21 Haziran 2018 Perşembe

Özel İstihdam Büro İzninin Yenilenmemesi  

Özel İstihdam Büro İzninin Yenilenmemesi

 

İzin belgesini yenilemek üzere başvuran büroların izinleri, gerekli  şartların yerine getirilmemiş olması ya da yerine getirilmiş olmakla birlikte Çalışma ve İş Kurumu il müdürlüğünce yapılan değerlendirme sonucunda yeterli bulunmaması durumunda yenilenmeyecektir.

Yenileme talebi uygun bulunmayan bürolara, yenilememeye ilişkin yazı elden bir tutanakla veya iadeli taahhütlü posta ile bildirilir.

Merkez büronun izni yenilenmediğinde, şubesinin bulunduğu Kurum birimlerine, merkez büronun izninin yenilenmediği ve dolayısıyla şubelerinin de iş ve işçi bulmaya aracılık faaliyetinde bulunamayacağı aksi takdirde Kanunun 20/h maddesi gereğince işlem yapılacağı ilgili Çalışma ve İş Kurumu il müdürlüğünce bildirilir.

İzin süresi bitmesine rağmen, yenileme talebinde bulunmayan bürolardan, izin belgesi teslim alınarak ilgili Yönetmeliğin 9 uncu maddesine istinaden teminatları iade edilir. Bu tarihten sonra büro tarafından iş ve işçi bulmaya aracılık faaliyetlerinin sürdürülüp sürdürülmediği takip edilerek ve aracılık faaliyetinin sürdürüldüğünün tespit edilmesi halinde ilgili Kanunun 20/h maddesi gereğince işlem yapılır.

Teminatı iade edilen büroların, tekrar izin başvurusunda bulunmaları halinde, başvuru yeni başvuru olarak değerlendirilerek , işlemler bu kapsamda yürütülür.

 
30 Ocak 2013, Çarşamba 09:50
defa okundu.

EN SON EKLENEN HABERLER !

sizde yorum yapın SESİNİZİ DUYURUN


NOT : Bu sayfalarda olan yorumlar ziyaretcilere aittir.