22 Mayıs 2018 Salı

Özel Bakım Merkezlerinden özel Bakım Merkezlerine Özürlü Nakli Hk.Genelge-2009Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Genel Müdürlüğü

Özel Bakım Merkezlerinden özel Bakım Merkezlerine Özürlü Nakli Hk.

GENELGE - 2009

         Bakıma Muhtaç özürlülere Yönelik özel Bakım Merkezleri Yönetmeliği kapsamında, Genel Müdürlüğümüzden açılış izni alarak faaliyet gösteren özel bakım merkezleri arasında gerçekleştirilecek özürlü nakilleri ile ilgili yapılacak işlemler aşağıda belirtilmiştir.

1)         özel bakım merkezinden bakım hizmeti alan bakıma muhtaç özürlünün nakil işleminin;

a)  Ergin ve akıl sağlığı yerinde olan özürlünün kendisinin,

b)    Ergin olmayan veya akıl sağlığı yerinde olmayan velayet veya vesayet altında bulunan özürlünün yasal temsilcisinin,

c)  özürlünün bakım hizmeti aldığı özel Bakım Merkezinin,

d)  Merkezin bağlı olduğu İl Müdürlüğümün,

tespiti veya talebi üzerine başlatılması,

2)Ergin ve akıl sağlığı yerinde olan özürlünün kendisinin bir başka özel bakım merkezine naklini talep etmesi halinde;

a)    Nakil olmak istediği özel Bakım Merkezi bulunduğu ll'de ise, talebe ilişkin dilekçenin İl Müdürlüğüne gönderilmek üzere bulunduğu özel Bakım Merkezi Müdürlüğüne verilmesi, tl Müdürlüğündeki Bakım Hizmetleri Değerlendirme Heyeti tarafından konunun incelenmesi, talebin olumlu değerlendirilmesi ve nakil olmak istediği özel Bakım Merkezinde boş yer bulunması halinde, onay işlemlerinin tamamlanmasını müteakip dosyanın özürlünün nakledileceği özel Bakım Merkezine gönderilmesi ve nakil işleminin yapılması,

b)     Nakil olmak istediği özel Bakım Merkezi bir başka ll'de ise, talebe ilişkin dilekçenin İlgili İl Müdürlüğüne gönderilmek üzere bulunduğu Özel Bakım Merkezi kanalıyla İl Müdürlüğüne verilmesi, İl Müdürlüğündeki Bakım Hizmetleri Değerlendirme Heyeti tarafından konunun incelenmesi, talebin olumlu değerlendirilmesi halinde nakil olmak istediği özel Bakım Merkezinin bulunduğu İl Müdürlüğü ile koordine edilerek özür, yaş ve kapasite hususlarının teyidini müteakip dosyanın özürlünün nakledileceği özel Bakım Merkezinin bağlı olduğu İl Müdürlüğüne gönderilmesi, burada onay işlemlerinin tamamlanmasının ardından dosyanın özürlünün nakledileceği özel Bakım Merkezine iletilmesi ve nakil işleminin yapılması,

3)         Ergin olmayan veya akıl sağlığı yerinde olmayan velayet veya vesayet altında bulunan özürlünün yasal temsilcisinin nakil talabinde bulunması halinde,

a) özürlünün nakil olmak istediği Özel Bakım Merkezi ile bulunduğu özel Bakım Merkezi aynı İrde ise; özürlünün yasal temsilcisi tarafından talebe ilişkin dilekçenin, ikamet ettiği İrin (farklı İrde ikamet ediyorsa) veya özürlünün bulunduğu özel Bakım Merkezinin bağlı olduğu İl Müdürlüğüne verilmesi, farklı İPden müracaat edilmesi halinde dilekçenin özürlünün bulunduğu özel Bakım Merkezinin bağlı olduğu İl Müdürlüğüne gönderilmesi, İl Müdürlüğündeki Bakım Hizmetleri Değerlendirme Heyeti tarafından durumun incelenmesi, talebin olumlu değerlendirilmesi yc nakil olmak istediği özel Bakım Merkezinde boş yer bulunması halinde, onay işlemlerinin tamamlanmasını müteakip dosyanın özürlünün nakledileceği Özel Bakım Merkezine gönderilmesi ve nakil işleminin yapılması,

b) özürlünün nakil olmak istediği özel Bakım Merkezi ile bulunduğu Özel Bakım Merkezi farklı ll'de ise; özürlünün yasal temsilcisi tarafından talebe ilişkin dilekçenin, ikamet ettiği İKin (farklı İPde ikamet ediyorsa) veya özürlünün bulunduğu Özel Bakım Merkezinin bağlı olduğu İl Müdürlüğüne verilmesi, farklı ll'den müracaat edilmesi halinde dilekçenin özürlünün bulunduğu özel Bakım Merkezinin bağlı olduğu İl Müdürlüğüne gönderilmesi, İl Müdürlüğündeki Bakım Hizmetleri Değerlendirme Heyeti tarafından konunun incelenmesi, talebin olumlu değerlendirilmesi halinde nakil olmak istediği özel Bakım Merkezinin bulunduğu İl Müdürlüğü ile koordine edilerek özür, yaş ve kapasite hususlarının teyidini müteakip dosyanın özürlünün nakledileceği özel Bakım Merkezinin bağlı olduğu ll Müdürlüğüne gönderilmesi, burada onay işlemlerinin tamamlanmasının ardından dosyanın özürlünün nakledileceği özel Bakım Merkezine gönderilmesi ve nakil işleminin yapılması,

4)    Özürlünün bakım hizmeti aldığı özel Bakım Merkezinin nakil talebinde bulunması durumunda;

a)   Nakil işleminin gerçekleştirileceği özel Bakım Merkezi aynı ll'de ise, talebe ilişkin dilekçe ve mesleki raporun bağlı olunan ll Müdürlüğüne gönderilmesi, ll Müdürlüğündeki Bakım Hizmetleri Değerlendirme Heyeti tarafından gerekli incelemenin yapılması, yapılacak araştırma da özürlü veya yasal temsilcisi ile irtibata geçilerek bu konudaki taleplerinin dikkate alınması, talebin olumlu değerlendirilmesi ve nakledilecek özel Bakım Merkezinde boş yer bulunması halinde, durum hakkında özürlü veya yasal temsilcisine bilgi verilmesi, onay işlemlerinin tamamlanmasını müteakip dosyanın özürlünün nakledileceği özel Bakım Merkezine gönderilmesi ve nakil işleminin yapılması,

b)  Nakil işleminin gerçekleştirileceği Özel Bakım Merkezi farklı ÎPde ise, talebe ilişkin dilekçe ve mesleki raporun bağlı olunan ll Müdürlüğüne gönderilmesi, ll Müdürlüğündeki Bakım Hizmetleri Değerlendirme Heyeti tarafından incelemenin yapılması, yapılacak araştırma da özürlü veya yasal temsilcisi ile irtibata geçilerek bu konudaki taleplerinin de dikkate alınması, talebin olumlu bulunması halinde nakledilecek özel Bakım Merkezinin bulunduğu ll Müdürlüğü ile koordine edilerek özür, yaş ve kapasite hususlarının teyidini müteakip durum hakkında özürlü veya yasal temsilcisine bilgi verilmesi, dosyanın özürlünün nakledileceği özel Bakım Merkezinin bağlı olduğu ll Müdürlüğüne gönderilmesi, burada onay işlemlerinin tamamlanmasının ardından dosyanın özürlünün nakledileceği özel Bakım Merkezine gönderilmesi ve nakil işleminin yapılması,

c) ll Müdürlüklerince nakil edilecek özel bakım merkezinin bulunmasında, özürlü veya yasal temsilcisine rehberlik edilmesi,

5)   İhmal, istismar, kapasite vb. gerekçelerle, özürlünün bulunduğu Özel Bakım Merkezinin bağlı olduğu İl Müdürlüğünce nakil talep edilmesi halinde, özürlü veya yasal temsilcisinin kabul etmesi şartıyla;

a) özürlü aynı ll içerisinde bulunan bir başka özel Bakım Merkezine nakledilecekse, ll Müdürlüğündeki Bakım Hizmetleri Değerlendirme Heyeti tarafından durumun değerlendirilmesi ve nakledilecek özel Bakım Merkezinde boş yer bulunması halinde, durum hakkında özürlü veya yasal temsilcisine bilgi verilmesi, onay işlemlerinin tamamlanmasını müteakip dosyanın özürlünün nakledileceği Özel Bakım Merkezine gönderilmesi ve nakil işleminin yapılması,

b) özürlü bir başka ll'de bulunan özel Bakım Merkezine nakledilecekse, İl Müdürlüğündeki Bakım Hizmetleri Değerlendirme Heyeti tarafından konunun incelenmesi, talebin olumlu değerlendirilmesi halinde nakledilecek Özel Bakım Merkezinin bulunduğu Î1 Müdürlüğü ile koordine edilerek özür, yaş ve kapasite hususlarının teyidini müteakip durum hakkında özürlü veya yasal temsilcisine bilgi verilmesi, dosyanın özürlünün nakledileceği özel Bakım Merkezinin bağlı olduğu İl Müdürlüğüne gönderilmesi, burada onay işlemlerinin tamamlanmasının ardından dosyanın özürlünün nakledileceği özel Bakım Merkezine

gönderilmesi ve nakil işleminin yapılması, *

6)    İl Müdürlüğünde; Bakım Hizmetleri Değerlendirme Heyeti tarafından yapılacak değerlendirmelerde, diğer hususlarla birlikte özürlünün psiko-sosyal durumunun da dikkate alınması ve kararın bu doğrultuda verilmesi,

7)   özürlünün nakledileceği özel Bakım Merkezine gönderilecek dosyasında; özürlüye tahakkuk ettirilen harçlık ve giyim-kuşam belgeleri de dâhil olmak üzere özel Bakım Merkezi nezdinde düzenlenen tüm evraklarının yer almasının sağlanması, gönderilen dosyanın bir nüshasının özürlünün ayrıldığı merkezde muhafaza edilmesi,

8)    Özürlünün vasisinin özel Bakım Merkezi veya özel Bakım Merkezinin bağlı bulunduğu İl Müdürlüğünde görev yapan bir personel olması halinde; vasiliğinin iptali ve yerleştirileceği ll'de vasi tayin edilmesine ilişkin işlemlerin başlatılması,

9)     Nakil sürecinde özürlünün bulunduğu Î1 Müdürlüğünün koordinatör görev üstlenmesi, özürlünün yüksek yaran gözetilerek nakil işlemlerinin gerçekleştirilmesi,

10)    Farklı bir ll'den özel bakım merkezine yerleştirilen bakıma muhtaç özürlülerin, özürlü veya yasal temsilcilerinin talebi nedeniyle ayrılmaları halinde işlem sonucundan mutlaka özürlü ve yasal temsilcinin bulunduğu II Müdürlüğünün bilgilendirilmesi, iptal onayının ilgili II Müdürlüğüne gönderilmesi,

Gerekmektedir.

Uygulamanın yukarıda belirtilen esaslar çerçevesinde yürütülmesi hususunda gerekli titizlik ve duyarlılığın gösterilmesini rica ederim.

İsmail BARIŞ – Genel Müdür

 

 
07 Mayıs 2014, Çarşamba 00:15
defa okundu.

EN SON EKLENEN HABERLER !

sizde yorum yapın SESİNİZİ DUYURUN


NOT : Bu sayfalarda olan yorumlar ziyaretcilere aittir.