27 Mayıs 2018 Pazar

Özel Bakım Merkezlerine Yerleştirme İşlemlerinde Kontenjan KullanımıT.C.

BAŞBAKANLIK

Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Genel Müdürlüğü

 

SAYI  :  B.02.1.SÇE.0.12.03.00-010-06-01/ 1358                                              

KONU:  Özel Bakım Merkezlerine Yerleştirme İşlemlerinde Kontenjan Kullanımı    

 

GENELGE

 2009/02

 

 30/07/2006 tarihli ve 26244 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Bakıma Muhtaç Özürlülere Yönelik Özel Bakım Merkezleri Yönetmeliği’nin “Merkeze ücretsiz bakıma muhtaç özürlü kabulü” başlıklı 45 nci maddesinin uygulamasına ilişkin aşağıdaki  hususların açıklanmasına ihtiyaç duyulmuştur.

Herhangi bir özürlünün; 

1. 16/07/2006 tarih ve 26230 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren    Özürlülük Ölçütü, Sınıflandırması Ve Özürlülere Verilecek Sağlık Kurulu Raporları Hakkında Yönetmelik uyarınca “ağır özürlü” olduğunu belgelendirmesi ve; 

2. Bakım Hizmetleri Değerlendirme Heyeti tarafından; özürlünün günlük hayatın alışılmış, tekrar eden gereklerini önemli ölçüde yerine getirememesi nedeniyle hayatını başkasının yardımı ve bakımı olmadan devam ettiremeyecek derecede düşkün “bakıma muhtaç özürlü” olduğu belirlendiği halde, 

3. Özürlünün gelir durumu, Bakıma Muhtaç Özürlülerin Tespiti ve Bakım Hizmeti Esaslarının Belirlenmesine İlişkin Yönetmeliğinde belirlenen gelir hesaplamasına uymaması, 

4.  Ancak, özürlünün bakacak kimsesinin bulunmaması ve özel bakım merkezlerinde boş  ücretsiz kontenjan bulunabilmesi  halinde; 

      5.  Bakım Hizmetleri Değerlendirme Heyeti tarafından yukarıda belirtilen koşulları taşıyan özürlünün sosyal  yoksunluğunun  sosyal inceleme raporu ile değerlendirilmesi için dosyanın İl  Müdürlüğünün görevlendireceği sosyal çalışmacıya iletilmesi;                       

      6.  Sosyal  çalışmacı  tarafından  yapılacak  sosyal inceleme neticesinde,  özürlünün sosyo-ekonomik yoksunluk içinde olduğunun tespiti halinde, İl Müdürlüğünce  %3 oranındaki ücretsiz kontenjanın kullanılması için işlem başlatılması (özürlünün ikamet ettiği İlde özel bakım merkezi varsa öncelikle özürlünün o İldeki özel bakım merkezine yerleştirilmesi, aksi takdirde diğer illerdeki özel bakım merkezlerine yerleştirilmesinin sağlanması); 

7. İl Müdürlüğünce özel bakım merkezine ücretsiz yerleştirilen bakıma muhtaç özürlülerden ilgili mevzuat gereği harçlık alma hakkı olanlara harçlık tahakkuk ettirilmesi, 

8. İl Müdürlüğünce Özel Bakım Merkezine ücretsiz yerleştirilen özürlülerin giyim yardımından yararlandırılması ve herhangi bir sosyal güvenlik kurumuna tabi olmayan özürlülerin 31/5/2006 tarihli Resmi Gazete de yayımlanan 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu hükümlerine göre sağlık giderlerinin karşılanması, 

      Gerekmektedir. 

      Özel Bakım Merkezlerine ücretsiz kontenjandan yerleştirilecek bakıma muhtaç özürlülerle ilgili işlemlerin yukarıda belirtilen esaslar çerçevesinde yerine getirilerek gerekli titizlik ve duyarlılığın gösterilmesini rica ederim.

Dr. İsmail BARIŞ- Genel Müdür

 

 
08 Mayıs 2014, Perşembe 23:40
defa okundu.

EN SON EKLENEN HABERLER !

sizde yorum yapın SESİNİZİ DUYURUN


NOT : Bu sayfalarda olan yorumlar ziyaretcilere aittir.