26 Mayıs 2018 Cumartesi

Hak Sahiplerinin Maddi Tazminat Hesabından Müterafik Kusur İndirimi YapılmamasıK. 1.İŞ MAHKEMESİ SAYIN HAKİMLİĞİ?NE

SUNULMAK ÜZERE

A. 16. İŞ MAHKEMESİ SAYIN   HAKİMLİĞİNE

BİLİRKİŞİ RAPORUDUR:

 

Dosya no                      : E.200./......

Doğum  tarihi                : 01.02.1970                 Yaşı     :30          Bakiye ömrü  : 37

Vefat tarihi                    : 04.12.2000

Kusur                           : YOK

Günlük ücreti                : Asgari ücret

 

Hak sahibi   :           Doğum  tarihi     :      Yaşı      :                      İstifade süresi :         

Eşi Ş.                16.01.1973                   27                                37

Kızı T.              25.02.1995                   5                                  17

Oğlu A.             12.02.1998                   2                                  16

1-K. Asliye Ceza Mahkemesinin E.2000/1355 sayılı kamu davasında yapılan keşfe ilişkin bilirkişi kusur raporu tetkikinde; kazanın meydana gelmesinde sürücü M.T.?in 8/8 oranında kusurlu bulunduğu, müteveffa sigortalı H.S.?ın ise kusuru bulunmadığından hak sahiplerinin maddi tazminat hesabından müterafik kusur indirimi yapılmamıştır.

2-Yaşasa idi müteveffanın 60 yaşına kadar çalışıp 60 yaşında emekli olacağı esasından hareketle hesap yapılmış ve murisin eşi Ş. kendi bakiye ömrü süresince ve kızı T. 22 yaş ikmaline kadar ve oğlu A. ise 18 yaş ikmaline kadar murisin gelirinden istifade edeceği dikkate alınarak pay dağıtımı yapılmıştır. Murisin geliri kendisi ve eşine 2?şer , çocuğuna 1 hisse olarak tefrik edilmiştir.

3-Yargıtay 21. Hukuk dairesinin 2006/7388, 2006/7274 sayılı Bozma ilamı doğrultusunda hüküm tarihi itibari ile 31.12.2006 tarihine kadar asgari ücretler belli olduğundan 31.12.2006 tarihine kadar ki gelirler işlemiş ve 01.1.2007 sonrası gelirler her yıl için %10 arttırılmış ve % 10 ıskontolu olarak hesaplanmıştır.

            4-Müteveffanın kaza anında Dosyanın tetkikinden murisin olay tarihinde en az asgari ücret kadar gelir sağlayacağı varsayılarak olay tarihinden sonra ki asgari ücretler tazminata esas ücret olarak dikkate alınmıştır. Son net günlük ücret 1.1.2007 tarihinden itibaren her yıl ayrı ayrı %10 oranında arttırılmıştır.

5-Yaşlılık aylığı son gösterge, katsayı, oran ve TUFE artışları ile uygulanan zamlar göre aylık yaşlılık geliri hesaplanmış olup bu aylık gelirde her yıl %10 arttırılıp %10 ıskontoya tabi tutulmuştur.

          6-SSK Tahsisler Dairesi Başkanlığının 7.10.2005 tarih ve 788822 sayılı yazısı ile hak sahiplerinden Ş. için 20.958,49YTL, A. için 8.166,25YTL, T. için 11.816,32YTL olarak 19.1.2006 tarihine kadar gelirlerinin tüm peşin sermaye değerlerinin ödendiği belirtilmiştir.

          7-Sayın mahkemenin ara kararı uyarınca sigortalının eşi Ş.?ün %30 oranında evlilik şansı bulunduğu kabul edilerek bu oranda indirim yapılmıştır.

TABLOLAR                  :

HESAPLAR                           :

 HAK SAHİBİ Ş. (EŞİ):

04.12.2000-31.12.2006 Fiili çalışma işlemiş gelir                        :   6.307,69

01.1.2007-1.1.2020   Fiili çalışma iskontolu geliri                       : 21.050,97

1.2.2020-1.1.2030    Iskontolu yaşlılık geliri                  : 27.040,36

                                                                     Toplam : 54.399,02

 

%30 Evlilik tenzili: 54.399,02X0.70       = 38.079,32

Hür sigorta tarafından ödenenin tenzili    = 38.079,32-1.335,82=36.743,50

Sigorta gelir tenzili: 36.743,50-20.958,49=15.785,01YTL

Hükmolunanın tenzili                                         =15.785,01-8.000,00=7.785,01YTL

 

HAK SAHİBİ T. (KIZI):

04.12.2000-31.12.2006  Fiili çalışma işlemiş gelir                       : 3.153,84

01.1.2007-25.02.2017   Fiili çalışma iskontolu geliri        : 7.228,21

                                                                     Toplam : 10.382,06

Hür sigorta tarafından ödenenin tenzili =10.382,06-2.003,74=8.378,32

Hükmolunanın tenzili                                         =8.378,32-YOK=8.378,32

Sigorta gelir tenzili: 8.378,32-11.816,32=karşılanmıştır.

 

HAK SAHİBİ A. (OĞLU):

04.12.2000-31.12.2006  Fiili çalışma işlemiş gelir                       : 3.153,84

1.1.2007-12.02.2016   Fiili çalışma iskontolu geliri          : 6.266,93

                                                                     Toplam : 9.420,78

 Hür sigorta tarafından ödenenin tenzili             =9.420,78-2.003,74=7.417,04

Hükmolunanın tenzili                                         =7.417,04-YOK=7.417,04

Sigorta gelir tenzili: 7.417,04-8.166,25= karşılanmıştır.

 

 

SONUÇ                                   :

Davacılardan murisin eşi Ş.?ün 7.785,01YTL alacağı bulunduğunu diğer davacıların ise maddi zararları SSK tarafından karşılandığından alacağı bulunmadığını, saygı ile arz ederim. 15.3.2007

                                                                                           

Bilirkişi   Av. Mustafa USLU

 
13 Haziran 2013, Perşembe 09:21
defa okundu.

EN SON EKLENEN HABERLER !

sizde yorum yapın SESİNİZİ DUYURUN


NOT : Bu sayfalarda olan yorumlar ziyaretcilere aittir.