26 Mayıs 2018 Cumartesi

Özel İstihdam Büroları ve Teminatlar Hakkındaki Hükümler  

Özel İstihdam Büroları ve Teminatlar

 

Teminatın kesin ve süresiz banka teminat mektubu olması esas olmakla birlikte, başvuru sırasında veya teminat tamamlamak için Türk Lirası nakit teminat da alınabilir.

Bürolardan başvuru esnasında alınan teminat miktarı, Maliye Bakanlığı?nca her yıl ilan edilen yeniden değerleme oranında artırılmaktadır. Çalışma ve İş Kurumu Tarafından Bürolara ocak ayı içerisinde bilgilendirme yapılarak; aradaki farkın şubat ayı sonuna kadar ek teminat mektubu ya da aynı miktarda Türk Lirası olarak Kuruma teslim edilmesi/yatırılması gerektiği bildirilir ve Şubat ayı sonuna kadar da bildirilen fark tutarındaki ilave teminat teslim alınır.

Şubat ayı sonunda teminatın tamamlandığına dair belgenin Kuruma ibraz edilmemesi halinde; Kanunun 20/b maddesi uyarınca onbeş gün içinde ek teminat mektubunu veya Türk Lirasını Kuruma ibraz etmeleri gerektiği, aksi takdirde idari para cezası uygulanacağı tebliğ edilir , tebliğe rağmen ek teminatı süresi içinde Kuruma ibraz etmeyen bürolara idari para cezası uygulanır.

Uygulanan idari para cezasına rağmen ek teminatı Kuruma ibraz etmeyen bürolar hakkında, aynı fiilin tekrarı nedeniyle tekrar idari para cezası uygulanması gerekeceğinden, ilgili bürolara Kanunun 20 nci maddesinin ikinci fıkrası gereğince bir izin döneminde üç kez idari para cezası uygulanması halinde iznin iptalinin söz konusu olabileceği bilgisi verilir.

Örnek :

Şubat ayı sonuna kadar ek teminat tutarını Kuruma ibraz etmeyen X Danışmanlık Ltd. Şti.?ye uyarı yazısı tebliğ edilerek, onbeş gün içinde söz konusu belgeyi ibraz etmesi istenmiştir. Ek teminatın ibraz edilmemesi sebebiyle uygulanan idari para cezasını takiben aynı şekilde ikinci ve üçüncü kez de uyarı yazısı gönderilerek onbeş günlük süreler tekrarlanmıştır. Bu şekilde bir izin döneminde üç kez idari para cezası uygulanması sebebiyle büronun iznini iptale ilişkin işlemler başlatılmıştır.

Teminat tamamlamalarda yeni mektubun da şekil ve içerik olarak uygun olup olmadığı Çalışma ve İş Kurumu kontrol edilir , eksiklik olması durumunda uygun hale getirilmesi sağlanır. Herhangi bir şekilde unvan değiştiren büroların teminat mektupları ise izin yenileme başvurularında yeni unvanlarına göre düzenlenir.

Teminat tamamlama esnasında sadece ilave miktar kadar yeni teminat istenir ve bir öncekileri geri alarak son rakama göre yenisini vermek isteyen bürolardan yeni tutarı içeren teminat mektubu alındıktan sonra eski teminat mektubu tutanakla iade edilir.

Teminatların tamamlanmasında ek teminat mektubu alınması esas olmakla birlikte, büroların ek teminatı Türk Lirası olarak vermek istemeleri halinde nakit olarak da ek teminat alınır.

Özel istihdam büroları hizmetleri kapsamında alınan teminat mektupları veya nakitler ?müşteri mülkü? kapsamında olup; yönetmelik, genelge ve talimatlar doğrultusunda saklanarak Özel İstihdam Büroları Yönetmeliğin 9 uncu maddesi uyarınca iadesi yapılır.

 
30 Ocak 2013, Çarşamba 09:49
defa okundu.

EN SON EKLENEN HABERLER !

sizde yorum yapın SESİNİZİ DUYURUN


NOT : Bu sayfalarda olan yorumlar ziyaretcilere aittir.