21 Haziran 2018 Perşembe

Tabii Afetlerden Zarar Gören Afetzedelerin ve 3213 Sayılı Maden Kanunu Kapsamında Arazisi Kamulaştırılanların Öncelik Hakkı
Tabii Afetlerden Zarar Gören Afetzedelerin Ve 3213 Sayılı Maden anunu Kapsamında Arazisi Kamulaştırılanların Kamu İşçi Alımlarında Öncelik Hakkı


 

1- Tabii afetlerden zarar görenlerin: öncelikli olarak işe gönderilme ve işe alınma hakları bulunmaktadır. Bu öncelikten faydalanacak afetzedelerle ilgili işlemler aşağıdaki şekilde yapılır.

a) Gerek ikametgâh olarak kullanılan binalar ile diğer binalardaki hasar ve gerekse istihsal araç ve kaynaklarının kaybı yüzünden geçim imkanını kaybeden afetzedeler, valiliklerce tespit olunur.

b) Tespit olunan bu afetzedelerin isimleri ile ikamet adreslerini gösterir listeler, valiliklerce tasdik edilerek Kuruma bildirilir.

c)  Bu kapsamda yer alanların: Afetin meydana geldiği yerdeki İşkur Hizmet Merkezlerine müracaat ederek istenilen belgelerle birlikte kayıt yaptırmaları ve o üniteye intikal edecek kamu taleplerine öncelikli olarak gönderilmeleri gerekmektedir. Öncelik hakkı tanınması uygulamasının başlatılması ve anılan haktan yararlanmalarına ilişkin süre Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığınca belirlenir.

d) Tabii afetlerden zarar görenlerden; öncelikli olarak işe gönderilenlerin belge tarihi olarak Valiliklerden almış oldukları belgenin üzerindeki tarih yazılacaktır.

2- 3213 sayılı Maden Kanunu kapsamına giren madenlerin çıkartılması veya bunun için gerekli olan işletme ve arama faaliyetleri sebebiyle taşınmaz malları tamamen kamulaştırılanlar.

a) 3213 sayılı Maden Kanunu kapsamına giren madenlerin çıkartılması veya bunun için gerekli olan işletme ve arama faaliyetleri sebebiyle taşınmaz malları tamamen kamulaştırılanlara, kamulaştırmayı yapan kamu kurum ve kuruluşlarının kamulaştırmanın yapıldığı yerdeki işçi taleplerine göndermede öncelik tanınır. Maden Kanunu kapsamı dışındaki taşınmaz malları kamulaştırılanlar bu düzenleme kapsamında değildirler.

b) Öncelik tanınacak kişiler bu durumlarını, kamulaştırmayı yapan kamu kurum ve kuruluşundan alacağı kamulaştırma tarihi, kamulaştırma yapılan yerin tapu kayıtlarındaki; ili, ilçesi, mahallesi, köyü, mevkii, pafta no, ada no, parsel no, vasfı, yüzölçümü, sahibi ve tapuda kayıtlı yerin tamamen kamulaştırıldığı hususlarını içeren bir belge ile belgelendirmesi gerekir. Öncelik tarihi kamu kurum ve kuruluşundan alınacak belge tarihi olacaktır.

c) Bu belgeyi alanlar, bulundukları yerdeki İşkur İl Müdürlükleri veya Hizmet Merkezlerine başvurarak kayıt yaptırmak zorundadır.

 

d) Hak sahibinin, öncelik hakkından yararlanmak istememesi hâlinde, hak sahibi yerine eşi veya çocuklarından biri de hak sahibinin Kurumda imzalayacağı muvafakatname ile bu haktan yararlanabilir. Hak sahibinin kendisi, eşi ve çocuğu dışındaki yakınları bu haktan yararlanamaz.
04 Ekim 2014, Cumartesi 17:49
defa okundu.

EN SON EKLENEN HABERLER !

sizde yorum yapın SESİNİZİ DUYURUN


NOT : Bu sayfalarda olan yorumlar ziyaretcilere aittir.