21 Ağustos 2018 Salı

Otomotiv Gövde Teknisyeni Meslek Bilgi Dosyası 

 

OTOMOTİV GÖVDE TEKNİSYENİ

 

TANIM

Motorlu kara taşıtlarının gövde imalatı ve onarımında; aracı gövde onarımına hazırlama, şasi kontrol ve düzeltme tezgâhı üzerinde şasi onarımı, yüzey düzeltme, elektrik elemanlarını sökme ve takma, şasiyi örme, iskeleti çatma, iskeleti sacla kaplama ve boya sonrası işlemleri kendi başına ve belirli bir süre içerisinde yapma bilgi ve becerisine sahip nitelikli kişidir .

GÖREVLER     

ü  İş organizasyonu yaparak, hasarlı araç kabulünü yapar,

ü  Hasar tespiti yapar,

ü  Gerekli belgeleri düzenler,

ü  Maliyet hesapları yapar ve araç sahibine bilgi verir,

ü  Temel mekanik işlemleri yapar,

ü  Oksi-gaz kaynağı işlemlerini yapar,

ü  Lehimleme işlemlerini yapar,

ü  Elektrik ark ve direnç kaynak işlemlerini yapar,

ü  Gazaltı kaynağı işlemlerini yapar,

ü  Sac ve metal malzemeleri şekillendirir,

ü  Dış aksesuarları söker, takar ve ayarlar,

ü  Plastik aksam onarımı yapar,

ü  Araç cam onarım işlemlerini yapar,

ü  Kapı, kilit ve kaput ile ilgili onarımları yapar,

ü  Kabin içi donanımları söker, takar ve onarımları yapar,

ü  Hasarlı panel onarımı yapar,

ü  Hasarlı aracın gövde onarımını yapar,

ü  Şasi kontrol ve düzeltme tezgâhı üzerinde şasi onarımını yapar,

ü  Elektrik sistem elemanlarını söker ve takar,

ü  Şasiyi örer, iskeleti çatar ve iskeleti sacla kaplar,

ü  Boya sonrası işlemleri yapar,

ü  Boyalı yüzeylerin korunması için gerekli tedbirleri alır,

ü  Aracın son kontrolünü yapar,

ü  Mesleki gelişime ilişkin faaliyetleri yürütür.

 

      

KULLANILAN ALET VE MALZEMELER

ü  Anahtar takımı,

ü  Bağlama kayışları,

ü  Balyoz, boru, conta,

ü  Bezler, emici malzemeler,

ü  Bilgi ve değerlendirme formları,

ü  Çektirme, çelik halatlar,

ü  Gerdirme takımı, giyotin makas, gönye,

ü  Halat ve zincirler,

ü  İş ayakkabısı, elbisesi, eldiveni, gözlüğü,

ü  İşkence, kaynak makinası,

ü  Kılavuz ve pafta takımı,

ü  Kriko, kulak koruyucuları,

ü  Levye, macun, makara, mastar, mengene, merdiven,

ü  Motorlu el aletleri, perçin, sac levha ve makası,

ü  Oksi-gaz kaynağı, temel elektrik ark kaynağı, gaz altı kaynağı makinası,

ü  Punta kaynak makinası,

ü  Perçin makinası,

ü  Spiral taşlama cihazı,

ü  Silikon, şablon, şerit metre,

ü  Şasi kontrol ve düzeltme tezgahı,

ü  Takım arabaları, takoz, taşıma-kaldırma takımı,

ü  Testere, toz maskesi,

ü  Yalıtım malzemeleri,

ü  Yapıştırıcı ve tabancası,

ü  Zımpara kağıtları ve makinası,

ü  Kontrol lambası.

MESLEĞİN GEREKTİRDİĞİ ÖZELLİKLER

Otomotiv Gövde Teknisyeni olmak isteyenlerin;

ü  Sağlam bir beden yapısına sahip,

ü  İşlem yapılan yüzeyin düzgünlüğünü anlamak için parmak duyarlılığı olan,

ü  Görme ile ilgili sorunu olmayan,

ü  El ve parmak becerisine sahip,

ü  İnce ayrıntıları algılayabilen,

ü  Alet ve makinelerle çalışmaktan hoşlanan,

ü  Yönergelere uyabilen,

ü  Sabırlı, dikkatli, tedbirli ve titiz,

ü  Mekanik sistemleri ve cihazları kullanabilme becerisi gelişmiş,

ü  Gürültülü ortamlardan etkilenmeyen,

ü  Teknolojik gelişmeye açık,

ü  Sorumluluk duygusu gelişmiş, başkaları ile iş birliği içinde çalışabilen,

ü  Düzenli, programlı çalışabilen

     kimseler olmaları gerekir.    

ÇALIŞMA ORTAMI VE KOŞULLARI

Atölyelerde kapalı ortamlarda çalışılır. Ortamda kir, yağ ve duman bulunur. Düzenli çalışmayla ortam temizliği sağlanır. Kaynak yapıldığı zaman ortam dumanlıdır. Havalandırma sistemleri kullanılarak bu durum önlenebilir. Kişi genellikle zihinsel ve aktif olarak bedensel hareketle çalışır.  

MESLEK EĞİTİMİ

MESLEK EĞİTİMİNİN VERİLDİĞİ YERLER

Mesleğin eğitimi; örgün mesleki ve teknik ortaöğretim okul/kurumlarının ?Motorlu Araçlar Teknolojisi? alanında yer alan ?Otomotiv Gövde ? dalında eğitim verilmektedir.

Ayrıca yaygın meslekî ve teknik eğitim programları yoluyla bu alan/dalda eğitim almak isteyenlere örgün eğitime denk mesleki eğitim verilebilmektedir.

MESLEK EĞİTİMİNE GİRİŞ KOŞULLARI

ü  İlköğretim okulu mezunu olmak,

ü  Milli Eğitim Bakanlığınca okul türlerine ve alan/dala göre belirlenen giriş koşullarını taşımak,

EĞİTİMİN SÜRESİ VE İÇERİĞİ

ü  Mesleğin eğitim süresi 4 yıldır.

ü  Ortak genel kültür dersleri 9. sınıfta verilmekte olup yılsonunda öğrenci alanını belirler.

ü  Alanda yer alan tüm dallara yönelik ortak yeterlikleri kazandıran dersler ağırlıklı olarak 10. sınıfta verilmektedir.

ü  10. sınıfın sonunda, bölgesel ve sektörel ihtiyaçlar, okulun donanımı, öğretmen ve fizikî kapasitesi ile öğrencilerin ilgi ve istekleri de dikkate alınarak dal seçimi yapılmaktadır.

ü  Dala ait yeterlikleri içeren dersler 11. ve 12. sınıfta verilmektedir.

 

Mesleki derslerde eğitim, okulda teorik, işletme ve atölye ortamlarında ise tatbiki olarak verilmektedir.

 

EĞİTİM SONUNDA ALINAN BELGE-DİPLOMA VE UNVAN

ü  Mezun olunan mesleki ve teknik ortaöğretim programına ait diploma ve ?Teknisyen? unvanını alırlar.

ü  Ustalık belgesinin yetki ve sorumluluklarını taşıyan mesleklerinde bağımsız ?İş yeri Açma Belgesi? verilir.

ü  Mezunlar istedikleri takdirde ?Ustalık Belgesi? de alabilirler.

ÇALIŞMA ALANLARI VE İŞ BULMA OLANAKLARI

Belirli bir eğitim alınıp deneyim kazandıktan sonra meslek elemanları kendi işyerlerini açabilir.        

Karayolu motorlu araç yetkili servisleri, demiryolu vagon üretim ve havayolu şirketlerinin üretim ve bakım bölümleri ile taşıt üretim fabrikalarında, araç sigorta ve ekspertizlik şirketlerinde çalışabilirler.

EĞİTİM SÜRESİNCE VE EĞİTİM SONRASI KAZANÇ

EĞİTİM SÜRESİNCE  

ü  3308 sayılı ?Mesleki Eğitim Kanunu? gereğince, işletmelerde mesleki eğitim gören öğrencilere, işletmelerce asgari ücretin %15 veya %30?undan az olmamak üzere ücret verilir.

ü  Eğitim gören öğrencilerin iş kazası ve meslek hastalıkları ile ilgili sigorta primleri devletçe karşılanır.

ü  Öğrenciler, mesleki eğitim yaptıkları işletmelerin sosyal imkânlarından faydalanır.

EĞİTİM SONRASI

Özel sektörde ve kendi işinde çalışanların kazanç durumu piyasa ve iş koşullarına göre değişmektedir. Kamuda çalışanlar toplu sözleşme hükümlerine göre ücret alırlar.

MESLEKTE İLERLEME
Mesleki Eğitimde İlerleme

Meslek liselerinin Motorlu Araçlar Teknolojisi alanından mezun olanlar, Alternatif Enerji Kaynakları Teknolojisi, Elektrik Enerjisi Üretim, İletim ve Dağıtımı, Endüstriyel Kalıpçılık, Gemi Makineleri İşletme, Grafik Tasarımı, Makine, Mekatronik, Metalürji, Otomotiv Teknolojisi, Oto Boya ve Karoseri, Raylı Sistemler Makine Teknolojisi, Sondaj Teknolojileri, Tarım Makineleri, Tarımsal Ürünler Muhafaza ve Depolama Teknolojisi, İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği, Sivil Savunma ve İtfaiyecilik, Makine, Uçak Teknolojisi önlisans programlarına sınavsız geçiş için başvurabilirler . Ortaöğretim başarı puanları, okul türleri, mesleki ve teknik eğitim bölgeleri (METEB) ve mezuniyet yılları dikkate alınarak programların kontenjanları dahilinde yerleşebilirler.

Bu alandan mezun olanlar ÖSYM tarafından yapılan YGS? ye girip başarılı oldukları taktirde üniversitelerin Uçak Gövde Motor (Yüksekokul), Uçak Gövde-Motor Bakım (Yüksekokul) bölümlerini tercih ederlerse Ağırlıklı Ortaöğretim Başarı Puanları (AOBP) ek bir katsayı ile çarpılarak sınav puanlarına eklenmekte, böylece diğer alanlardan mezun olanlara göre öncelik kazanmaktadırlar.

Ayrıca mezunlar ÖSYM tarafından yapılan YGS? ye girip başarılı oldukları taktirde, üniversitelerin Teknoloji Fakülteleri bünyesinde yer alan İmalat Mühendisliği, Makine Mühendisliği, Mekatronik Mühendisliği ve Otomotiv Mühendisliği programlarına tercih ederlerse ilgili puanları ve program kontenjanları dikkate alınarak yerleştirilebilirler.

İş Hayatında İlerleme

Teknisyenler, çalışılan kurum veya işletmelerde bilgi ve becerilerini artırdıkları takdirde ustabaşı, şef gibi pozisyonlara yükselebilirler.

 

BENZER MESLEKLER

ü  Oto Kaportacı,

ü  Oto Karoserci,

ü  Oto Şasici,

ü  Oto Karoser Onarım Teknisyeni.

EK BİLGİLER

Otomotiv gövde onarımı işçiliği teknolojisinin gelişmesi ile birlikte emek gücünden ziyade teknolojinin yoğun olarak kullanıldığı mesleklerden birisi olacaktır. Meslek elemanları iyi bir ekipman kullanım becerisi ile mesleğini rahat ve daha başarılı bir şekilde yapabilecektir. Gelecekte yeterli elektronik bilgisine sahip, bilgisayar kullanımı ve yabancı dil (İngilizce) öğrenimi konusunda kendisini geliştiren meslek mensupları sektörde daha kolay iş bulabileceklerdir.

YARARLANILAN BİLGİ KAYNAKLARI

ü  3308 Sayılı ?Mesleki Eğitim Kanunu?,

ü  Meslek lisesi öğretmenleri,

ü  Mesleki Eğitim Merkezi öğretmenleri,

ü  Meslek elemanları,

ü  MEGEP Mesleki ve Teknik Eğitimi Tanıtım Modülü,

ü  08.02.2011 tarih ve 10 sayılı çerçeve öğretim programları,

ü  MYK Ulusal Meslek Standartları ve Yeterlilikleri,

ü  Milli Eğitim Bakanlığı web sitesi

ü  2010-ÖSYS Yerleştirme Kılavuzu.

ü  Meslek Danışma Komisyonu (MEDAK) üyesi kuruluşlar.

DAHA AYRINTILI BİLGİ İÇİN BAŞVURULABİECEK YERLER

ü  İlgili eğitim kurumları,

ü  Türkiye İş Kurumu web sayfası

ü  Ulusal Meslek Bilgi Sistemi  

ü  Türkiye İş Kurumu Meslek Bilgi Merkezleri.

 

 

 

 

 

 
04 Eylül 2013, Çarşamba 20:05
defa okundu.

EN SON EKLENEN HABERLER !

sizde yorum yapın SESİNİZİ DUYURUN


NOT : Bu sayfalarda olan yorumlar ziyaretcilere aittir.