22 Mayıs 2018 Salı

Toplu İşten Çıkarmaların İŞKUR Tarafından Takibi 


Toplu İşten Çıkarmaların İŞKUR Tarafından Takibi


1) 4857 sayılı İş Kanunu’nun 29. Maddesine göre işveren; ekonomik, teknolojik, yapısal ve benzeri işletme, işyeri veya işin gerekleri sonucu toplu işçi çıkarmak istediğinde, bunu en az otuz gün önceden bir yazı ile işyeri sendika temsilcilerine , ilgili Bölge Çalışma Müdürlüğüne ve Türkiye İş Kurumuna bildirir.

2) İşyerinde çalışan işçi sayısı:

a) 20 ile 100 işçi arasında ise, en az 10 işçinin,

b) 101 ile 300 işçi arasında ise, en az yüzde on oranında işçinin,

c) 301 ve daha fazla ise, en az 30 işçinin,

işine 4857 sayılı Kanunun 17. Maddesi uyarınca ve bir aylık süre içinde aynı tarihte veya farklı tarihlerde son verilmesi toplu işçi çıkarma sayılır.

3) Birinci fıkra uyarınca yapılacak bildirimde, işçi çıkarmanın sebepleri, bundan etkilenecek işçi sayısı ve grupları ile işe son verme işlemlerinin hangi zaman diliminde gerçekleşeceğine ilişkin bilgilerin bulunması zorunludur.

4) Bildirimden sonra işyeri sendika temsilcileri ile işveren arasında yapılacak görüşmelerde, toplu işçi çıkarmanın önlenmesi ya da çıkarılacak işçi sayısının azaltılması yahut toplu işten çıkarmanın olumsuz etkilerinin en aza indirilmesi konuları ele alınır. Görüşmelerin sonunda, toplantının yapıldığını gösteren bir belge düzenlenir.

5) Fesih bildirimleri, işverenin toplu işçi çıkarma isteğini Bölge Çalışma Müdürlüğüne bildirmesinden otuz gün sonra hüküm doğurur.

6) İşyerinin bütünüyle kapatılarak kesin ve devamlı suretle faaliyete son verilmesi halinde, işveren sadece durumu en az otuz gün önceden ilgili bölge müdürlüğüne ve Türkiye İş Kurumuna bildirmek ve işyerinde ilan etmekle yükümlüdür. İşveren, toplu işçi çıkarmanın kesinleşmesinden itibaren altı ay içinde aynı nitelikteki iş için yeniden işçi almak istediği takdirde nitelikleri uygun olanları tercihen işe çağırır.

7) Mevsim ve kampanya işlerinde çalışan işçilerin işten çıkarılmaları hakkında, işten çıkarma bu işlerin niteliğine bağlı olarak yapılıyorsa, toplu işçi çıkarmaya ilişkin hükümler uygulanmaz.

8) İşveren toplu işçi çıkarılmasına ilişkin hükümleri 4857 sayılı Kanunun 18, 19, 20 ve 21. Madde hükümlerinin uygulanmasını engellemek amacıyla kullanamaz; aksi halde işçi bu maddelere göre dava açabilir.

 9) İşgücü piyasasına hâkim olabilmek ve Kurum hizmetlerini etkin bir şekilde sunabilmek için İŞKUR hizmet merkezleri , hizmet alanı içerisinde oluşan istihdam hareketlerini sürekli ve aktif bir biçimde izlemektedir. Bu bağlamda, yukarıda belirtilen aralıklarda işçi çalıştıran işyerlerinin 4857 sayılı Kanununun 29. Maddesi gereğince çıkaracakları işçi sayısı, çıkarılacak kişilerin T.C. Kimlik numarası, adı, soyadı, adresi, doğum yeri ve tarihi, cinsiyeti, öğrenim durumu, meslek adı ve işten çıkarma nedenini toplu işten çıkarma bölümüne yansıtılacaktır. Toplu işten çıkarmalara ilişkin bilgiler İŞKUR tarafından PORTAL sistemine girilir.  Ayrıca , işçi çalıştıran kamu kesimi işyerleri ile özel sektör işyerlerinin, İŞKUR hizmet merkezlerine  her ay bildirmek zorunda oldukları işgücü bilgileri kurum personelince incelenerek işçi çıkışının yapılıp yapılmadığı belirlenir.

İşçi çıkışı olduğunun anlaşılması halinde bu çıkışlar, İş Kanununun 29. Maddesi çerçevesinde işveren tarafından; işyerinin bulunduğu kurum ünitesine herhangi bir bildirimde bulunulup bulunulmadığı tespit edilir . İşveren toplu işten çıkarma bildiriminde bulunmuş ise İş Kanunu’nun ilgili maddesinin kapsamında değerlendirmeye tabi tutulur ve toplu işten çıkarma kapsamına girip girmediği belirlenir. İşveren bildirdiği miktardan daha fazla sayıda işçiyi işten çıkartmış ve bildirimde bulunmamış ise, işveren hakkında 4857 sayılı Kanununun 100. Maddesi çerçevesinde işlem yapılması için belgelerin tasdikli birer fotokopisi Bölge Çalışma Müdürlüğüne gönderilir. ( Bölge Çalışma Müdürlükleri kurum olarak lağvedilmiş olup , İŞKUR bünyesinde çalışma ilişkileri servisi adı altında görev yapmaktadır )


 

FORM 1.2-4: Toplu İşten Çıkarılanları İzleme Formu

 

İŞİNE SON VERİLENLER

Sıra No

Adı-soyadı

Adresi

Doğum yeri

Doğum

Tarihi

Cinsiyeti

Öğrenim durumu

Meslek adı

Çıkış tarihi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Toplu İşten Çıkarmaların Çıkarma Nedenine Göre Dağılımı

İşten Çıkarma Nedeni

İşten Çıkarılan Sayısı

Çıkarma Tarihi

Bildirim Tarihi

Erkek

Kadın

Toplam

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 
14 Ekim 2014, Salı 14:52
defa okundu.

EN SON EKLENEN HABERLER !

sizde yorum yapın SESİNİZİ DUYURUN


NOT : Bu sayfalarda olan yorumlar ziyaretcilere aittir.