20 Haziran 2018 Çarşamba

Kamu Kurumlarına İşçi Alımlarında Öncelikli Gönderme Hakkına Sahip Olanlar


Terörle mücadele sırasında malul sayılmayacak derecede yaralananlar, askeri hastanelerce kendilerine verilen sağlık kurulu raporu ve terörle mücadelede yaralandığını belgeleyen komutanlık yazısı ile birlikte kayıt yaptırmaları...
Kamu Kurumlarına İşçi Alımlarında Öncelikli Gönderme Hakkına Sahip Olanlar

Emin olununuz ki bir çok vatandaşımız terörle mücadelede esnasında yaralandığı için kamuda daimi işçi olarak çalışabileceğinin bilgisinde değildir. Burada yaralanma ile kastedilen durum gazi olmak değildir. Bir sıyrık dahi almış olan kişiler aşağıda yazılı olan haklardan faydalanabilme imkanına sahiptir. Üstelik terörle mücadelede yaralanan işçi statüsünde kamu kurumları işçi bulamamakta ve  il genelinde açılan kamu talepleri bu sebeple ülke geneli olarak yenilenmektedir. ( bu şekilde dahi bu talepler genelde karşılanamamaktadır.)

Oysaki bazı vatandaşlarımız askerlik görevi esnasında bu şekilde yaralanmıştır ve bu yaralanmaları sebebi ile kamuda daimi işçi olarak çalışma imkanına sahiptir. Lütfen yazıyı sonuna kadar okuyalım ve eşimiz dostumuz ailemizde bu durumda olanlar var mı düşünelim onları devletimizin sağlamış olduğu bu imkana yönlendirelim…

Kamu Kurumlarına İşçi Alımlarında Öncelikli Gönderme Hakkına Sahip Olanlar

1- Terörle mücadele sırasında malul sayılmayacak şekilde yaralananlar ile terörle mücadelede üstün başarılarından dolayı komutanlıklarınca takdire layık görülen yedek subay, erbaş ve erler.

a) Terörle mücadele sırasında malul sayılmayacak derecede yaralananlar, askeri hastanelerce kendilerine verilen sağlık kurulu raporu ve terörle mücadelede yaralandığını belgeleyen komutanlık yazısı ile birlikte kayıt yaptırmaları gerekir. Terörle mücadele sırasında malul sayılmayacak derecede yaralananların rapor tarihi belge tarihi olarak kabul edilecektir.

b) Terörle mücadelede üstün başarılarından dolayı komutanlıklarınca takdire layık görülen yedek subay, erbaş ve erlerin işe göndermede öncelik kaydı yapılırken, öncelik belgesinde aşağıdaki hususların varlığı araştırılacaktır:

c) Belgenin içeriğinden, iç güvenlik harekâtı/operasyonu ve/veya terörle mücadelede gösterdiği üstün başarı nedeniyle takdire/taltife layık görüldüğü anlaşılacaktır.

d) Belgenin; Kara, Deniz ve Hava Kuvvetleri Komutanlıklarına bağlı birliklerde görev yapan yedek subay, erbaş ve erler için asgari Tugay Komutanı, Tugay Komutanı Vekili veya Kurmay Başkanı olması, Jandarma Genel Komutanlığına bağlı birliklerde görev yapan yedek subay, erbaş ve erler için düzenlenen belgelerin asgari Alay Komutanı veya İl Jandarma Komutanınca imzalanması/onaylanması gerekmektedir.

3- Alt birliklerce düzenlenmiş olsa dahi, yukarda belirtilen makamlara uygun görüşle sunulan ve onaylanan belgeler de öncelik belgesi olarak kabul edilecektir.

4- Yukarıdaki koşulları sağlayan belgenin adının: Takdir ya da Üstün Başarı Belgesi vb. olup olmadığına bakılmaksızın, iş arayanın öncelik kaydı yapılacaktır. Ancak, söz konusu makamlar tarafından belge üzerinde sonradan yapıldığı anlaşılan tasdik mahiyetindeki onaylanan belgeler kabul edilmeyecektir.

5- Terörle mücadelede göstermiş oldukları üstün başarı nedeniyle takdire layık görülenlerin belge tarihi, işe göndermede öncelik tarih olacaktır. Bu belgede tarih olmaması halinde askerlik terhis tarihi belge tarihi olarak kabul edilecektir.

Kamu İşçi Alımlarında Öncelikli Gönderme Hakkına Sahip Olanlara Yapılan İşlemler

1- Öncelikli gönderme hakkına sahip olup da durumu kamu talep şartlarına uygun olanlardan öncelik hakkı sahipliğine ilişkin belgenin tarihi esas alınarak ve eski tarihli belgelerden başlanmak suretiyle;

a) KPSS kapsamındaki işgücü istemlerinde açık iş sayısının üç katı,

b) Daimi statüde istihdam edilecek, müfettiş, kontrolör, denetmen, denetçi ve uzmanların yardımcı ve stajyerlerine yönelik talepler için açık iş sayısının beş katı,

c) Kuraya tabi taleplerde; durumu kamu talep şartlarına uygun olan önceliklilerin tamamı kura çekilmek üzere, isim ve adresleri ile durumlarına ilişkin açıklayıcı bilgilerle birlikte, ayrı bir liste halindekamu kurum ve kuruluşuna bildirilir.

2- Maden Kanunu kapsamında arazisi kamulaştırılanlardan durumu talep şartlarına uygun olup da başvuranların tamamı sınav için işverene gönderilir.

3- Öncelik hakkına sahip olanlardan, başvuruda bulundukları sürekli veya geçici işgücü talebine işverence davet edildikleri hâlde mücbir sebepler dışında icabet etmeyen, sınava katılmayan, işi reddeden veya kamuda sürekli işçi statüsünde işe yerleşenlerin öncelik hakkı ortadan kalkar. Öncelik hakkından ikinci kez yararlanılamaz. 

4- Öncelik hakkından yararlanarak, kamu işyerlerinde işe alınanların, deneme süresi sona ermeden işten ayrılmaları halinde öncelik hakları devam eder.
06 Mart 2015, Cuma 01:55
defa okundu.

EN SON EKLENEN HABERLER !

sizde yorum yapın SESİNİZİ DUYURUN


NOT : Bu sayfalarda olan yorumlar ziyaretcilere aittir.