22 Nisan 2018 Pazar

Türkiye’de Uygulanan Şartlı Eğitim ve Şartlı Sağlık Yardımları Programı’nın Değerlendirilmesi Projesi         Şartlı Eğitim ve Sağlık Yardımları Programı, Türkiye’de, yoksulluk nedeniyle eğitim ve sağlık alanında sunulan hizmetlerden faydalanamayan muhtaç durumdaki ailelerin nakit transferleri yoluyla bu hizmetlere ulaşmasını hedeflemektedir. Daha açık bir ifade ile Şartlı Eğitim ve Şartlı Sağlık Yardımları, 3294 sayılı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Kanunu kapsamında; yoksulluk nedeniyle çocuklarını okula gönderemeyen ya da okuldan almak zorunda kalan, okul öncesi çocuklarının sağlık kontrollerini düzenli olarak yaptıramayan ve doğumlarını bir sağlık kuruluşunda gerçekleştiremeyen yoksul durumdaki aileleri desteklemeyi hedefleyen nakdi bir sosyal yardım programıdır. 

         Şartlı Eğitim ve Şartlı Sağlık Yardımları Programı, 2001 yılında Dünya Bankası kredisiyle uygulanan “Sosyal Riski Azaltma Proje”sinin bir bileşenidir. Söz konusu program 2003 yılında 6 ilde pilot olarak uygulanmaya başlanmış, 2004 yılı başından itibaren kademeli olarak yurt genelinde yaygınlaştırılmıştır. SRAP’ın 31 Mart 2007 tarihinde sonlandırılması sonucu Şartlı Eğitim ve Sağlık Yardımları kapsamındaki bütün uygulamaların SYGM bünyesinde uygulanmasına devam edilmektedir. 

         Bu program yararlanıcı sayısı ve ayrılan kaynak itibarıyla SYGM’nin en kapsamlı yardım programlarındandır. Bu nedenle programın yararlanıcılar üzerindeki etkisinin anlaşılması ve bu sonuçlar çerçevesinde gerekli düzenlemelerin yapılması önem taşımaktadır. Bu amaçla SYGM ile Gazi Üniversitesi arasında projenin birlikte yürütülebilmesi için 03.07.2009 tarihinde bir işbirliği protokolü imzalanmıştır. Proje, İstatistikî bölge birimleri sınıflandırması “düzey-1’lere” ve her bölge içinde kır-kent ayrımına yönelik tahmin verebilecek nitelikte tasarlanmış olup araştırılan konular 10 ana başlık altında özetlenmiştir. Buna göre araştırılan konular; 

         1. Programın hedefleme mekanizmasının değerlendirilmesi,

         2. Yardım miktarının şartları yerine getirmedeki yeterliliğinin değerlendirilmesi,

         3. Yardımın olumlu davranış geliştirme; eğitim, sağlık ve gebelik hizmetlerine katılımı üzerine etkisinin değerlendirilmesi,

         4. Yardımın kızların eğitime katılımı üzerindeki etkisinin değerlendirilmesi,

         5. Yardımın aile yapısı ve annenin aile içerisindeki rolü üzerine etkisinin değerlendirilmesi,

         6. Yardımın çocuklara yapılan maddi-manevi yatırım üzerindeki etkisinin değerlendirilmesi,

         7. Yardımın çocuk işçiliği üzerine etkisinin değerlendirilmesi,

         8. Program hakkındaki bilgi düzeyinin değerlendirilmesi,

         9. Programın ana paydaşlarının verdiği hizmetlerin yeterliliğinin değerlendirilmesi,

         10. Programın uygulama detaylarına yönelik görüşlerin değerlendirilmesi, 

şeklindedir. 

 

         10.11.2009 tarihinde SYGM ve Gazi Üniversitesi arasında projenin yürütülmesine yönelik sözleşme imzalanmıştır. Gelinen aşamada proje tamamlanmıştır. Projenin sonuç raporlarına buradan ulaşılabilmektedir.
21 Haziran 2014, Cumartesi 03:32
defa okundu.

EN SON EKLENEN HABERLER !

sizde yorum yapın SESİNİZİ DUYURUN


NOT : Bu sayfalarda olan yorumlar ziyaretcilere aittir.