26 Mayıs 2018 Cumartesi

İşbaşı Eğitim Programı Sözleşmesinin İmzalanması ve Program Giderleri
İşbaşı Eğitim Programı Sözleşmesinin imzalanması


İşbaşı eğitim programlarından yararlanacak olan işveren ile katılımcı arasında sözleşme  imzalanır. Her katılımcı için ayrı ayrı sözleşme düzenlenir ve her sözleşme katılımcı ve işveren tarafından imzalanır. Ancak on ve üzerinde katılımcı bulunan programlarda her katılımcının imzası ve kimlik bilgileri açıkça belirtilmek suretiyle katılımcı listesi hazırlanarak tek bir sözleşme imzalanması da mümkündür.Sözleşmenin geçerlilik kazanması, il müdürlüğünce onaylanması halinde mümkün olacaktır. Taraflar, sözleşmede belirtilen hususlara uymakla yükümlüdür. İşveren, işyerini iştiraki olan veya diğer işverenlere devrettiğinde, devam etmekte olan işbaşı eğitim programı, sözleşme ve istihdam yükümlülüğü de o işyeri yönünden, devralan işverene aktarılır.

İşbaşı Eğitim Program giderleri ve ödenmesi

İşbaşı eğitim programı giderleri, katılımcıya, işbaşı eğitim programına katıldığı her bir fiili gün için miktarı Yönetim Kurulunca belirlenen katılımcı zaruri giderlerinden ve programlara devam edilen süre içinde 31/5/2006 tarih ve 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 5. maddesinin birinci fıkrasının (e) bendi kapsamında her bir katılımcı için tahakkuk edecek sigorta primlerinden oluşmaktadır.

Söz konusu ödemelerin, katılımcılara ait devam çizelgelerinin işveren tarafından Kuruma ibraz edildiği tarihten itibaren en geç 10 işgünü içinde (mücbir sebepler dışında) gerçekleştirilmesi gerekmektedir.

İl müdürlüğü katılımcılara banka veya PTT aracılığı ile ödeme yaparken eğer ödeme yapan kurum ile anlaşabilirse katılımcılara hesap açtırılmadan TC Kimlik numaraları ve ödeme miktarlarının olduğu liste kullanılarak ödemeleri yaptırabilir. Bu şekilde yapılan ödemelerde katılımcılar hesap açtırmak zorunda olmadan banka veya PTT şubelerinin herhangi birinden ödemelerini almaları mümkündür. Bu yöntem tercih edilirken katılımcılara yapılacak ödemede banka veya PTT’nin herhangi bir kesinti yapmaması veya çeşitli adlarla ücret almaması amaçlanmaktadır. Ancak aksi durum söz konusu ise katılımcılardan banka veya PTT’de hesap açtırmaları istenecektir. Bu konudaki uygulamaya il müdürlüğü karar verecektir. Ödemeler sırasında katılımcıların mağdur olmaması için her türlü tedbiri il müdürlüğü almak zorundadır.


İlgili bölüm Aktif İşgücü Hizmetleri Genelgesinden alınmıştır


 
26 Kasım 2014, Çarşamba 22:08
defa okundu.

EN SON EKLENEN HABERLER !

sizde yorum yapın SESİNİZİ DUYURUN


NOT : Bu sayfalarda olan yorumlar ziyaretcilere aittir.