22 Mayıs 2018 Salı

Özel İstihdam Büro İzninin İptali 

Özel İstihdam Büro İzninin İptali

 

Kurum tarafından büro açmak üzere verilen izinler , Kanunun 18 inci maddesinde ve 20 nci maddesinin ikinci fıkrasında yer alan hükümler doğrultusunda iptal edilecektir.

Bürolara Kanunun 20 nci maddesinin (a), (b), (c), (f), (g) ve (j) bentlerinde yer alan fiilleri nedeniyle uygulanan idari para cezalarının takibinde şube ya da merkez büro olması dikkate alınmadan bir izin dönemi içerisinde toplamda üç adet idari para cezası uygulanması halinde izinlerin iptali söz konusudur.

Ayrıca, büroların izin aldıkları ya da izinlerini yeniledikleri izin tarihinden itibaren 18 ay içinde işe yerleştirme faaliyetinde bulunup bulunmadıkları Kurum sisteminden takip edilecek ve işe yerleştirme yapılmadığının tespit edilmesi halinde iznin iptal edilmesi konusunda işlem yapılacaktır.

Örnek:

X Danışmanlık Ltd. Şti.?nin, merkez bürosunun veya şubelerinin Kanunda sayılan sebeplerle bir izin dönemi içerisinde toplamda üç kez idari para ceza alması nedeniyle merkez ve şubelerinin izni iptal edilmiştir.

Y Danışmanlık Ltd. Şti.?ye ait merkez büro ve şubelerin 18 ay içinde işe yerleştirme yapmaması sebebiyle izinleri iptal edilmiştir.

Z Danışmanlık Ltd. Şti.?ye bağlı faaliyet gösteren şubenin 18 ay içinde işe yerleştirme yapmaması sebebiyle şubeye ait tescil iptal edilmiştir.

Özel İstihdam Büro İznin iptal edilmesi Çalışma ve İş Kurumu  il müdürünün oluru ile mümkün olmaktadır.

İptal yazısı, izni iptal edilen bürolara, Çalışma ve İş Kurumu il müdürlüğü/hizmet merkezlerince elden bir tutanakla veya iadeli taahhütlü posta ile bildirilir.

Merkez büronun izni iptal edildiğinde, şubesinin bulunduğu birimlere; merkez büronun izninin iptal edildiği ve dolayısıyla şubelerinin de iş ve işçi bulmaya aracılık faaliyetinde bulunamayacağı ilgili Çalışma ve İş Kurumu birimince bildirilir. 

 
30 Ocak 2013, Çarşamba 09:51
defa okundu.

EN SON EKLENEN HABERLER !

sizde yorum yapın SESİNİZİ DUYURUN


NOT : Bu sayfalarda olan yorumlar ziyaretcilere aittir.