23 Nisan 2018 Pazartesi

İşbaşı Eğitim Programı ve Programa Devam Zorunluluğu
İşbaşı Eğitim Programına Devam zorunluluğu


Aktif İşgücü Hizmetleri Yönetmeliğinin 54. maddesinde belirtildiği üzere, katılımcılara doktor raporu ile tevsik edilebilen en fazla beş günlük sağlık izni dışında, hangi sebeple olursa olsun toplam program süresinin onda birinden fazla izin verilemez. Bu sürenin aşımı halinde, katılımcıların programla ilişiği kesilir. Beş günü aşan sağlık izinleri onda birlik izin süresinden düşülür.

Örnek 1: 150 günlük bir programda beş günlük sağlık raporu dışında en fazla on beş gün izin kullanılabilecektir. Programın devamı sırasında beş günü aşan rapor alınması halinde katılımcının on beş günlük izin hakkından azaltma yapılacak olup, her halükarda devamsızlığın yirmi günü aşması halinde, katılımcının programla ilişiği kesilecektir.

Doktor raporu ile tevsik edilebilen en fazla 5 günlük sağlık izni dışında, devamsızlık süresinin işbaşı eğitim programı toplam süresinin 1/10’undan daha fazla olması halinde katılımcının sözleşmesi, il müdürlüğü tarafından fesh edilecek ve katılımcı fesih tarihinden itibaren on iki ay süreyle işbaşı eğitim programından yararlanamayacaktır.

Katılımcının programdan mazeretsiz ayrılması durumunda sözleşme il müdürlüğü tarafından fesh edilecek ve katılımcı fesih tarihinden itibaren on iki ay süreyle Yönetmelik kapsamındaki kurs ve programlardan yararlanamayacaktır. Askerlik, tutukluluk, hamilelik veya doğum, uzun süreli hastalık, işe giriş ve programa devamı engelleyebilecek ikametgâh değişikliği gibi nedenler ile durumları programı takibe elverişli olmadığı için programla ilişiği işverenin teklifi ve il müdürlüğünün onayı ile kesilenler, sözleşmenin karşılıklı olarak sona erdirilmesi nedeniyle programla ilişiği kesilenler, devam ederken programın iptal edilmesinden dolayı programı tamamlayamayanlar herhangi bir bekleme süresine tabi olmadan programdan yararlanma süresini aşmamak kaydıyla başka bir programa katılabileceklerdir.

Aynı maddenin ikinci fıkrasında sözleşmenin işverenden dolayı feshedilmesi durumunda, il müdürlüğünün uygun görmesi halinde katılımcıların yeni bir işyerinde işbaşı eğitimine katılabileceği belirtilmekte olup, devam edilecek işbaşı eğitim programı ile yapılan işbaşı eğitim programının toplam süresi yirmi dört ay içinde en fazla yüz altmış fiili gün olabilecektir.

Örnek 2: 01.08.2014 tarihinde üç katılımcı ile başlayan bir işbaşı eğitim programının 24.08.2014 tarihinde işverenden kaynaklı sonlandırılması durumunda, katılımcıların yeni bir işyerindeki program süresi ilk işbaşı eğitiminde geçirilen süreden düşülerek belirlenecektir.

İlgili maddenin son fıkrasında işveren tarafından programın başlangıcından bitişine kadar olan süre içerisinde katılımcıların devam durumlarının haftalık olarak en geç cumartesi saat 23:59’a kadar sisteme girilmek zorunda olduğu ifadesi yer almakta olup, devam durumlarının sisteme girilmemesinden dolayı ortaya çıkabilecek her türlü zarardan işveren sorumludur. Bu yükümlülüğün yerine getirilip getirilmediği il müdürlüğü tarafından her aybaşında bir önceki aya ilişkin olarak Kuruma işveren tarafından teslim edilen kursiyer devam çizelgelerinden kontrol edilecek olup, sisteme girilmeyen günlere ilişkin devam durumları, katılımcıların mağdur olmaması adına il müdürlüğü tarafından gerçekleştirilecektir. Katılımcı devam durumlarının 54. maddede belirtilen süre içerisinde işveren tarafından sisteme girilmemesi durumunda, Yönetmeliğin 95. maddesi çerçevesinde sisteme giriş yapılmayan günlere ait Kurum tarafından ödenen zaruri gider ve sigorta prim giderleri ile bu giderlere ilişkin olarak ödenen tüm ceza ve mali yükümlülükler işverenden tahsil edilir. Ayrıca bu gecikmeden dolayı SGK tarafından Kuruma idari para cezası kesilmesi durumunda, söz konusu ceza da işverenden tahsil edilecektir.


İlgili bölüm Aktif İşgücü Hizmetleri Genelgesinden alınmıştır


 
26 Kasım 2014, Çarşamba 22:27
defa okundu.

EN SON EKLENEN HABERLER !

sizde yorum yapın SESİNİZİ DUYURUN


NOT : Bu sayfalarda olan yorumlar ziyaretcilere aittir.