22 Mayıs 2018 Salı

Ücret Garanti Fonu Başvurusu 

Ücret Garanti Fonu Başvurusu

 

   Ödeme aczine düşen işverenden ücret alacağı bulunan ve bu alacaklarını alamayan işçilerin , ikametgahına en yakın İŞKUR Hizmet Merkezine şahsen veya vekili aracılığıyla ( noter tasdikli vekaletnameye haiz vekil ) başvurmaları gerekmektedir.

 

 

   İşsizlik ödeneğini başvurusundan farklı olarak ücret garanti fonu başvuruları avukatlar aracılığı ile de yapılabilmektedir.

 

   Başvuruda bulunan kişilerin ilgili İŞKUR Hizmet Merkezi tarafından ücret garanti fonu talep dilekçesi doldurması sağlanır. Eğer ilgili kişinin İŞKUR iş arayan kaydı yoksa bağlı bulunduğu iş ve meslek danışmanınca kuruma kaydının yapılması sağlanılır. İş arayan kaydının yapılmasından sonra Talep Dilekçesi ve İşçi Alacak Belgesi sisteme ilgili personel tarafından kaydedilir.

   İŞKUR Hizmet Merkezleri tarafından Ücret Garanti Fonu Başvuruları ile ilgili İşlemler, başvuruyu izleyen ayın sonuna kadar ödeme yapılacak şekilde her ayın 25. gününe kadar tamamlanır ve Ücret Garanti Fonu kapsamındaki Ödemeler her ayın son gününde gerçekleştirilir.

 

   İŞKUR Hizmet Merkezleri tarafından Hak sahiplerine ödeme kararları iadeli taahhütlü olarak veya elden tebliğ edilir. Ayrıca, ücret garanti fonu kapsamında yapılan ödemeler, iflas durumunda İflas Masasına, iflasın ertelenmesi durumunda Kayyıma, işveren için Aciz Vesikası alınması durumunda İcra Dairesine (İcra Müdürlüğüne), konkordato durumunda Konkordato Komiseri veya Konkordato Tasfiye Memuruna ve ayrıca işverene ve işverenin bağlı bulunduğu vergi dairelerine bildirilmektedir.

 
30 Ocak 2013, Çarşamba 08:06
defa okundu.

EN SON EKLENEN HABERLER !

sizde yorum yapın SESİNİZİ DUYURUN


NOT : Bu sayfalarda olan yorumlar ziyaretcilere aittir.