22 Mayıs 2018 Salı

Proje Döngüsü Yönetimi Eğitim Programı 

Proje Döngüsü Yönetimi Eğitim Programı Tanıtım Bilgileri

 

Programın Amacı       :

  Ülkemiz ile AB arasında sürdürülmekte olan Mali İşbirliği ilişkileri çerçevesinde, Proje Döngüsü Yönetiminin (Project Cycle Management-PCM) öğrenilmesi, proje/hibe sürecinin çeşitli aşamalarında görev alacak olan kişi ve kuruluşlara  bu sürecin tanıtılması büyük önem taşımaktadır.

  Bu eğitimin başlıca hedefi, proje fişi ve iş tanımları (ToR) gibi AB proje belgelerinin hazırlanması ve bu projelerin uygulanması sırasında karşılaşılan sorunların asgariye indirilmesidir.

  Proje Döngüsü Yönetimi(PCM) eğitimi sonunda, katılımcılar aşağıda belirtilen konularda bilgi ve fikir sahibi olacaklardır:

1.     Proje tanımı ve diğer AB yardımları ile ilgili olarak projenin rolü; 

2.     Proje döngüsü, temel belgeler ve paydaş sorumlulukları; 

3.     Mantıksal Çerçeve Yaklaşımı prensipleri ve temel analitik araçların proje döngüsü süresince nasıl 

        kullanılabileceği; 

4.     Uygun performans göstergelerinin belirlenmesinin önemi ve doğrulama kaynakları.

 

Programın İçeriği     :        

Eğitimde PCM tüm yönleriyle kavramsal ve uygulamalı olarak ele alınacaktır. 

Bu kapsamda;

ü  Türkiye-Avrupa Birliği Katılım Öncesi Mali İşbirliği İlişkileri      

ü  Avrupa Birliği tarafından finanse edilen projeler ve programlama süreci     

ü  Proje Süreci Yönetimine ilişkin temel kavramlar     

ü  Proje Yazımında Mantıksal Çerçeve Yaklaşımı ve Unsurları     

ü  Mantıksal Çerçeve Matrisinin Oluşturulması     

ü  Proje Başvuru Formları (Proje Fişi ve ToR) ve Eklerinin Hazırlanması     

ü  Finanse Edilecek Projelerin Tespitinde Kullanılan Değerlendirme Kriterleri 

Katılımcı Sayısı      : 10?20 kişilik gruplar.
Eğitimin Süresi       : 3 gün /21 saat 

Katılımcı profili     :

 

 Proje yürütücüsü kuruluşları temsilcileri, Kamu ve Sivil Toplum kuruluşları temsilcileri, Proje başvurusu yapmaya aday kişiler ve kurumların temsilcileri, İşveren veya işveren temsilcileri, Akademisyenler, Öğrenciler ve İşçiler.

 

 
20 Mart 2013, Çarşamba 23:43
defa okundu.

EN SON EKLENEN HABERLER !

sizde yorum yapın SESİNİZİ DUYURUN


NOT : Bu sayfalarda olan yorumlar ziyaretcilere aittir.