25 Nisan 2018 Çarşamba

Özürlülerin Devlet Memurluğuna Alınma Şartları İle Yapılacak Merkezi Sınav ve Kura Usulü Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 

ÖZÜRLÜLERİN DEVLET MEMURLUĞUNA ALINMA ŞARTLARI İLE YAPILACAK MERKEZİ SINAV VE KURA USULÜ HAKKINDA YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

 

 

YÖNETMELİK

Karar Sayısı : 2012/2777

Ekli "Özürlülerin Devlet Memurluğuna Alınma Şartları ile Yapılacak Merkezi Sınav ve Kura Usulü Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik"in yürürlüğe konulması; Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının 13/2/2012 tarihli ve 2920 sayılı yazısı üzerine, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 53 üncü maddesine göre, Bakanlar Kurulu'nca 15/2/2012 tarihinde kararlaştırılmıştır.

 

Abdullah GÜL

CUMHURBAŞKANI

 

Recep Tayyip ERDOĞAN

Başbakan

 

B. ARINÇ                          A. BABACAN                          B. ATALAY                 B. BOZDAĞ

Başbakan Yardımcısı          Başbakan Yardımcısı            Başbakan Yardımcısı       Başbakan Yardımcısı

 

S. ERGİN                         F. ŞAHİN                                  E. BAĞIŞ                             N. ERGÜN

Adalet Bakanı        Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı      Avrupa Birliği Bakanı    Bilim, Sanayi ve Teknoloji

Bakanı

 

F. ÇELİK                               E. BAYRAKTAR                   A. DAVUTOĞLU                        E. GÜNAY

Çalışma ve Sosyal        Çevre ve Şehircilik Bakanı            Dışişleri Bakanı                  Ekonomi Bakanı V.

Güvenlik Bakanı

 

 

E. BAĞIŞ                     S. KILIÇ                                M. M. EKER                           H. YAZICI

Enerji ve Tabii    Gençlik ve Spor Bakanı    Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı  Gümrük veTicaret Bakanı

Kaynaklar Bakanı V.

 

İ. N. ŞAHİN                                 C. YILMAZ                                E. GÜNAY                           M. ŞİMŞEK

İçişleri Bakanı                             Kalkınma Bakanı                    Kültür ve Turizm Bakanı       Maliye Bakanı

 

Ö. DİNÇER                              İ. YILMAZ                                   V. EROĞLU

Milli Eğitim Bakanı                 Milli Savunma Bakanı                   Orman ve Su İşleri Bakanı

 

R. AKDAĞ                                         B. YILDIRIM

Sağlık Bakanı                    Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı

 

 

 

MADDE 1 ? 22/8/2011 tarihli ve 2011/2192 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Özürlülerin Devlet Memurluğuna Alınma Şartları ile Yapılacak Merkezi Sınav ve Kura Usulü Hakkında Yönetmeliğin 5 inci maddesinin birinci fıkrasının (b) bendine "mezun" ibaresinden sonra gelmek üzere "veya ÖMSS'nin yapıldığı yıl itibarıyla mezun olabilecek durumda", (c) bendine "mezun" ibaresinden sonra gelmek üzere "veya mezun olabilecek durumda" ibareleri ile fıkraya aşağıdaki bent eklenmiştir.

?f) Adaylarda, yerleştirme işlemine son başvuru tarihi itibarıyla ilgili eğitim kurumlarından mezun olma şartı aranır.?

 

MADDE 2 ? Anılan Yönetmeliğin 9 uncu maddesinin ikinci fıkrasında yer alan "ayrı ayrı" ibaresi yürürlükten kaldırılmıştır.

 

MADDE 3 ? Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

 

MADDE 4 ? Bu Yönetmelik hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

 

 

 
17 Mart 2013, Pazar 17:41
defa okundu.

EN SON EKLENEN HABERLER !

sizde yorum yapın SESİNİZİ DUYURUN


NOT : Bu sayfalarda olan yorumlar ziyaretcilere aittir.