22 Mayıs 2018 Salı

Girişimcilik Eğitim Programı / Teknik Değerlendirme - Eğitim alanındaki tecrübe
Girişimcilik Eğitim Programı / Teknik Değerlendirme - Eğitim alanındaki tecrübe


Yönetmeliğin 80. maddesi gereğince girişimcilik eğitim programları konusunda sunulan teklifler, aşağıdaki esaslara göre il müdürlüğünce oluşturulan komisyon tarafından değerlendirilecektir.

Komisyonun oluşumu, çalışması ve diğer konularda Yönetmeliğin ve bu genelgenin mesleki eğitim kursları ile ilgili usul ve esasları kıyasen uygulanacaktır. Bu konuda gerekli tedbirler il müdürlüğünce alınacaktır.

6.1. Eğitim alanındaki tecrübe

İsteklinin, son teklif verme tarihi itibariyle;

-   Son beş yıl içinde eğitim tecrübesine beş,

-   Son beş yıl içinde girişimcilik eğitim tecrübesine on,

-   Son beş yıl içinde KOSGEB ile girişimcilik eğitim tecrübesi olanlara onbeş,

-   Son beş yıl içinde Kurum ile yapılan ve tamamlanan girişimcilik eğitimi programı sözleşmesi olanlara yirmi,

-   Uluslararası kuruluşlar tarafından girişimcilik alanında yetkilendirilmiş olanlara veya bu alanda eğitim tecrübesi bulunanlara yirmi beş,

puan verilerek eğitim alanındaki deneyim değerlendirilecektir.

İsteklinin yukarıdaki durumlardan uygun olanların birden fazla olması durumunda her biri için ayrı ayrı değil en yüksek puan alabileceği duruma denk gelen puan verilecektir.

Örnek: Uluslararası kuruluş tarafından girişimcilik alanında yetkilendirilmiş bir istekli aynı zamanda son beş yıl içinde Kurumla tamamlanmış girişimcilik eğitimi veya aynı süre içinde eğitim tecrübesi olsa bile alabileceği toplam puan yirmi beş olacaktır.

Eğitim ve girişimcilik eğitimi tecrübesinin puanlanabilmesi için, isteklinin son beş yıl içinde bu kapsamda tamamlamış olduğu eğitimlere ilişkin sözleşme, fatura vb. gibi kanıtlayıcı belgelerin aslı veya noter onaylı örneklerini de teklif zarfı içinde ibraz etmesi gerekmektedir.

İsteklinin son beş yıl içinde Kurum ve KOSGEB ile düzenlediği girişimcilik eğitimleri alanında puan alabilmesi için, bu sözleşmelerin tüm yükümlülükleri itibari ile tamamlanması gerekir. Bu kapsamda hangi sebeple olursa olsun tamamlanmayan sözleşmeler dikkate alınmayacaktır.

Bu bölümden puan alınabilmesi için sözleşme sayısı önemli olmayacaktır.

Uluslararası kuruluşlar tarafından girişimcilik eğitimleri alanında yetkilendirilen kuruluşlar, tecrübelerini bu yetki belgeleri ile ispatlayabilecektir.

İl müdürlüğü bu kapsamda ibraz edilen belgeler ile ilgili olarak tereddüt oluşması halinde, belgelerin doğruluğunu teyit etmek amacıyla her aşamada ilave bilgi ve/veya belge isteyebilir ve araştırma yapabilir.

 


İlgili bölüm Aktif İşgücü Hizmetleri Genelgesinden alınmıştır


 
26 Kasım 2014, Çarşamba 23:19
defa okundu.

EN SON EKLENEN HABERLER !

sizde yorum yapın SESİNİZİ DUYURUN


NOT : Bu sayfalarda olan yorumlar ziyaretcilere aittir.