21 Haziran 2018 Perşembe

Özel Bakım Merkezlerinde Görev Yapan Personelin Çalışma Usul ve Esasları Hk. Genelge - 2007Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Genel Müdürlüğü

Özel Bakım Merkezlerinde Görev Yapan Personelin Çalışma Usul ve Esasları

GENELGE 2007

2828 sayılı Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Kanunu'na eklenen Ek 7 nci maddeye istinaden hazırlanan, bakıma muhtaç özürlülere sunulacak bakım hizmetlerinin kapsamı ve bu hizmetleri verecek olan gerçek ve tüzel kişilere yönelik çalışma esaslarını içeren yönetmelikler doğrultusunda, bakıma muhtaç özürlülere bakım hizmeti vermek üzere açılan "Özel Bakım Merkezleri"nde çalışacak personelin görev, yetki ve sorumlulukları. Bakıma Muhtaç Özürlülere Yönelik Özel Bakım Merkezleri Yönetmeliği'nde düzenlenmiştir.

Buna göre; Özel Bakım Merkezlerinde bakıma muhtaç özürlü bireylere hizmet vermek üzere istihdam edilen bakıcı, güvenlik görevlisi, hizmetli, yemek kuruluşta yapılıyorsa aşçı ve merkezin ihtiyaç duyduğu diğer personelin çalışma usul ve esaslarını içeren hususlar aşağıda belirlenmiştir:

1.     Özel Bakım Merkezinde görev yapan tüm personelin kuruluşa giriş / çıkış saatlerini gösteren ve merkez sorumlu müdürü tarafından imzalanarak tasdik edilen aylık imza takip çizelgesi tanzim edilir. Her ayın bitiminde aylık imza takip çizelgesinin bir nüshası tl Müdürlüğüme teslim edilir. Söz konusu aylık imza çizelgesi 5 (beş) vıl süre ile Merkez ve teslim edilen İl Müdürlüğü tarafından muhafaza edilecektir.

2.      Özürlülerin bulundukları yerlerden ayrılmaları ancak bakıcı personelin gözetiminde ve denetiminde mümkün olacaktır. Merkez içinde ve bahçesinde kontrolsüz ve kendi haline bırakılan özürlü olmayacaktır.

3.      Grup birimlerinde veya ünitelerde görevli bakıcı personelin ilave bir görevle görev yerinden ayrılması halinde yerine hangi bakıcı personelin bakacağına ilişkin ayrı bir liste de merkez idaresi tarafından hazırlanarak grup birimlerinde veya ünitelerde görülen yerlere asılacaktır.

4.      Merkezde çalışan her bakıcı personelin görevde olduğu vardiya süresince, görevli olduğu birimin veya ünitenin adını, sorumlu olduğu özürlülerin isimlerini, bu özürlülere sunduğu hizmetleri, özürlünün bakımında yaşanan olağan dışı olayları kayıt edeceği ve imza altına alacağı nöbet defteri kullanılacaktır.

5.      Her bir bakıcı personelin, her vardiyada bakımından birinci derecede sorumlu olduğu özürlünün belirlendiği listeler merkez sorumlu müdürü tarafından hazırlanarak grup birimlerinde veya ünitelerde görülen yerlere asılacaktır. Özürlü ve bakıcı personel değişikliği halinde listeler güncellenecektir.

6.      Vardiyasını bitiren bakıcı personel görev yerinden ayrılmadan önce, nöbet defterinde belirttiği bilgileri kendisinden sonra hizmeti sürdürecek olan bakıcı personele sözlü olarak bildirecek ve nöbet defterini merkez sorumlu müdürünün görevlendireceği idari personele veya grup sorumlusuna imzalatarak teslim edecektir.

7.      Nöbet defterinin sayfalan numaralandırılarak, merkez sorumlu müdürü tarafından onaylanarak imza altına alınacaktır. Nöbet defterleri merkez sorumlu müdürünün görevlendireceği idari personel veya grup sorumluları tarafından takip ve kontrol edilecektir.

8.      Merkezlerin her türlü denetiminde belirtilen listeler ve nöbet defteri de incelemeye alınacaktır. Günün her saatinde her özürlünün bakımından birinci derecede sorumlu olan bakıcı personelin kim olduğunun bilinmesinde tereddüt olmadığına dikkat edilecektir.

9.      Bakıcı personel merkez sorumlu müdürünün görevlendireceği idari personelin veya grup sorumlularının gözetiminde ve denetiminde görev yapacaktır.

Özel bakım merkezlerinde görevli personelin, yukarıda belirtilen usul ve esaslar

doğrultusunda hizmetlerini yürütmesinin sağlanması hususunda gereğini önemle rica ederim.

 

         İsmail BARIŞ – Genel Müdür
07 Mayıs 2014, Çarşamba 00:19
defa okundu.

EN SON EKLENEN HABERLER !

sizde yorum yapın SESİNİZİ DUYURUN


NOT : Bu sayfalarda olan yorumlar ziyaretcilere aittir.