24 Haziran 2018 Pazar

İmam Hatip Lisesi Meslek Dersleri Öğretmeni Meslek Bilgi Dosyası 

 

İMAM HATİP LİSESİ MESLEK DERSLERİ ÖĞRETMENİ

 

TANIM

Çalıştığı eğitim kurumunda, öğrencilere, İslam dini ile ilgili konularda eğitim veren kişidir.

GÖREVLER

İmam hatip lisesi meslek dersleri ile ilgili hangi bilgi, beceri, tutum ve davranışların, hangi yaş düzeylerindeki öğrenci gruplarına, hangi yöntemlerle kazandırılacağı, MEB tarafından onaylanan öğretim programları ve ilgili mevzuatta belirtilmiştir.

İmam hatip lisesi meslek dersleri öğretmeni, bu program çerçevesinde;

ü  Eğitim vereceği grubun düzeyine uygun bir çalışma planı hazırlar,

ü  Kendisine ayrılan ders saatlerinde bu planı uygulayarak öğrencilere alanı ile ilgili bilgi ve beceri kazandırır,

ü  Öğrencilerin başarılarını değerlendirir, başarıyı artırıcı önlemler alır,

ü  Eğitici kol çalışmalarında görev alarak öğrencilerin yeteneklerini geliştirici etkinlikler düzenler,

ü  Alanı ile ilgili öğrencilerin gelişimlerini izler, sorunlarının çözümüne yardımcı olur, 

ü  Nöbetçi olduğu günlerde, okulun düzen ve disiplinini sağlamak üzere görev yapar,

ü  Sınıf öğretmeni olarak, öğrencilerin ders seçmelerine yardımcı olur, yönetimle ilişkilerini sağlamaya çalışır.

KULLANILAN ALET, MALZEME VE EĞİTİM MATERYALLERİ

ü  Yıllık müfredat programı, günlük çalışma planları, not defteri, yoklama defteri,

ü  Ders kitapları,

ü  Okul araç ve gereçleri,

ü  Ders araç ve gereçleri.

MESLEĞİN GEREKTİRDİĞİ ÖZELLİKLER

İmam hatip lisesi meslek dersleri öğretmeninin hem alanı ile hem de öğretmenlik mesleği ile ilgili niteliklere sahip olması gerekir.

İmam hatip lisesi meslek dersleri öğretmeni olmak isteyenlerin;

ü  Sözel ifade yeteneği gelişmiş,

ü  Sosyal bilimlere ve dini konulara ilgili ve bu alanda başarılı,

ü  Soyut konularla uğraşmaktan hoşlanan,

ü  Düşüncelerini başkalarına açık bir biçimde aktarabilen,

ü  İyi bir öğrenme ortamı sağlayabilen,

ü  Dikkatli, işine özen gösteren,

ü  Mesleğinin sorunları ile ilgilenen ve çözüm bulmaya çalışan,

ü  İnsanlarla iyi iletişim kurabilen; sevecen, hoşgörülü, sabırlı,

ü  Öğrencilerin duygu ve düşüncelerini anlayabilen,

ü  Kendini geliştirmeye istekli, coşkulu, yaratıcı kimseler olmaları gerekir.

ÇALIŞMA ORTAMI VE KOŞULLARI

İmam hatip lisesi meslek bilgisi dersleri öğretmeni, sınıfta görev yapar. Görevini oturarak yürütebilir. Çalışma ortamı biraz             gürültülü ve tozludur.

MESLEK EĞİTİMİ

MESLEK EĞİTİMİNİN VERİLDİĞİ YERLER   

Mesleğin eğitimi çeşitli üniversitelere bağlı İlahiyat fakülteleri, edebiyat, fen-edebiyat ve eğitim fakültelerinin ?Arap Dili ve Edebiyatı? ile ?Arapça Öğretmenliği? bölümlerinde verilmektedir.

Ancak ?İlahiyat? ile ?Arap Dili ve Edebiyatı? bölümlerinden mezun kişilerin Ortaöğretim Alan Öğretmenliği Tezsiz Yüksek Lisans Programını veya Milli Eğitim Bakanlığı Yüksek Öğretim Kurulu (YÖK) işbirliği ile açılan / açılacak Pedagojik Formasyon Programını başarı ile bitirmeleri gerekmektedir.

ÖN EĞİTİMDE BAŞARILI OLUNMASI GEREKEN DERSLER

ü  İmam hatip liselerinde okutulan tefsir, hadis, fıkıh gibi dersler,

ü  Tarih,

ü  Türkçe,

ü  Felsefe.

MESLEK EĞİTİMİNE GİRİŞ KOŞULLARI

Mesleğin eğitimine girebilmek için,

ü  Lise veya dengi okul mezunu olmak,

ü  Yükseköğretime Geçiş Sınavında (YGS) ?İlahiyat? lisans programı için yeterli ?(YGS-4)? puan almak,

ü  Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Tercih Bildirim Formunda ?İlahiyat? lisans programları ile ilgili en az bir yükseköğretim programını tercih etmek gerekmektedir,

ü  Yükseköğretime Geçiş Sınavı (YGS) ve Lisans Yerleştirme Sınavında (LYS) . Arapça Öğretmenliği, Arap Dili ve Edebiyatı lisans programları için Dil sınavına girmek ve yeterli Dil -3 puanı almak,

Orta Öğretim Kurumlarından ?Anadolu İmam Hatip Lisesi, İmam Hatip Lisesi, İmam Hatip Lisesi (Y.D.A.), Çok Programlı Lisenin İmam Hatip Lisesi Programı / Anadolu İmam Hatip Lisesi Programı, Açık Öğretim Lisesinin İmam Hatip Lisesi Programı ve İmam Hatip Okulu?mezunları ÖSYM tarafından yapılan Yüksek Öğrenime Geçiş Sınavını kazanıp, ?İlahiyat? lisans programını tercih etmeleri durumunda ek puan almaları nedeniyle diğer bölümlerden mezun olanlara göre öncelikle yerleştirilmektedirler.

Anadolu öğretmen liseleri ve öğretmen liselerinin Yabancı Dil alanından mezun olanlar ÖSYM tarafından yapılan YGS ve LYS sınavını kazanıp, ?Arapça Öğretmenliği? lisans programını tercih etmeleri durumunda ek puan almaları nedeniyle diğer bölümlerden mezun olanlara göre öncelikle yerleştirilmektedirler.

ANKARA                                                                                                                         

MESLEK EĞİTİMİNE GİRİŞ KOŞULLARI

?İlahiyat? ön lisans programını başarı ile bitirenler, ÖSYM tarafından açılan Dikey Geçiş Sınavı?nda başarılı oldukları takdirde, ?İlahiyat? lisans programına dikey geçiş yapabilirler.

EĞİTİMİN SÜRESİ VE İÇERİĞİ

Mesleğin eğitim süresi 4 yıldır.

Eğitim süresince;

Tefsir Usulü, Hadis Usulü, İslam Dini Esasları, İslam Ahlakı, İslam Tarihi, Dinler Tarihi, Mantık, İslam Hukuku, Kelam, Türk İslam Edebiyatı, Din Psikolojisi, Felsefe Tarihi, Dinler Tarihi, Tefsir, Hadis, Kelam, İslam Mezhepleri Tarihi, İslam Kurumları Tarihi, Dini Musiki, İslam Felsefesi, Tasavvuf Tarihi, Din ve Ahlak Dersleri, Özel Öğretim Yöntemleri vb. dersler almaktadırlar.

Öğrenciler eğitimleri sırasında okullarda uygulama yapmaktadırlar.

EĞİTİM SONUNDA ALINAN BELGE-DİPLOMA VE UNVAN

İlahiyat Fakültelerini bitirenlere "İlahiyat Fakültesi? lisans diploması, Arapça Öğretmenliği bölümünü bitirenlere ?Arapça Öğretmenliği?, Arap Dili ve Edebiyatı bölümünü bitirenlere ?Arap Dili ve Edebiyatı? lisans diploması verilir. Bu bölüm mezunlardan Milli Eğitim Bakanlığı'na başvurarak öğretmen olanlara ?İmam Hatip Lisesi Meslek Dersleri Öğretmeni? unvanı verilir.

ÇALIŞMA ALANLARI VE İŞ BULMA OLANAKLARI

Bakanlık ve Yükseköğretim Kurulu (YÖK) iş birliği ile açılan Ortaöğretim Alan Öğretmenliği Tezsiz Yüksek Lisans ya da Pedagojik Formasyon Programını başarı ile tamamlayan ilahiyat mezunları imam hatip lisesi meslek dersleri öğretmeni olabilmektedir.

İmam hatip lisesi meslek dersleri öğretmenleri, Milli Eğitim Bakanlığına bağlı İmam hatip liselerinde, imam hatip lisesi meslek bilgisi dersleri öğretmeni olarak çalışmaktadırlar.

Üniversitelerin Arapça Öğretmenliği ile Arap Dili ve Edebiyatı mezunları imam hatip lisesi meslek derslerinden sadece Arapça dersi öğretmenliğine atanırlar.           

Bakanlık ve Yükseköğretim Kurulu (YÖK) iş birliği ile açılan Ortaöğretim Alan Öğretmenliği Tezsiz Yüksek Lisans ya da Pedagojik Formasyon Programını başarı ile tamamlayan Arap Dili ve Edebiyatı mezunları Arapça Öğretmenliği mezunlarınca ihtiyacın karşılanamaması durumunda Arapça öğretmeni olarak atanırlar .

EĞİTİM SÜRESİNCE VE EĞİTİM SONRASI KAZANÇ

EĞİTİM SÜRESİNCE

ü  Öğrenciler eğitimleri süresince Kredi ve Yurtlar Kurumu?ndan öğrenim ve harç kredisi alabilirler ve yurt imkanlarından yararlanabilirler.

 

ü  Vakıfların, kamu ve özel kurum ve kuruluşların sağladığı burslardan yararlanılabilir.

EĞİTİM SONRASI

Eğitim sonunda ?Öğretmen? olarak atananlar 657 sayılı Devlet Memurları Yasası?na göre 9. derecenin 1. kademesinden aylıkla göreve başlatılırlar. Bu öğretmenler yan ödeme, ek ders ücreti gibi olanaklardan da yararlanırlar.

Her yıl okullar açılmadan önce, tüm öğretmenlere eğitim- öğretim tazminatı adı altında bir ödeme yapılmaktadır.

Özel eğitim kurumlarında görev yapan öğretmenler ise, okul yönetimi ile yaptıkları anlaşmalara göre değişik miktarlarda ücret alabilmektedirler.

MESLEKTE İLERLEME

İmam hatip lisesi meslek dersleri öğretmenleri idari yönden okul müdürü veya müdür yardımcısı olabilirler.

Lisans eğitiminden sonra alanlarında master (yüksek lisans) ve doktora eğitimi alarak akademik kariyer yapabilirler, yüksek öğretim kurumlarında araştırma görevlisi, doçent, profesör gibi unvanlarla öğretim üyesi olarak görev yapabilirler.

Meslek elemanları Milli Eğitim Bakanlığınca yapılan müfettişlik sınavlarında başarılı oldukları takdirde alanlarında müfettişlik yapabilirler. Ayrıca yapılan sınavda başarılı olmaları durumunda başöğretmen ve uzman öğretmen olabilirler.

BENZER MESLEKLER

ü  Tarih öğretmeni,

ü  Din kültürü ve ahlak bilgisi öğretmeni.

YARARLANILAN BİLGİ KAYNAKLARI

ü  Meslek elemanları,

ü  Milli Eğitim Bakanlığına Bağlı Eğitim Kurumlarına Öğretmen Olarak Atanacakların Atamalarına Esas Olan Alanlar ile Mezun Oldukları Yüksek Öğretim Programları ve Aylık Karşılığı Okutacakları Derslere İlişkin Esaslar ile 12.07.2005 tarih ve 119 sayılı karar.07/07/2009 tarih ve 80 TTKK

ü  ÖSYS Başvuru Kılavuzu-2010,

ü  Yüksek Öğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu 2008,

ü  Meslek Yüksekokulları ile Açıköğretim Önlisans Programları Mezunlarının Lisans Öğrenimine Dikey Geçiş Sınavı 2010 Kılavuzu,

ü  ÖSYM Üniversiteler Yükseköğretim Programları ve Meslekler Rehberi-2000,

ü  Çeşitli Üniversitelerin Katalogları,

ü  MEDAK Üyesi Kuruluşlar.

DAHA AYRINTILI BİLGİ İÇİN BAŞVURULABİLECEK YERLER

 

ü  İlgili eğitim kurumları,

ü  Türkiye İş Kurumu web sayfası

ü  Ulusal Meslek Bilgi Sistemi  

ü  Türkiye İş Kurumu Meslek Bilgi Merkezleri.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
28 Ağustos 2013, Çarşamba 15:55
defa okundu.

EN SON EKLENEN HABERLER !

sizde yorum yapın SESİNİZİ DUYURUN


NOT : Bu sayfalarda olan yorumlar ziyaretcilere aittir.