26 Mayıs 2018 Cumartesi

Özel İstihdam Büroları Teminat Mektubu Örneği 

ÖZEL İSTİHDAM BÜROLARI

(ÖRNEK) TEMİNAT MEKTUBU

 

 

     No         :                                                                                                                                   ?./?./20..

     Seri No :

 

 

TÜRKİYE İŞ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

 

                4904 sayılı Türkiye İş Kurumu Kanunu hükümleri ve diğer ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde iş ve işçi bulmaya aracılık faaliyetlerinde bulunmak üzere özel istihdam bürosu olarak faaliyette bulunmayı taahhüt eden ????????????????? ( kişi/firma adı)?nin vermek zorunda olduğu Kesin Teminat Mektubu tutarı ........... TL?yi (............... Türk Lirası) Bankamız garanti ettiğinden adı geçen ilgili mevzuata göre yükümlülüklerini kısmen veya tamamen yerine getirmediği takdirde, protesto çekmeye, hüküm ve adı geçen ile Kurumunuz arasında çıkacak herhangi bir uyuşmazlık ve bunun akıbet ve kanuni neticeleri nazarı itibari alınmaksızın yukarıda yazılı tutarın ilk yazılı talebiniz üzerine nakden ve tamamen ve talep tarihinden ödeme tarihine kadar geçen günlere ait faiziyle birlikte ödeyeceğimizi Bankanın imza atmaya yetkili temsilcisi ve sorumlusu sıfatıyla Banka ad ve hesabına taahhüt ve beyan ederiz.

               

İş bu teminat mektubu kesin ve süresizdir.

 

 

                                                                                                                                                                    BANKA ADI

                                                                                                                                                           YETKİLİ ADI SOYADI

                                                                                                                                                                   İMZA/KAŞE

 


 Özel İstihdam Büroları Teminat Mektubu Örneğine Word belgesi halinde ulaşmak için lütfen tıklayınız.


 

 

 
25 Mayıs 2013, Cumartesi 20:00
defa okundu.

EN SON EKLENEN HABERLER !

sizde yorum yapın SESİNİZİ DUYURUN


NOT : Bu sayfalarda olan yorumlar ziyaretcilere aittir.