26 Mayıs 2018 Cumartesi

Özel İstihdam Bürolarının Bilgi Toplaması ve Gizlilik 

Özel İstihdam Bürolarının Bilgi Toplaması ve Gizlilik

 

Özel İstihdam büroları Yönetmeliğinin 14 üncü maddesi büroların, iş arayanlara ve açık işlere ilişkin bilgileri sadece iş ve işçi bulma faaliyeti için toplayabileceğini, işleme tabi tutabileceğini veya bunlardan yararlanabileceğini düzenlemiştir. Ayrıca, Yönetmeliğin 16 ncı maddesi gereğince büro başvuru sahiplerinden alınan bilgi ve belgeler ile bürolardan alınan istatistiki bilgiler ?Hizmete Özel? olup Kurum hizmetlerinden başka amaçla kullanılamaz.

Bürolardan alınan iletişim bilgileri ve istatistikî bilgiler Çalışma ve İş Kurumu il müdürlüğü/hizmet tarafından İŞKUR sistemine girilir.

Sistemde yer alan bilgiler dahil, Kurum internet ana sayfasında yayımlanmayan herhangi bir konu hakkında üçüncü kişilere bilgi verilemez.

Bürolardan istenilecek bilgilerin Kanun ve buna bağlı çıkarılan yönetmeliklerde yer alan konular dâhilinde ve yetkisinde olması gerekmektedir. İlgili Kanun ve yönetmelikte yer alan konular dışında bürolardan ayrıca bilgi-belge istenemez.

Çalışma ve İş Kurumuna bilgi , belge verme ve saklama zorunluluğu

Özel İstihdam Büroları , İlgili Yönetmeliğin 15 inci maddesinin ikinci fıkrası gereği, işgücü piyasasının izlenmesi için gerekli olan; iş arayanlar, açık işler ve işe yerleştirmelerle ilgili bilgileri kayıt altına alarak Kurum internet sayfası üzerinden sisteme kaydeder.

Büroların istatistiki bilgilerini süresi içinde sisteme girmeleri gerekmektedir . Süresi içinde girilmeyen bilgiler Çalışma ve İş Kurumu il müdürlüğünce takip edilerek , sürenin bitiş tarihinden sonraki gün ilgili büroya öncelikle yazılı olarak istatistiki bilgilerini sisteme girmesi gerektiği tebliğ edilir. istatistikî bilgilerini tebliğ tarihinden itibaren onbeş gün içinde Kuruma göndermeyen bürolara Kanunun 20/b maddesi gereğince işlem yapılır.

Şubesi bulunan bürolara ait istatistikî bilgiler merkez birim ve her bir şube için ayrı ayrı kayıt altına alınır.

İzin almış olup henüz üç aylık faaliyet süresini tamamlamayan bürolar da, faaliyet süreleri içerisinde yer alan istatistikî bilgilerini yine dönem sonunu takip eden ayın 20?sine kadar Kuruma gönderir.  

Yönetmeliğin 15 inci maddesinin üçüncü fıkrası gereğince bürolar, düzenleme tarihini izleyen takvim yılı başından itibaren;

a) Ücret alınabilecek mesleklerle ilgili yazılı sözleşmeleri üç yıl,

b) İş arayanlara ait kimlik, eğitim, meslek bilgilerini iki yıl,

c) İşe yerleştirilen kişilere ait kimlik, eğitim, meslek bilgilerini üç yıl,

ç) İşverenden alınan açık işlere ait eğitim, meslek ve iletişim bilgilerini iki yıl,

d) İstatistiki bilgilerin Kuruma gönderildiğine dair belgeleri iki yıl,

e) Kurumca onaylanan yurtdışı iş sözleşmelerini beş yıl,

f) Yetkili kişi dışında imza atabilecek kişilerle ilgili olarak düzenlenen belgeleri iki yıl, süreyle saklamak ve Kurumun talebi halinde ibraz etmek zorundadır.

 

 
30 Ocak 2013, Çarşamba 09:52
defa okundu.

EN SON EKLENEN HABERLER !

sizde yorum yapın SESİNİZİ DUYURUN


NOT : Bu sayfalarda olan yorumlar ziyaretcilere aittir.