23 Nisan 2018 Pazartesi

Kamu Talebine Başvuru Ve Şartları


Kamu taleplerine müracaat süresi 10 gündür. Kamu kurum ve kuruluşların daimi işçi talepleri ilk olarak il düzeyinde, geçici işçi taleplerini ise il veya ilçe düzeyinde...
Kamu Talebine Başvuru Ve Şartları


Kamu taleplerine başvuru ve kamu taleplerine başvuru koşulları


1- Kamu Kurum ve Kuruluşlarının İşgücü İstemlerini ‘Kamu Kurum ve Kuruluşlarına İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik’ çerçevesinde; iş kolu, meslek pozisyonu, öğrenim seviyesi, iş tecrübesi, ücret, sosyal olanaklar gibi ayrıntılarla yazılı veya elektronik ortamda işçinin çalıştırılacağı işyerinin bulunduğu İl’deki İş Kurumu il Müdürlüğünden veya Hizmet Merkezlerinden talep etmek zorundadır.

2- Kamu kurum ve kuruluşlarının daimi ve geçici işgücü ihtiyaçları; Lise ve üstü eğitime sahip işçi talepleri için ÖSYM Başkanlığınca yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavına göre, orta okul ve daha alt eğitim düzeyindeki talepler ile eğitim şartı aranmaksızın, kömür ve maden işletmelerinin yeraltı işlerinde çalıştırılacaklar noter huzurunda çekilecek kura ile belirlenir.

3- Kamu taleplerine müracaat süresi 10 gündür. Kamu kurum ve kuruluşların daimi işçi talepleri ilk olarak il düzeyinde, geçici işçi taleplerini ise il veya ilçe düzeyinde yayınlanır. Kamu kurum ve kuruluşlarının il düzeyinde yayınlanan daimi veya geçici işçi taleplerinin karşılanamaması hâlinde Ülke genelinde; ilçe düzeyinde verilen geçici işçi taleplerinin karşılanamaması hâlinde, önce il düzeyinde sonra Ülke genelinde karşılanması yoluna gidilir. Geçici olarak alınacak işçiler; Büyükşehir sınırları içerisindeki merkez ilçelerde alınacaksa önce ilçe düzeyinde, karşılanamazsa il düzeyinde, Büyükşehir belediyelerine alınacaklar ise il düzeyinde karşılanacaktır.

4- KPSS kapsamında başvuranlardan açık iş sayısının üç katı, Müfettiş, Kontrolör, Denetmen, Denetçi, Uzman gibi kariyer mesleklerin yardımcıları ve stajyerleri için verilecek işgücü talepleri için açık iş sayısının beş katı seçme yapılacaktır.

5- Kamu Taleplerine Müracaatlar: taleplere durumu uyan adayların, taleplerin Kurum internet sayfasında ilan tarihinden itibaren 10 gün içinde Kurum il Müdürlüklerine veya Hizmet Merkezlerine, şahsen veya internet üzerinden başvurmaları gerekmektedir. Kamu kurum ve kuruluşlarının daimi ve geçici işgücü taleplerine yapılan başvurularda kişilerin Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sisteminde kayıtlı olan adresleri dikkate alınır.

6- KPSS kapsamında olan daimi veya geçici normal işgücü taleplerine; durumu talep şartlarına uyan ve geçerli KPSS sınavından en az 60 puan almış olanların müracaatları kabul edilir. KPSS kapsamında olan özürlü ve eski hükümlü taleplerinde ise durumları talep şartlarına uygun olmak kaydıyla o anda geçerli olan KPSS’ye girmiş olmaları yeterli olup müracaatların kabulünde puan barajı aranmadan başvuruları kabul edilecektir.

7- KPSS lisans (KPSSP3), önlisans (KPSSP93) ve ortaöğretim (Lise-KPSSP94) olmak üzere üç düzeyde yapıldığından KPSS kapsamında olan işgücü talepleri bu eğitim düzeylerinin sadece birisinden alınacak ve bu düzeyde bir eğitim kurumundan mezun olanların müracaatları kabul edilecektir. Adaylar, en son katıldıkları geçerli olan KPSS puanı ile müracaat edebilirler. 

8- KPSS kapsamında Kamu kurum ve kuruluşlarına sürekli (daimi) işçi olarak girmiş olanların, deneme süresisonunda da çalışmaya devam etmeleri hâlinde, aynı tarihli KPSS puanları ile bir başka kamu kurum ve kuruluşunun sürekli (daimi) işçi talebine başvuruları kabul edilmez.

9- KPSS’ye girdiği eğitim düzeyinde birden fazla okul bitirenlerin, talep şartlarına hangi okul/yüksekokul/fakülte uygun ise KPSS sınav sonuç belgesindeki mezun olduğu okul/yüksekokul/fakülteye bakılmaksızın işgücü talebi başvuruları kabul edilecektir. Örneğin; KPSS sınavına düz lise mezunu olarak girip (ortaöğretim düzeyinde), daha sonra fark derslerini vererek EML mezunu olan kişiler, aynı KPSS sınav sonuç belgesiyle diğer koşulları taşıması kaydıyla EML mezunu eğitim düzeyindeki taleplere de başvurmak istemeleri halinde müracaatları kabul edilecektir.

10- Müracaat tarihleri çakışan, aynı kamu kurum ve kuruluşunun birden fazla işgücü talebine durumu uyan kişinin, tercihi doğrultusunda sadece bir talebe müracaatı kabul edilecektir. Hem özürlü, hem de eski hükümlü durumunda bulunanların işe başvuruları kişinin tercihi doğrultusunda değerlendirilecektir.
13 Ocak 2015, Salı 00:00
defa okundu.

EN SON EKLENEN HABERLER !

sizde yorum yapın SESİNİZİ DUYURUN


NOT : Bu sayfalarda olan yorumlar ziyaretcilere aittir.