23 Mayıs 2019 Perşembe

İŞKUR tarafından Ek Liste Gönderilmesi
İŞKUR tarafından Kamu İşçi Alımları için Ek Liste Gönderilmesi


 

1- Talepte bulunan kamu kurum ve kuruluşları: Kurum tarafından gönderilen listelerdeki adayların genel ve özel şartları taşıyıp taşımadığını, sınavdan önce inceler; başvuru sahiplerine ilişkin ispatlayıcı belgeleri saklar. Kamu kurum ve kuruluşları istemeleri halinde, durumu talep şartlarına uymayan adayları, isimleri ve belgeleriyle birlikte Kuruma ileterek, durumu uymayan aday sayısı kadar ve aynı listeden, sıra gözetilerek bir defaya mahsus olmak üzere ek liste gönderilmesi talebinde bulunabilir. Ek listede bulunanların belgeleri il/şube müdürlüğü tarafından kontrol edildikten sonra durumu talep şartlarına uyanlar gönderilir.

2- Kamu kurum veya kuruluşlarının yapacağı sınava, Kurum tarafından gönderilenlerden, açık iş sayısının altında katılım olması hâlinde, sınav yapılmadan önce kamu kurum ve kuruluşlarının talebi üzerine, başvuru yaptığı hâlde gönderilen KPSS kapsamındaki listeye giremeyen en yüksek puanlı kişiden başlanmak suretiyle, Kurum tarafından açık iş sayısının üç katını tamamlayacak şekilde yeni bir liste gönderilir.

3- Yazılı veya sözlü sınava katılmayan kişi öncelikli gönderilenler arasından ise kamu kurum ve kuruluşunun talebi üzerine açık iş sayısının üç katını tamamlayacak şekilde belge tarihi dikkate alınarak ve belgeleri il/şube müdürlüğü tarafından kontrol edilerek ek gönderme yapılır.

4- Durumu talepte belirtilen şartlara uygun olanlar arasından, Kurum tarafından en az açık iş sayısı kadar aday bildirilmesine rağmen, kamu kurum ve kuruluşlarınca yerleştirme yapılmayarak iptal edilen talepler için, aynı şartlarda ve aynı yıl içinde Kurumdan yeniden işçi talebinde bulunulamaz.

5- Kamu kurum ve kuruluşlarının talep ettiği açık iş sayısı kadar ya da açık iş sayısından daha az adayın gönderilmesi, gönderilen adayların sınava katılmaması veya işi reddetmesi nedeniyle açık işlerin karşılanamayan kısmı, il düzeyinde verilen sürekli veya geçici işçi talepleri için ulusal düzeyde; ilçe düzeyinde verilen geçici işçi taleplerinin karşılanamaması hâlinde ise önce il düzeyinde sonra ulusal düzeyde karşılanması yoluna gidilir. Bu şekilde de açık işin karşılanamaması hâlinde, KPSS şartı aranmaksızın Kuruma kayıt tarihi esas alınarak açık iş sayısının üç katına kadar aday kamu kurum ve kuruluşuna gönderilir. Buna rağmen karşılanamayan talepler için, talep sahibi kamu kurum ve kuruluşu ile görüşülerek, talep şartları değiştirilmek suretiyle yeniden talepte bulunulması sağlanır.

 

6- İşkur tarafından gönderilen, açık iş sayısının en az üç katı oranında, durumu talep şartlarına uygun adaylardan oluşan işgücü talepleri için ilgili kamu kurum ve kuruluşunca ikinci kez gönderme yapılması istenemez.
04 Ekim 2014, Cumartesi 17:39
defa okundu.

EN SON EKLENEN HABERLER !

sizde yorum yapın SESİNİZİ DUYURUN


NOT : Bu sayfalarda olan yorumlar ziyaretcilere aittir.