22 Mayıs 2018 Salı

Özel Bakım Merkezlerinde Kalan Bakıma Muhtaç Özürlülere Verilen Harçlıkların KullanımıT.C.

BAŞBAKANLIK

Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Genel Müdürlüğü

 

SAYI  :  B.02.1.SÇE.0.12.03.00-010-06-01/ 1357                                                                

KONU: Özel Bakım Merkezlerinde Kalan Bakıma Muhtaç Özürlülere Verilen Harçlıkların Kullanımı

 

GENELGE

 2009/ 03

 

30/7/2006 tarihli ve 26244 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Bakıma Muhtaç Özürlülere Yönelik Özel Bakım Merkezleri Yönetmeliğinde; 16.03.2009  tarihli  ve   27171 sayılı Resmi Gazete de yapılan değişiklik ile  Özel  Bakım Merkezlerinde yatılı olarak  bakılan ve bakım ücreti Genel Müdürlüğümüz tarafından ödenen veya ücretsiz kontenjandan yararlandırılan bakıma muhtaç özürlülere harçlık verilmesi sağlanmıştır.

Bu çerçevede özel bakım merkezlerinde kalan bakıma muhtaç özürlülere verilecek harçlıklara ilişkin aşağıdaki hususların açıklanmasına ihtiyaç duyulmuştur.

 

Konu ile ilgili olarak; 

1.    Özel Bakım Merkezinde yatılı bakım hizmeti alan özürlülerden mevzuat gereği harçlık alması gereken özürlüler ve bu özürlülerin yaş grupları dikkate alınarak özürlü listelerinin oluşturulması, 

2.    Belirlenen listelerin resmi yazı ekinde merkez sorumlu müdürü tarafından onaylanarak İl Müdürlüğüne gönderilmesi, 

3.    Merkez tarafından gönderilen isim listelerinin tahakkuk servisine iletilmesi, tahakkuk servisi tarafından, gönderilen listelerin, il müdürlüğünde bulunan özürlü listeleri ile karşılaştırılması, 

4.    Özürlü listelerinin doğrulanması akabinde tahakkuk evrakının hazırlanması, 

5.    Hazırlanan tahakkuk evrakının muhasebe müdürlüğüne teslimi, 

6.    Tahakkuk ettirilen harçlıkların,  harçlıklarla ilgili özel bakım merkezince açılacak  bir banka hesabına aktarılması, 

7.    Adlarına harçlık tahakkuk ettirilen özürlü listelerinin ve harçlık miktarlarının İl Müdürlüklerince özel bakım merkezine bildirilmesi, 

8.    Aktarılan harçlıkların, Özürlülerin Tespiti,  İncelenmesi, Bakım ve Rehabilitasyonuna Dair Yönetmeliği’nin 28/2/2009 tarih ve  27155 sayılı Resmi Gazete’de  yayımlanan “Harçlıklar” başlıklı  45 nci maddesine göre harcanması, 

9.    Para kavramı gelişmemiş özürlünün  özel ihtiyaçlarının;  özürlünün  günlük yaşamını  idame ettirirken, aynı zamanda yaşam kalitesini yükseltecek ve özürlünün yaşamını kolaylaştıracak ancak mevzuatımızda özel bakım merkezi tarafından karşılanması öngörülmeyen her türlü ihtiyaçlarının karşılanması olarak anlaşılması, 

Gerekmektedir. 

       Özel bakım merkezlerinde kalan ve yatılı  bakım hizmeti alan  bakıma muhtaç  özürlülere tahakkuk ettirilen harçlıkların, yukarıda belirtilen esas ve usuller çerçevesinde kullanılması ve konu ile ilgili işlemlerin titizlikle yerine getirilmesi hususunda  gereğini    rica ederim.

 

                                Dr. İsmail BARIŞ- Genel Müdür  
09 Mayıs 2014, Cuma 00:17
defa okundu.

EN SON EKLENEN HABERLER !

sizde yorum yapın SESİNİZİ DUYURUN


NOT : Bu sayfalarda olan yorumlar ziyaretcilere aittir.