüğünce kabul edilen mücbir sebepler hariç sözleşme imzalamaya davet edildiği halde sözleşme imzalamaktan imtina eden isteklilerin geçici teminatları Kuruma gelir kaydedilir ve bu durumdaki istekli ile on iki ay boyunca bu Yönetmelik kapsamında sözleşme veya protokol imzalanmaz.

Yüklenicinin, istekli olduğu dönem itibari ile sözleşme ve protokol imzalanamayacaklar arasında olduğunun sonradan tespit edilmesi ve bu durumun halen devam etmesi halinde; istekli taahhütnamesinde bu konuda gerekli uyarıda yapıldığından, Kurumu aldatmaya yönelik hareket nedeni ile yüklenici ile imzalanan sözleşme veya protokol iptal edilir, kesin teminat Kuruma gelir kaydedilir, yükleniciye yapılan ödemeler yasal faizi ile birlikte geri alınır ve kendisi ile yirmi dört ay boyunca sözleşme ve protokol imzalanmaz.

 


İlgili bölüm Aktif İşgücü Hizmetleri Genelgesinden alınmıştır


 
27 Kasım 2014, Perşembe 00:18
defa okundu.

EN SON EKLENEN HABERLER !

sizde yorum yapın SESİNİZİ DUYURUN


NOT : Bu sayfalarda olan yorumlar ziyaretcilere aittir.