25 Nisan 2018 Çarşamba

KIYI KANUNUNUN YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILMIŞ HÜKÜMLERİKIYI KANUNUNUN YÜRÜRLÜKTEN

KALDIRILMIŞ HÜKÜMLERİ

 

          Kanun Numarası             : 3621

          Kabul Tarihi                   : 4/4/1990

          Yayımlandığı R.Gazete   : Tarih: 17/4/1990Sayı: 20495

          Yayımlandığı Düstur       : Tertip: 5Cilt: 29, Sayfa: 76

 

             1 - Anayasa Mahkemesinin 18/9/1991 tarih ve E: 1990/23, K:1991/29 sayılı Kararıyla iptal edilmiş hükümlerin metinleri. (Madde numarası: 4)

             Madde 4 son fıkra – (4/4/1990 tarih ve 3621 sayılı Kanunun hükmüdür.)

             (b) bendinde tespit edilen alan, belediye ve mücavir alan sınırları dışında ve köy yerleşik alanı içinde, daha önce yürürlükte bulunan mevzuat hükümlerine uygun yapıların bulunduğu meskün alanlarda, 10/11/1985 tarihinden önce köy nüfusuna kayıtlı ve köyde sürekli oturanlar tarafından, konut olarak yapılacak yapılar için, mevcut teşekkülde dikkate alınarak sahil şeridi yatay olarak en az 10

metreye düşürülebilir.

             2 - 1/7/1992 tarih ve 3830 sayılı Kanun ile yürürlükten kaldırılmış veya değiştirilmiş olan hükümlerin metinleri. (Madde numarası : 4)

             Madde 4 tanım – (4/4/1990 tarih ve 3621 sayılı Kanunun hükmüdür.)

             Sahil şeridi : Kıyı kenar çizgisinden itibaren kara yönünde;

             a) Uygulama imar planı yapılacak alanlarda yatay olarak en az 20 metre genişliğindeki alanı,

             b) Uygulama imar planı bulunmayan belediye ve mücavir alan sınırları içinde veya dışındaki yerleşik alanlarda, çevre düzeni ve/veya nazım imar planı bulunmasın, yatay olarak en az 50 metre genişliğindeki alanı,

 

             c) Belediye ve mücavir alan sınırları içinde ve dışındaki iskan dışı alanlarda çevre düzeni ve/veya nazım imar planı bulunsun veya bulunmasın yatay olarak en az 100 metre genişliğindeki alanı,
06 Haziran 2014, Cuma 23:34
defa okundu.

EN SON EKLENEN HABERLER !

sizde yorum yapın SESİNİZİ DUYURUN


NOT : Bu sayfalarda olan yorumlar ziyaretcilere aittir.