20 Haziran 2018 Çarşamba

İŞKUR’UN KAMU KURUM VE KURULUŞLARI İLE KAMU TAŞERONLARINA YÖNELİK UYGULAMALARI


Türkiye İş Kurumu: Kamu Kurum ve Kuruluşlarının, İhale Kanunuyla 16.03.2011 tarih ve 27876 sayılı Resmi gazete de yayınlanarak yürürlüğe giren, Kamu Kurumunun hizmet alımını yaptığı...
İŞKUR’UN  KAMU KURUM VE KURULUŞLARI İLE KAMU TAŞERONLARINA YÖNELİK  UYGULAMALARI


İŞKUR’UN  KAMU KURUM VE KURULUŞLARI İLE KAMU TAŞERONLARINA YÖNELİK  UYGULAMALARI


1-Kamu Kurumlarına İşçi temini: Kamu Kurum ve Kuruluşlarının İşgücü İstemlerini ‘Kamu Kurum ve Kuruluşlarına İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik’ çerçevesinde; iş kolu, meslek pozisyonu, öğrenim seviyesi, iş tecrübesi, ücret, sosyal olanaklar gibi ayrıntılarla yazılı veya elektronik ortamda Kamu Kurumunun bulunduğu İl’deki İş Kurumu il Müdürlüğünden, Hizmet Merkezlerinden İl veya Ülke genelinde talep açarak normal eleman teminini sağlar ve işçilerin işe yerleşene kadar  takibini yapar.

2- Kamu Kurum ve Kuruluşlarının  çalıştırması zorunlu olan  Engelli, Eski Hükümlü, Öncelikli olanların ve Terörle Mücadelede Malul Sayılmayacak Şekilde Yaralanan işçilerin  işe yerleştirilmesini sağlar ve Kamu Kurumlarının her ay çalışan kontenjanların çizelge ile takibini yaparak  tam olmasını sağlar.

3- Kamu Kurum ve Kuruluşlarına,  İş Kurumu  haricinde  daimi statüde işe alımı yapılan  işçilerin özelliklerine  göre 15 gün içinde Tescil işlemini yapar.

4- Türkiye İş Kurumu: Kamu Kurum ve Kuruluşlarının, İhale Kanunuyla 16.03.2011 tarih ve 27876 sayılı  Resmi gazete de yayınlanarak yürürlüğe giren, Kamu Kurumunun hizmet alımını yaptığı Yüklenici (Taşeron) firmalarda 4857 Sayılı Kanuna tabi çalışan işçileri veya yeni alınacak olan işçi alımlarını düzenler ve takip eder.

     Bu kapsamda: “Üyelerinin tamamı belediyelerden oluşan mahalli idare birliklerinin, belediyelerin ve savunma, güvenlik ve istihbarat alanında faaliyet gösteren idarelerin yapacağı hizmet alımları hariç olmak üzere; ihale dokümanında personel sayısının belirlendiği ve haftalık çalışma saatlerinin tamamının idarede kullanıldığı işlerde, yüklenici, idare tarafından sözleşmeye davet yazısının kendisine tebliğ edildiği tarih itibarıyla bir hizmet akdine bağlı olarak çalıştırdığı işçiler hariç, sözleşme konusu işte çalıştırmak üzere hizmet akdi yaparak istihdam edeceği personeli, ihale dokümanında belirlenen nitelikleri taşıyan, Türkiye İş Kurumuna kayıtlı işçiler arasından, 25/6/2003 tarihli ve 4904 sayılı Türkiye İş Kurumu Kanunu ve ilgili mevzuatı çerçevesinde bu Kurumun internet portalına üye olarak doğrudan ya da Kurumun İl ve Şube Müdürlüklerine başvuruda bulunarak bu birimlerde görevli personel aracılığıyla ve kendisinin belirleyeceği seçme yöntemini kullanmak suretiyle temin edecektir’’ denilmektedir.

      Bu nedenle, yüklenicilerin çalıştıracağı işçilerini yönetmelikle belirtilen usul ile İş Kuruma kayıtlı işsizlerden temin etmesi; yüklenici firmaların (taşeronların) yeni istihdam edeceği işçi alımlarında aşağıdaki hususlara riayet etmesi gerekmektedir;

      İhale süresinin bitiminden sonra yeni ihalenin farklı bir firma tarafından alınması halinde; yeni yüklenici firma eski yüklenicinin işçilerini veya yeni istihdam edeceği işçileri (firma bünyesinde başka birimlerinde veya halen bünyesinde çalışmakta olanlar hariç) İş Kurumu aracılığıyla karşılamak zorundadır.

        İhale süresinin bitiminden sonra yeni ihalenin aynı firma tarafından alınması halinde; önceki ihale döneminde çalışmakta olan işçileri için İş Kurumundan talep verilmeyecek olup yeni ihale döneminde sözleşme konusu işte çalıştıracağı yeni işçiler varsa bunlar için Kurumumuzdan talepte bulunacaktır.

5-Türkiye İş Kurumu: Kamu Kurum ve Kuruluşlarına İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğe  ve 4904 sayılı Türkiye İş Kurumu Kanunu ve ilgili mevzuatına  uygun olamayan durumlarda Kamu Kurumlarına idari para cezası uygular.
24 Kasım 2014, Pazartesi 13:37
defa okundu.

EN SON EKLENEN HABERLER !

sizde yorum yapın SESİNİZİ DUYURUN


NOT : Bu sayfalarda olan yorumlar ziyaretcilere aittir.