25 Nisan 2018 Çarşamba

Korunma ve Bakım Altında Bulunan Engellilerin Kaçak Olma Durumlarına İlişkin GenelgeT.C.

BAŞBAKANLIK

Sosyal Hizmetler Ve Çocuk Esirgeme Kurumu Genel Müdürlüğü

 

 

SAYI  :  B.02.1.SÇE.0.13.00.00/321-910                                                                                    ANKARA

KONU: Kaçak Özürlüler                                                                                         04/04/2006                                                                                         

G  E N E L G E

2006 /06

 

G  E N E L G E

2006 /06

 

Özürlülere yönelik yatılı bakım hizmeti veren kuruluşlarımıza ilişkin işleyiş Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Genel Müdürlüğü, Özürlülerin Tespiti, İncelenmesi Bakım ve Rehabilitasyonuna Dair Yönetmelik çerçevesinde yürütülmektedir. Söz konusu yönetmelikte  “Kaçak Özürlülere” ilişkin herhangi bir düzenleme yapılmamıştır. Bu nedenle korunma ve bakım altında bulunan özürlülerin kaçak olma durumlarına ilişkin konuların düzenlenmesine ihtiyaç duyulmuştur.

Belirtilen konu ile ilgili olarak;

 

1-                 Özürlünün kaçak durumda olduğu tespit edildiğinde; kuruluşun bulunduğu bölgenin bağlı olduğu karakola, İl/İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne, kuruluşun mücavir alan dışında  bulunması halinde  İl/İlçe Jandarma Komutanlığı’na, İl/İlçe Sosyal Hizmetler Müdürlüğü’ne, ailesine yoksa kanuni temsilcisine veli ya da vasisine  yazılı  olarak  durum bildirilir.

 

2-                 Özürlünün kaçak durumda olduğunun mesai saati dışında tespit edilmesi  durumunda ise, yukarıda belirtilen ilgili makamlara,  kuruluşun nöbetçi amiri tarafından  en seri haberleşme araçlarıyla  bildirim   yapılır. Konu ile ilgili tutanak düzenlenir ve akabinde durum yazılı olarak ilgili makamlara bildirilir.

 

3-                 Kaçak özürlünün kuruluşa geri dönmesi veya teslim edilmesi halinde,  kuruluş tarafından ilgili makamlara ve ailesine  kaçaklık durumunun sonlandırıldığı  bildirilir.

 

4-                 Kaçak özürlünün kuruluşa döndüğünde veya teslim edildiğinde, tıbbi muayenesi yapılır ve gerekli görülen tetkik ve tahliller  yaptırılır.

 

5-                 Sosyal Servis personeli tarafından kaçak özürlü ve özürlüyü  kuruluşa teslim eden kişi ve görevlilerle yapılan görüşmelerde; özürlünün kuruluştan kaçış nedenleri, kaçak olduğu süre içinde nerede-kimlerle yaşadığı, meydana gelen olumlu-olumsuz olaylar, edindiği arkadaşlar, kuruluşa dönmeyi kendisinin isteyip-istemediği v.b. bilgilerin araştırılması ve tespit edilen bilgiler çerçevesinde bir rapor düzenlenmesi ve uygun görülen mesleki çalışmaların belirlenmesi, gerektiğinde ilgili kuruluşlarla (Üniversite ve Devlet Hastanelerinin psikiyatri bölümleri vb.) işbirliği yapılarak bu çalışmaların sürdürülmesi, tüm çalışmaların kaydının tutulması  ve özürlünün  dosyasında yer alması sağlanır.

 

6-                 Kaçak özürlünün kuruluşa geri döndüğü  veya teslim edildiği durumda yapılan tıbbi muayene, inceleme ve değerlendirme  sonucu herhangi bir istismara maruz kaldığının belirlenmesi halinde, 72 saat içinde, belirlenen şahıslar  hakkında, kuruluş tarafından  Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda bulunulur ve  yasal süreç takip edilir. Konu ile ilgili İl/İlçe Sosyal Hizmetler Müdürlüğü’ne ve  Genel Müdürlüğe  bilgi verilir.

 

7-                 Kaçak özürlülerden ölümüne muhakkak gözle bakılacak şekilde kaybolanlar için ölüm karinesinin işletilerek, Türk Medeni Kanununun 31’inci maddesi gereğince mahalli mülki amir kararı ile nüfus kayıtlarının  düzeltilmesi, ölümüne muhtemel gözle bakılacak şekilde kaybolan ve son haber alma tarihinden itibaren 5 yıllık sürenin geçmesine rağmen, her türlü arama çabası sonuçsuz kalan özürlüler için ise Medeni Kanunun 32’inci maddesi gereğince mahkemeden gaiplik kararının alınarak özürlünün kaydı silinir ve durum İl/İlçe Sosyal Hizmetler Müdürlüğüne ve Genel Müdürlüğe bildirilir. 

 

Kaçak özürlüler hakkında yukarıda belirtilen esaslar çerçevesinde işlem yapılması hususunda;

Gereğini  rica ederim.

 

(imza)

 

                                              İdris YEKELER - Genel Müdür V.                                                  

                                                                             
08 Mayıs 2014, Perşembe 23:19
defa okundu.

EN SON EKLENEN HABERLER !

sizde yorum yapın SESİNİZİ DUYURUN


NOT : Bu sayfalarda olan yorumlar ziyaretcilere aittir.