26 Mayıs 2018 Cumartesi

İşbaşı Eğitim Programı Uygulanacak İşyerleri
İşbaşı Eğitim Programı uygulanabilecek işyerleri


Program uygulanacak işyerleri

Aktif İşgücü Hizmetleri Yönetmeliğinin 47. maddesine göre, işbaşı eğitim programı, 4857 sayılı İş Kanunu ve 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 4. maddesinin birinci fıkrasının (a) bendine tabi olarak en az iki çalışanı bulunan ve Kuruma kayıtlı işyerlerinde ve kamu kurum/kuruluşlarının payının yüzde ellinin altında olduğu iktisadi teşekküllerde uygulanabilecektir.Ancak 5018 sayılı Kanunun eki I, II, III ve IV sayılı cetvellerde yer alan kurum ve kuruluşlar ile belediyeler ve il özel idarelerinde ve Kurumca bu yönetmelik kapsamında yaptırım uygulanan işyerlerinde yaptırım süresince işbaşı eğitim programı düzenlenemez.

Dernekler, vakıflar, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları, meslek birlikleri, sendikalar, ticaret ve sanayi odaları, noterler ve benzeri yerlerde, bu kurum/kuruluşların 4857 sayılı Kanun ve 5510 sayılı Kanunun 4. maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamında en az iki çalışanı olması ve işbaşı eğitim programı katılımcılarının programın tamamlanması sonrasında yine 4857 sayılı Kanun ve 5510 sayılı Kanunun 4. maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamında istihdam edilebilecek olmaları halinde, bu kurum/kuruluşlarla program düzenlenmesinde engel bir durum bulunmamaktadır. İlgili kurum/kuruluşların kontenjan ve fiili çalışan sayısı hesaplaması yapılırken, belirtilen kanunlara tabi çalışanlarının dikkate alınarak iş ve işlemlerin gerçekleştirilmesi gerekmektedir.

Hizmet alımı çerçevesinde kamu kurum ve kuruluşlarında işçi çalıştıran işletmelerle de program düzenlenebilecek alanlarda olmak şartı ile program düzenlenebilecektir. Bu kişiler kamu kurumlarının personeli olmadığı ve program başvurusu yapan kurum özel sektör işyeri olduğu için program düzenlenmesine engel bir durum bulunmamaktadır.

Aktif İşgücü Hizmetleri Yönetmeliğinin 47. Maddesinin beşinci fıkrasına göre kısa çalışma uygulamasından yararlanan işyerleri, bu uygulamadan yararlandıkları dönemde katılımcı talebinde bulunamayacaktır. Ancak, program devam ederken kısa çalışma ödeneği başvurusunda bulunup, söz konusu başvurusu Genel Müdürlük tarafından uygun bulunan ve geriye dönük olarak kısa çalışma ödeneğine hak kazanan işyerlerinde mevcut programlar devam edecektir. Aynı şekilde, program devam ederken kısa çalışma ödeneği başvurusunda bulunan ve başvurusu kabul edilip ileriye yönelik olarak kısa çalışma ödeneğine hak kazanan işyerlerinde de mevcut programların devam etmesinin önünde engel bir durum bulunmamaktadır. Ancak, kısa çalışma ödeneğinden yararlanılan dönem boyunca yeni işbaşı eğitim programı talebi değerlendirmeye alınmayacaktır.


İlgili bölüm Aktif İşgücü Hizmetleri Genelgesinden alınmıştır


 
26 Kasım 2014, Çarşamba 22:05
defa okundu.

EN SON EKLENEN HABERLER !

sizde yorum yapın SESİNİZİ DUYURUN


NOT : Bu sayfalarda olan yorumlar ziyaretcilere aittir.