21 Haziran 2018 Perşembe

Özel İstihdam Büroları İzinsiz Aracılık Fiili Nedeniyle İdari Para Cezası Uygulama Talimatı 

ÖZEL İSTİHDAM BÜROLARI İZİNSİZ ARACILIK FİİLİ NEDENİYLE İDARİ PARA CEZASI UYGULAMA TALİMATI

1-AMAÇ:

     İzinsiz olarak faaliyet gösteren gerçek ve tüzel kişilerin aynı zamanda yabancı uyruklu kişilere yönelik olarak faaliyet göstermesi halinde uygulanacak idari para cezalarının miktarının belirlenmesi.

2-KAPSAM:

     4904 sayılı Türkiye İş Kurumu Kanunu 20 inci maddesine istinaden haklarında idari para cezası uygulanan gerçek ve tüzel kişiler.

3-İLGİLİ DOKÜMANLAR:

     Kabahatler Kanunu Md. 15

4-UYGULAMALAR :

     İzinsiz olarak faaliyet gösteren kişi ve kuruluşların bu fiilleri nedeniyle, 4904 sayılı Kanunun 20 nci maddesinin (h) ve (j) bentlerinde idari para cezası uygulaması bulunmaktadır.

     İzinsiz iş ve işçi bulmaya aracılık fiilinin genel olarak yapılması halinde (h) bendinin, çalışma izni bulunmayan yabancı uyruklu kişileri aracılık yapılması halinde ise (j) bendinin uygulanması söz konusudur. Her iki idari para cezasına neden olan fiillerin benzer olması nedeniyle, izinsiz iş ve işçi bulmaya aracılık nedeniyle uygulanacak idari para cezalarının gerekçe ve miktarlarının belirlenmesinde aşağıda yer alan hususlar dikkate alınacaktır.

4-1: Kurumdan izin alan büroların yabancı uyruklu kişilere yönelik faaliyet göstermesi halinde her bir kişi için 20/j maddesine göre idari para cezası uygulanacaktır.

4-2: İzinsiz faaliyet gösteren firmalara (sadece TC vatandaşlarına yönelik faaliyet gösterenlere)

Fiilin 1. tespitinde                       Fiilin 2. ve sonraki tespitinde                                          

        20/h                                                        20/h   

maddesine göre idari para cezası uygulanacaktır.    

4-3:  İzinsiz faaliyet gösteren firmalara (yabancı uyruklu kişilere yönelik faaliyet gösterenlere)

Fiilin 1. tespitinde                                        Fiilin 2. tespitinde                            

1 Yabancı için    20/h ve 20/j birlikte uygulanacak,                 20/h ve 20/j birlikte uygulanacak

ancak Kabahatler Kanunu gereğince            ancak Kabahatler Kanunu gereğince

20/h kadar miktarı ödemeleri                         20/h kadar miktarı ödemeleri

gerektiği tebliğ edilecek.                                    gerektiği tebliğ edilecek.    

2 Yabancı için    20/h ve 20/j birlikte uygulanacak,                 20/h ve 20/j birlikte uygulanacak

ancak Kabahatler Kanunu gereğince            ancak Kabahatler Kanunu gereğince

20/j kadar miktarı ödemeleri                          20/h kadar miktarı ödemeleri

gerektiği tebliğ edilecek.                                    gerektiği tebliğ edilecek.    

3 Yabancı için    20/h ve 20/j birlikte uygulanacak,                 20/h ve 20/j birlikte uygulanacak

                               ancak Kabahatler Kanunu gereğince            ancak Kabahatler Kanunu gereğince

                               20/j kadar miktarı ödemeleri                          20/h kadar miktarı ödemeleri

                               gerektiği tebliğ edilecek.                                    gerektiği tebliğ edilecek.

4 ve daha fazla Yabancı için        

20/h ve 20/j birlikte uygulanacak,                 20/h ve 20/j birlikte uygulanacak

                               ancak Kabahatler Kanunu gereğince            ancak Kabahatler Kanunu gereğince

                               20/j kadar miktarı ödemeleri                          20/j kadar miktarı ödemeleri

                               gerektiği tebliğ edilecek.                                    gerektiği tebliğ edilecek.

 
26 Mayıs 2013, Pazar 10:45
defa okundu.

EN SON EKLENEN HABERLER !

sizde yorum yapın SESİNİZİ DUYURUN


NOT : Bu sayfalarda olan yorumlar ziyaretcilere aittir.