27 Mayıs 2018 Pazar

Özel İstihdam Bürosu İzninin Yenilenmesi 

Özel İstihdam Bürosu İzninin Yenilenmesi

 

Çalışma ve İş Kurumu tarafından haklarında herhangi bir nedenle idari para cezası uygulanan bürolara ait izin yenileme başvuruları, idari para cezaları tahsil edildikten sonra değerlendirilmeye alınır.

Özel istihdam Büroların izinleri üç yıl boyunca geçerli olup, üç yıllık faaliyet dönemi sonunda izinlerinin yenilenebilmesi için; özel istihdam büroların iznin sona ereceği tarihten en az bir ay önce, yenileme için gerekli belgelerle birlikte Çalışma ve İş Kurumu il müdürlüğüne/hizmet merkezine yazılı olarak talepte bulunması gerekmektedir.

İznin yenilenebilmesi için ;

ü  İznin verilmesinde aranan şartların mevcut olması,

ü  Yeniden değerleme oranında artırılmış teminat miktarına ulaşacak miktarda ilave teminatın verilmesi,

ü  Yenileme masraf karşılığının yatırılması,

ü  Başvuru formu ve izin yenileme başvurusu değerlendirme formu ile değişikliklere ilişkin belgelerin, Kuruma ibraz edilmesi gerekmektedir.

Özel istihdam Büro izninin yenilenmesi, Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü onayı ile gerçekleşmektedir.

İzin alan bürolar ticaret unvanlarında değişiklik yapmaları halinde, ticaret sicil gazetesi ve teminat mektubunu yeni unvana göre düzenleyerek izin yenileme başvurusunda bulunmak zorundadır.

Özel istihdam Bürolarının Merkez büro izni yenilendiğinde şubelerinin de faaliyet sürelerinin yenilenmesi gerekmektedir.

İzin yenileme başvurularında, büroya ilişkin bilgi ve belgelere ait açıklamalara ?İzin Yenileme Başvurusu Değerlendirme Formu? üzerinde detaylı olarak yer verilmek zorundadır .

Süresi içinde yapılan başvurularda :

İzin verilmesinde alınan bilgi ve belgelerde değişiklik olması halinde söz konusu değişiklikler kontrol edilerek aranan şartlara uygunluğu sağlandıktan sonra, izin yenileme talebi hangi Çalışma ve İş Kurumu birimine yapıldıysa o birim tarafından değerlendirilir ve sonuçlandırılır.

Süresi içinde yapılmayan başvurularda :

Süresi içinde yapılmayan başvurular nedeniyle izin süresinin bitimi tarihi itibariyle izni yenilenmeyen bürolar, yeni izin dönemine kadar geçen süre içinde faaliyette bulunamazlar. İzin süresinin sona erme tarihinden sonra yenileme başvurusunda bulunulması halinde, ilk kez izin başvurusunda bulunan gerçek veya tüzel kişilere ilişkin büro açma şartlarının mevcut olduğunu gösterir belgelerin Çalışma ve İş Kurumuna ibraz edilmesi gerekmektedir. 

 

 
30 Ocak 2013, Çarşamba 09:49
defa okundu.

EN SON EKLENEN HABERLER !

sizde yorum yapın SESİNİZİ DUYURUN


NOT : Bu sayfalarda olan yorumlar ziyaretcilere aittir.