27 Mayıs 2018 Pazar

Özel Bakım Merkezlerinden Resmi Bakım Merkezlerine Engelli Nakli Hakkında Genelge - 2009Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Genel Müdürlüğü

Özel Bakım Merkezlerinden Resmi Bakım Merkezlerine Engelli Nakli Hakkında

GENELGE - 2009

Bakıma Muhtaç Özürlülere Yönelik Özel Bakım Merkezleri Yönetmeliği çerçevesinde bakıma muhtaç özürlülere hizmet veren özel bakım merkezlerinden, Genel Müdürlüğümüze bağlı resmi bakım ve rehabilitasyon merkezlerine yapılacak özürlü nakillerinde aşağıda belirtilen hususlara dikkat edilmesi gerekmektedir.

1) Özel bakım merkezinde bakım hizmeti alan;

a)   Ergin ve akıl sağlığı yerinde olan özürlünün,

b)        Ergin olmayan veya akıl sağlığı yerinde olmayan velayet veya vesayet altında bulunan özürlünün yasal temsilcisinin,

c)   Özürlünün bakım hizmeti aldığı Özel Bakım Merkezinin,

d)   Merkezin bağlı olduğu İl Müdürlüğü'nün,

tespiti veya talebi halinde nakil işleminin başlatılması,

2) Özürlü ile nakil talebinde bulunanın aynı İlde bulunması halinde; talebe ilişkin dilekçenin, sosyal inceleme raporunun ve özürlü sağlık kurulu raporunun Genel Müdürlüğe gönderilmesi,

3)       Özürlü ile nakil talebinde bulunanın ayrı İllerde olması halinde; İl Müdürlüklerince ayrı ayrı sosyal inceleme raporu hazırlanması, nakil talebinde bulunanın ikamet ettiği İlin İl Müdürlüğünce hazırlanan sosyal inceleme raporu ile talep dilekçesinin özürlünün bulunduğu İl Müdürlüğüne gönderilmesi, özürlünün bulunduğu İl Müdürlüğünce sosyal inceleme raporlarının, özürlü sağlık kurulu raporunun ve talebe ilişkin dilekçenin Genel Müdürlüğe gönderilmesi,

4)  Genel Müdürlük tarafından özürlü hakkında gönderilen dosya bilgilerinin değerlendirilmesi ve söz konusu talebe ilişkin gerekli işlemin yapılması, sonucun ilgili İl Müdürlüklerine bildirilmesi,

5) Genel Müdürlükçe özürlünün resmi bakım merkezlerine yerleştirilmesine onay verilmesi halinde, Özel Bakım Merkezinin bulunduğu İl Müdürlüğünün, özürlünün yerleştirileceği İl Müdürlüğü ile irtibata geçmesi,

6) Özürlünün Genel Müdürlük tarafından yerleştirilmesi uygun görülen kuruluşa gönderilecek dosyasında; özürlüye tahakkuk ettirilen harçlık ve giyim-kuşam belgeleri de dâhil olmak üzere Merkez nezdinde düzenlenen tüm evraklarının yer almasının sağlanması,

7) Özürlünün vasisinin Merkez veya Merkezin bağlı bulunduğu İl Müdürlüğünde görev yapan bir personel olması halinde; vasiliğinin iptali ve yerleştirileceği İlde vasi tayin edilmesine ilişkin işlemlerin başlatılması,

8)  Özürlünün, Genel Müdürlük onayı ile yerleştirilmesi uygun görülen kuruluşa kabul edilebileceği tarih dikkate alınarak özel bakım merkezine yerleştirme onayının ilgili İl Müdürlüğünce iptal edilmesi,

9)   Özürlünün resmi kuruluşa yerleştirilmesini müteakiben konu hakkında İl Müdürlüğü tarafından Genel Müdürlüğe ve yasal temsilcinin bulunduğu İl Müdürlüğü'ne bilgi verilmesi,

Gerekmektedir.

Uygulamanın yukarıda belirtilen esaslar çerçevesinde yürütülmesi hususunda gerekli titizliğin gösterilmesini rica ederim.

İsmail BARIŞ – Genel Müdür

 

 
07 Mayıs 2014, Çarşamba 00:19
defa okundu.

EN SON EKLENEN HABERLER !

sizde yorum yapın SESİNİZİ DUYURUN


NOT : Bu sayfalarda olan yorumlar ziyaretcilere aittir.