26 Mayıs 2018 Cumartesi

TÜRK CEZA KANUNUN YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILAN HÜKÜMLERİTÜRK CEZA KANUNUN YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILAN HÜKÜMLERİ

 

 

          Kanun Numarası          : 5237

          Kabul Tarihi                 : 26/9/2004

          Yayımlandığı R.Gazete: Tarih: 12/10/2004 Sayı: 25611

          Yayımlandığı Düstur    : Tertip: 5 Cilt: 43 Sayfa: 8965

 

 

 

1) 31/3/2005 tarihli ve 5328 sayılı Kanun ile yürürlükten kaldırılmış veya değiştirilmiş olan hükümlerin metinleri.(Madde numaraları:59, 88, 90, 116)

Madde 59 – (26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Kanunun hükmüdür.)

(1) İşlediği suç nedeniyle iki yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına mahkûm edilen yabancının, cezasının infazından sonra derhal sınır dışı edilmesine de hükmolunur.

Madde 88  fıkra (1)- (26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Kanunun hükmüdür.)  Kasten yaralama fiilinin kişi üzerindeki etkisinin basit bir tıbbi müdahaleyle giderilebilecek ölçüde hafif olması halinde, mağdurun şikayeti üzerine, dört aydan bir yıla kadar hapis veya adlî para cezasına hükmolunur.

Madde  90 –  fıkra (3) -  (26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Kanunun hükmüdür.)  Çocuklar üzerinde bilimsel deney hiçbir surette yapılmaz.

Madde 116  fıkra (2) ve (3) - (26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Kanunun hükmüdür.)     Evlilik birliğinde aile bireylerinden veya konutun birden fazla kişi tarafından ortak kullanılması durumunda bu kişilerden birinin rızası varsa, yukarıdaki fıkra hükmü uygulanmaz. Ancak bunun için rıza açıklamasının meşru bir amaca yönelik olması gerekir.

Birinci fıkra kapsamına giren fiillerin, açık bir rızaya gerek duyulmaksızın girilmesi mutat olan yerler dışında kalan işyerleri ve eklentileri hakkında işlenmesi halinde, altı aydan bir yıla kadar hapis veya adlî para cezasına hükmolunur.

             2 – Anayasa Mahkemesi’nin 30/6/2011 tarihli ve E.: 2010/52, K.: 2011/113 sayılı Kararı ile iptal edilen hükmün metinleri.

       Madde 278- (26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Kanunun hükmüdür.)

        (1) İşlenmekte olan bir suçu yetkili makamlara bildirmeyen kişi, bir yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.

          (2) İşlenmiş olmakla birlikte, sebebiyet verdiği neticelerin sınırlandırılması halen mümkün bulunan bir suçu yetkili makamlara bildirmeyen kişi, yukarıdaki fıkra hükmüne göre cezalandırılır.

          (3) Mağdurun onbeş yaşını bitirmemiş bir çocuk, bedensel veya ruhsal bakımdan özürlü olan ya da hamileliği nedeniyle kendisini savunamayacak durumda bulunan kimse olması halinde, yukarıdaki fıkralara göre verilecek ceza, yarı oranında artırılır.

            3 – Anayasa Mahkemesi’nin 7/7/2011 tarihli ve E.: 2010/69, K.: 2011/116 sayılı Kararı ile iptal edilen hükmün metinleri.

            Madde 297 fıkra (2)(26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Kanunun hükmüdür.) Birinci fıkrada sayılanların dışında kalıp da yetkili makamlar tarafından infaz kurumuna veya tutukevine sokulması yasaklanmış bulunan eşyayı, bu yasağı bilerek, infaz kurumuna veya tutukevine sokan veya bulunduran ya da kullanan kişi, altı aydan iki yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.

 

 
06 Haziran 2014, Cuma 23:30
defa okundu.

EN SON EKLENEN HABERLER !

sizde yorum yapın SESİNİZİ DUYURUN


NOT : Bu sayfalarda olan yorumlar ziyaretcilere aittir.