23 Nisan 2018 Pazartesi

Girişimcilik eğitim programının uygulanması
Girişimcilik eğitim programının uygulanması


Aktif İşgücü Hizmetleri Yönetmeliğinin 78. maddesi gereğince girişimcilik eğitim programları istihdamın korunması, artırılması ve işsizliğin azaltılması hedefleri çerçevesinde girişimciliğin geliştirilmesi, yaygınlaştırılması, ekonomide yeni işlerin yaratılması ve sürdürülebilir işletmelerin kurulması ve bunların geliştirilmesi amacıyla düzenlenmektedir.

Söz konusu program, Aktif İşgücü Hizmetleri Yönetmeliğinin ilgili hükümleri, Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı (KOSGEB) arasında 18/09/2009 tarihinde imzalanan Uygulamalı Girişimcilik Eğitimi (UGE) İşbirliği Protokolü ve bu genelgede yer alan usul ve esaslara göre yürütülecektir. Bu bölümde hüküm bulunmayan hallerde; bu genelgenin mesleki eğitim kursları ile ortak hükümlerinde yer alan hükümlerden ilgili olanlar uygulanır. Program sonunda katılım belgesi alanlar, KOSGEB Yeni Girişimci Desteği’ne başvurabilecektir. Ayrıca programın uygulanma esasları, destek usul ve esasları ile diğer ilgili bilgi ve belgeler hakkında KOSGEB’in internet sayfasından bilgi edinilebilecektir.

Kuruma kayıtlı olup, Girişimcilik eğitim programından yararlanmak isteyen ve Kurum tarafından geliştirilecek değerlendirme süreçlerinden geçen, iş ve meslek danışmanlığı hizmetleri kapsamında bu programdan yararlanması uygun görülen kişi sayısının yeterli sayıya ulaşması halinde program düzenlenecektir. Kurumca eğitim alması uygun görülen kişi sayısının on kişiyi aşması durumunda hedefler ve ödenekler ölçüsünde program herhangi bir bekleme süresine tabi olmaksızın başlatılabilecektir.

Bu kapsamda il müdürlüklerince yıllık işgücü eğitim planı hazırlanırken düzenlenecek girişimcilik eğitim programları ve bu programlara katılacak kişi sayısına yer verilecektir. İhtiyaç duyulması halinde söz konusu planda gerekli değişiklikler yapılacaktır.

Program kapsamında Kurum, girişimcilik eğitimi almış kişilere, iş kurma ve geliştirme konularında danışmanlık ve mentorluk hizmeti ile birlikte finansal destek olanaklarına erişim imkânlarını kolaylaştırıcı hizmetleri verebilir veya verdirebilir. Mentorluk hizmetleri ile ilgili hizmet alımı yapmaya il müdürlükleri ile Genel Müdürlük yetkili olup; hizmet alımına ilişkin uygulama usul ve esasları ayrıca belirlenecektir. 

Bu kapsamda Yönetmelikte belirtilen mentorluk hizmetleri; iş planlarının uygulamaya geçirilmesi, sektörde iletişim ve işbirliği ağları oluşturulması, girişimci deneyimlerinin doğrudan program faydalanıcılarına aktarılması, katılımcıların finansal araçlara ve yatırımcılara ulaşabilmesi, adayların yönetim becerilerinin geliştirilmesi amaçları taşımakta olup; mentorluk hizmetleri ile ilgili usul ve esaslar ayrıca Genel Müdürlükçe belirlenebilir. Mentorluk hizmetleri Kuruma işveren olarak kayıtlı kişiler, başarılı girişimciler veya akademisyenler tarafından verilebilecek olup; mentorlar girişimci adayının işletmesini kurma ve geliştirme aşamasında bir çeşit danışmanlık görevi üstlenecektir.

Program sonunda eğitime katılan girişimci adaylarının kendi iş fikirlerine ilişkin iş planını hazırlama ve bu planı uygulamaya yönelik gerekli bilgi ve deneyimi kazanmaları hedeflenmektedir.

 


İlgili bölüm Aktif İşgücü Hizmetleri Genelgesinden alınmıştır


 
26 Kasım 2014, Çarşamba 23:03
defa okundu.

EN SON EKLENEN HABERLER !

sizde yorum yapın SESİNİZİ DUYURUN


NOT : Bu sayfalarda olan yorumlar ziyaretcilere aittir.