20 Haziran 2018 Çarşamba

Kaza Sonucu Maddi Tazminat AlacağıK. 1.İŞ MAHKEMESİ HAKİMLİĞİNE

SUNULMAK ÜZERE

A. 1.İŞ  MAHKEMESİ   SAYIN   HAKİMLİĞİNE

BİLİRKİŞİ   RAPORUDUR:

 

Dosya no                                  : E.200./.......

Kazalı Sigortalı              : Y.A.

Doğum  tarihi                            :  1.11.1985

Kaza Tarihi                               :  24.5.2004

Maluliyet başlangıç tarihi            :  22.9.2004                  Yaşı:19 Bakiye ömrü:46

Maluliyet oranı                          : %44

Kusuru                                     : %50

1-Kaza nedeni ile düzenlenen kusur bilirkişi raporunda olayın meydana gelmesinde; davalı işverenin %50 ve davacının %50 oranında kusurlu bulundukları anlaşıldığından maddi zarar hesabından davacının kusuru oranında kusur indirimi yapılmıştır.

2-SSK Gelir Bağlama kararına göre davacının maluliyet başlangıcı 22.9.2004 tarihi olup bu tarihten itibaren bakiye ömür süresince hesap yapılmıştır.

3-31.12.2006 tarihine kadar ki gelirler bilinen devre olması itibari ile iskontosuz ve 1.1.2007 sonrası gelirler her yıl için % 10 ıskontolu olarak hesaplanmıştır. 

            4- Dosyada yer alan belgelerin tetkikinden davacının olay tarihinde asgari ücretle çalıştığı tespit edildiğinden cari asgari ücretler tazminata esas alınmıştır. Brüt ücretlerden Gelir vergisi, İşsizlik Sigortası ve SSK primi  ile Damga Resmi tenzil edilerek netleştirilmiştir. Son ücret 1.1.2007 tarihinden itibaren fiili çalışma devresinde her yıl için %10 oranında arttırılmıştır.

5. Davacının 1.1.2005-31.3.2006 tarihleri arasında askerlik yapılacağı kabul edilerek bu dönem için herhangi bir gelir hesplanmamıştır.

6-Sigortalının yaşlılık aylığı son gösterge, katsayı oran, Tüfe ve zamlar dahil rapor tanzim tarihine kadar hesaplanarak her yıl %10 arttırılıp %10 iskontoya tabi tutulmuştur.

7-SSK?nun 19.maddesi uyarınca iş kazası sonucu meslekte kazanma gücünün en az %10 azalmış bulunduğu Kurumca tespit edilen sigortalı, sürekli iş göremezlik gelirine hak kazanmakta olup Yerleşik içtihatlar uyarınca SSK?ca en son bağlanan gelir peşin değerlerinin hesaplanan maddi tazminattan tenzili gerekmektedir..

8- Dönem zararları toplamı maluliyet oranı ile çarpılarak maddi zarar belirlenmiştir.

TABLOLAR                              :

FİİLİ ÇALIŞMA DEVRESİ           :

 22.9.2004-31.12.2006   tarihleri arası işlemiş gelir(Askerlik süresi hariç):      4.558,95

01.01.2007-1.11.2045  tarihleri arası iskontolu gelir                                      : 179.891,59

1.12.2045-1.11.2050                tarihleri arası iskontolu yaşlılık geliri              :    27.040,36

                                                                       Toplam        : 211.490,90

% 50Kusur tenzili                      : 211.490,90X0,50= 105.745,45YTL

% 44oranında maluliyet             : 105.745,45X0.44= 46.528,00YTL

Sigorta gelir tenzili                     : 46.528,00-?=?

SONUÇ                                   :

Davacının 46.528,00YTL maddi tazminat alacağı bulunduğunu, ancak SSK Tahsisler Dairesi Başkanlığı?ndan bağlanan peşin sermaye değerli gelirlerin sorularak hesaplanan maddi tazminat alacağından tenzil ile bakiyesinin kalması halinde bu miktarın davacının maddi tazminat alacağı olarak kabulü gerektiğini Saygı ile arz ederim. 23.8.2006

 

                                                                       Bilirkişi Av. Mustafa USLU

 
13 Haziran 2013, Perşembe 09:24
defa okundu.

EN SON EKLENEN HABERLER !

sizde yorum yapın SESİNİZİ DUYURUN


NOT : Bu sayfalarda olan yorumlar ziyaretcilere aittir.