22 Mayıs 2018 Salı

Güvenlik Önlemi Alınmaması Sebebi İle Yaralanma ve Geçici İş Göremezlik ÖdeneğiK. 1.ASLİYE HUKUK (İŞ) MAHKEMESİ HAKİMLİĞİNE

SUNULMAK ÜZERE

A. 1. İŞ   MAHKEMESİ   SAYIN   HAKİMLİĞİNE

BİLİRKİŞİ   RAPORUDUR

 

DOSYA NO        :    E.200./....

DAVACI                    :    A.B.

KONU               :    Tazminat

I. DAVACININ  İDDİASI              :

            Davacı vekili dava dilekçesinde özetle; müvekkilinin davalı kooperatifin inşaatında işçi olarak asgari ücretle çalıştığı süre içerisinde 2002 yılının ağustos ayında kooperatife ait inşaatın gerekli güvenlik önlemlerini almamış olması nedeniyle inşaattan düşerek ciddi şekilde yaralandığını, halen tedavisinin devam ettiğini, SSK müdürlüğünden geçici iş göremezlik ödeneği almaya devam ettiğini, 2 yıldır koltuk değnekleriyle yürümeye çalışan müvekkilinin bacağında kalıcı şekilde sakatlık meydana geldiğini, müvekkilinin davalı kooperatife ait inşaattan düşerek yaralandığını, beyanla fazlaya ilişkin hakları saklı kalmak kaydı ile; 1.000.00 YTL maddi tazminatının olay tarihinden itibaren işleyecek yasal faiziyle birlikte davalıdan tahsiline karar verilmesini talep etmiştir.

II.DAVALININ CEVABI               :

            Davalı davaya cevap layihası vermemiştir.

III.İNCELEMELER                                  :

            3-İNCELEMELER                        :

1.Kazalı A.B., 1.9.1954 doğumlu olup 22.8.2002 tarihinde meydana gelen iş kazası sonucu %48,2 oranında malül kalmıştır.

2. Sayın Mahkemece kusur bilirkişi heyetine tanzim ettirilen 15.2.2000 tarihli kusur bilirkişi heyet raporunda olayın meydana gelmesinde;

                       a-Davalı işveren H.A. ve Ortaklarının %80,

                       b-Kazalı T.T.?ın %20,

oranında kusurlu bulundukları tespit edilmiştir.

3. SSK Aylık/Gelir Bağlama Kararına göre Kazalı A.B.?in 22.8.2002 tarihinde meydana gelen olayda sürekli iş göremezlik derecesinin %48,2 olduğu ve 31.8.2006 tarihinde KONTROL MUAYENEYE TABİ  olduğu belirtilmiştir.

            Yargıtay 10 Hukuk Dairesinin 7.4.1997 tarih ve E.1997/2726, K.1997/2588 sayılı içtihadında; ?...3-Sigortalının iş göremezlik raporunda 10.4.1996 tarihinde kontrol kaydı olduğu halde, bu kontrol yapılmadan ve kesin olarak iş göremezlik derecesi belirlenmeden zarar hesabı yapılması ve hüküm kurulması keza usul ve yasaya aykırıdır...? şeklinde olup ve yine Yargıtay 9. Hukuk Dairesinin 24.3.1992 tarih ve E.1992/15229, K.1992/3381 sayılı Bozma ilamında da ?... Davacının, 1995 yılında geçirmiş olduğu iş kazasına ilişkin, maluliyeti %8 olarak tespit edilmişse de, maluliyet tespit evrakında tekrar kontrol kaydının bulunduğu buna göre maluliyet oranının henüz kesinleşmediği görülmektedir. Kesin maluliyet oranı tespit edilmeden, tazminat hesabı yapılarak hüküm tesisi doğru değildir.?yerleşik içtihatlar uyarınca kazalının iş göremezlik oranının kesinleşmeden hesap raporu yapılması yasalara aykırı olup bu nedenle 31.8.2006 tarihinde kontrol muayeneye tabi olan kazalı sigortalı için hesap raporunun ancak 31.8.2006 tarihinde kontrol muayenesi yapıldıktan sonra iş göremezlik oranının kesinleşmesi halinde hesap raporu tanzim ettirilmesi gerekmektedir.

SONUÇ                         :

Kazalı sigortalının iş göremezlik oranının kesinleşmesinden sonra dosyanın hesap raporu için ek ücret ile birlikte tarafıma tevdi halinde raporumu tanzim edebileceğimi,    Saygı ile arz ederim. 16.9.2005

 

Bilirkişi Av. Mustafa Uslu

 
13 Haziran 2013, Perşembe 08:48
defa okundu.

EN SON EKLENEN HABERLER !

sizde yorum yapın SESİNİZİ DUYURUN


NOT : Bu sayfalarda olan yorumlar ziyaretcilere aittir.