27 Mayıs 2018 Pazar

Özel istihdam Bürolarının Şube Açması  

Özel istihdam Bürolarının Şube Açması

 

        Özel istihdam Büroları ; 1) Merkez Büroya Bağlı Şube 2) Bildirime Bağlı Şube 3) İzne Bağlı Olan Şube , şeklinde 3 farklı şekilde şube açılışı gerçekleştirebilmektedir.

Merkez büroya bağlı şube açılışı

Özel İstihdam Büroları Yönetmeliğinin 5 inci maddesinin üçüncü fıkrası gereğince bürolar, bulundukları yerin ticaret siciline kayıtlı olmak ve Kuruma bilgi vermek kaydıyla aynı ilde veya başka bir ilde şube açabilecek, bu durumda şubelerin Kuruma karşı yükümlülüklerinden merkez büro da sorumlu tutulacaktır.

Büroların şube başvuruları, şubenin faaliyet göstereceği il/ilçe dahilinde hizmet veren Kurum birimlerine yapılacaktır.

Kurum bilgisi olmaksızın merkez büro ile aynı ilde veya farklı ilde faaliyet gösteren büro şubesinin tespit edilmesi halinde bu işyerlerine ve merkez büroya Özel İstihdam Büroları Genelgesinin 7.2 nci maddesinin dördüncü fıkrası gereğince işlem yapılacaktır.

Çalışma ve İş Kurumu İlgili il müdürlüğü/hizmet merkezince yukarıdaki paragrafta yer alan esaslara göre yapılan işlemlerin sonuçları merkez büronun bulunduğu il müdürlüğüne yazılı olarak bildirilecektir.

Bildirime tabi olan şubelerin açılışı

Şubelerin açılışı esnasında, faaliyetin yürütüleceği ildeki ticaret memurluklarında kayıtlı olunduğuna dair ticaret sicili gazetesinin aslı veya ticaret sicil tasdiknamesi şubenin bulunduğu Kurum birimine ibraz edilecektir. Bu durumda, daha önce izin alan merkez büronun unvanı ile şube adı veya unvanının aynı olması gerekmektedir.

Şubeler için Özel İstihdam Büroları Yönetmeliğinin 6 ncı maddesinde yer alan kriterlere uygun işyeri, nitelikli personel ve teknik donanıma ait belge ve beyanlar Kuruma ibraz edilecek, bu şekilde alınan şube açılış başvuruları için masraf karşılığı alınmayacaktır.

İzne tabi olan şubelerin açılışı

Özel İstihdam Büroları Yönetmeliğinin 5 inci maddesinin dördüncü fıkrası gereğince bürolar, Kurumdan izin almak şartıyla sistem ve markalarını Yönetmeliğinin 5 inci maddesinin birinci fıkrasında sayılan koşulları yerine getiren üçüncü kişilere kullandırma veya temsilcilik verme yoluyla şube açabileceklerdir.

Büroların bu şekilde şube açma başvurularında ;

a) Şube olacak gerçek ya da tüzel kişinin ticaret sicil gazetesi,

b) Sistem-marka kullandırma ya da temsilcilik sözleşmesi örneği, Çalışma ve İş Kurumu  il müdürlüğü/hizmet merkezine ibraz edilecektir.  

Başvurular şube bürosunun bulunduğu adreste yetkili Çalışma ve İş Kurumu il müdürlüğü/hizmet merkezine yapılabilecektir. Başvurular,  il müdürlüğüne yapılmış ise il müdürlüklerince, hizmet merkezine yapılmış ise hizmet merkezlerince değerlendirildikten sonra il müdürlüğüne iletilecektir.

(4) Yapılan değerlendirme sonrasında, izin belgesi verilmesi uygun görülenler il müdürünün oluruna sunularak mevzuat doğrultusunda gerekli işlemler yapılacaktır.

 
30 Ocak 2013, Çarşamba 09:46
defa okundu.

EN SON EKLENEN HABERLER !

sizde yorum yapın SESİNİZİ DUYURUN


NOT : Bu sayfalarda olan yorumlar ziyaretcilere aittir.