26 Mayıs 2018 Cumartesi

İşbaşı Eğitim Programı Kontenjanların Belirlenmesi
İşbaşı Eğitim Programı ve Programa Katılabilecek Kişi Sayısı


Kontenjanların belirlenmesi

Aktif İşgücü Hizmetleri Yönetmeliğinin 49. maddesinin ilk fıkrasına göre, işbaşı eğitim programına katılabilecek kişi sayısı, programın başlama tarihi itibarıyla aynı il sınırları içerisinde, aynı işverene bağlı işyerlerinde programın başladığı tarihe ait fiili çalışan sayısını gösteren belgede yer alan çalışan sayısı üzerinden, kontenjan oluşturmak suretiyle belirlenir. Söz konusu belge sigortalı hizmet listesi olup, işveren tarafından ilgili tarihe ilişkin sigortalı hizmet listesinin ibraz edilememesi durumunda alınacak taahhütnamede belirtilen çalışan sayısı üzerinden kontenjan hesaplanır.

Kontenjan hesaplamasında programın başladığı tarihe ait sigortalı çalışan sayısı belirlenirken o tarihte fiilen çalışan kişiler esas alınır. Dolayısıyla o tarihte veya daha önce işten çıkan/çıkarılan kişiler ile ücretsiz izin vb. nedenlerle o tarihte fiilen çalışmayanların dikkate alınmaması gerekmektedir.

İşverenin ve şirket ortaklarının ibraz edilen sigortalı hizmet listelerinde yer alması halinde bu kişiler de kontenjan ve fiili çalışan sayısının hesaplanmasında dikkate alınır ve bu doğrultuda işlem tesis edilir.

İşbaşı eğitim programına katılacak kişi sayısı belirlenirken -engelli ve eski hükümlü kotalarının hesaplamasında baz alınan kriterlere paralel şekilde- aynı tüzel kişilik ve aynı vergi numarası altındaki değişik sigorta sicil numaralarına sahip bütün işyerlerinin anlaşılması gerekmektedir. Aynı il sınırları içinde -değişik alanlarda faaliyet gösteren- birden fazla işyeri ve bu işyerlerine bağlı şubeleri bulunan işverenin yararlanabileceği katılımcı sayısı da programın başlama tarihindeki toplam fiili çalışan sigortalı sayısına göre hesaplanacaktır.

Farklı illerde işyeri/şubeleri bulunan işverene programdan yararlanamama yönünde yaptırım uygulanması halinde söz konusu yaptırım yalnızca yaptırım uygulanmasına neden olan programın düzenlendiği ilde yer alan işyeri açısından geçerli olacak, bu durumda diğer illerde işverene bağlı bulunan işyerleri/şubeler bu yaptırımdan etkilenmeyecektir.

İşletmenin farklı şubelerinde aynı ay içerisinde farklı tarihlerde çalışan ve/veya birden fazla sigortalı hizmet listesinde ismi görünen kişiler mükerrer sayıma neden olmamak amacıyla bir kişi olarak değerlendirilecektir. Ayrıca aynı sigortalı hizmet listesinde aynı kişinin giriş ve çıkışı yapılmak suretiyle mükerrer sayımı söz konusu ise bu durumda dabir kişi olarak değerlendirilecektir.Kontenjan belirlenirken tüm kesirler tama iblağ olunacaktır. Tama iblağ olmaktan kasıt, hesaplama sonucu çıkan sayının yarımdan az olsa dahi bir üst sayıya yuvarlama yapılmasıdır.

Örnek 1: Yirmi iki fiili sigortalı çalışanı bulunan işyerinde kontenjan hesaplanırken bu sayının 1/10’u olan 2,2 sayısı yukarı yuvarlanmak suretiyle üç katılımcı ile işbaşı eğitim programı başlatılabilecektir.

Aktif İşgücü Hizmetleri Yönetmeliğinin 49/2. maddesi gereğince, işyerlerinin belirlenen kontenjanın bir kısmını doldurarak daha sonra tekrar başvuru yapması durumunda, programa katılabilecek kişi sayısına ilişkin kontenjan hesaplaması, işbaşı eğitim programının yeni başlama tarihine göre tekrar yapılacaktır.

Örnek 2: 58 çalışanı bulunan ve 6 katılımcı alma hakkı bulunduğu halde 3 katılımcıyla nisan ayında program başlatılmış olan işyerinin, haziran ayında kontenjanını tamamlamak için başvuru yapması durumunda programın başlama tarihi itibariyle kontenjan hesaplanacak ve geri kalan katılımcılar verilebilecektir.


İlgili bölüm Aktif İşgücü Hizmetleri Genelgesinden alınmıştır


 
26 Kasım 2014, Çarşamba 22:04
defa okundu.

EN SON EKLENEN HABERLER !

sizde yorum yapın SESİNİZİ DUYURUN


NOT : Bu sayfalarda olan yorumlar ziyaretcilere aittir.