23 Mayıs 2018 Çarşamba

Yıllık Ücretli İzin Haklarının Verilmemesi , Yıllık Ücretli İzin Alacağının Yasal Faizi İle Tahsili...... ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ HAKİMLİĞİNE

SUNULMAK ÜZERE

........ İŞ MAHKEMESİ SAYIN HAKİMLİĞİNE

BİLİRKİŞİ RAPORUDUR

 

KONU                           :     Alacak

1-DAVACININ İDDİASI     :

              Davacı vekili dava dilekçesinde özetle; müvekkilinin davalı belediye başkanlığında 2003 yılında çalışmaya başladığını ve 2004 yılı 11. ayında  işten çıkartıldığını, bu süre zarfında yıllık ücretli izin haklarının verilmediği gibi karşılığının da ödenmediğini beyanla; fazlaya ilişkin haklarının  saklı kalması kaydıyla Yıllık ücretli izin alacağından 300,00YTL?nin dava tarihinden itibaren işleyecek yasal faizi ile birlikte tahsiline karar verilmesini talep etmiştir.

2-DAVALININ CEVABI   :

Davalı vekili cevap layihasında özetle; davanın zamanaşımı ve davacının müvekkili belediyede mevsimlik işçi olarak çalıştığı gerekçesi ile davanın reddini talep etmiştir.

3-İNCELEMELER                        :  

            ZAMANAŞIMI İTİRAZI               :

            Davacının Yıllık ücretli izin alacağı iddiasına karşılık davalı süresi içinde zamanaşımı itirazında bulunmuştur.

            Yıllık ücretli izin alacağı için ise akdin feshinden itibaren 5 yıllık sürenin geçmesi ile  zamanaşımı gerçekleşmekte olup hizmet akdinin sona erdiği 2.11.2004 tarihinden itibaren davanın açıldığı 14.2.2006 tarihe kadar olan sürede zamanaşımının gerçekleşmediği tespit edilmektedir.

HİZMET SÜRESİ                        :

1-Davacı tanıklarından A. S. ve M. K.; kendilerinin mevsimlik işçi olarak işe girdiklerini ancak zincirleme iş akitleri ile sözleşmelerinin devam ettiğini nerede ihtiyaç duyulursa orada çalıştıklarını,          beyan etmişlerdir.

2-Davalı tanıklarından R. K. ve K. O.; mevsimlik işçilerin yılın belirli aylarında çalıştıklarını ve belirli aylarında ise çalışmadıklarını,  mevsimlik işçilerin daha çok kış aylarında çalışmadıklarını, belediyenin iş akdinin bittiğinde yapılacak iş bulunmadığını belirterek iş akdinin sona erdirdiğini ve işlerin yeniden artması durumunda haber vererek yeniden işe başlattığını, beyan etmişlerdir.

            3-Davacının 15.5.2003 tarihinde işe başladığı ve 2.11.2004 tarihinde ise iş akdinin sona erdiği dosyaya keli hizmet cetvelinden tespit edilmektedir.

            4-Dosyaya ekli toplu iş sözleşmelerinin tetkikinden işyerinde 1.1.2003 tarihinden itibaren uygulan toplu iş sözleşmesinin 31. maddesinde hizmeti 1-10 yıl olan işçilere 30 gün izin verileceği öngörülmüştür.

            5-Davacının 2004 yılı Kasım ayında günlük brüt ücretinin 16,19YTL olduğu tespit edilmektedir.

            6-Dosyaya ekli belgelerden Sendika yazısından davacının 3.7.2003 tarihinden itibaren de üye olduğu kayıtlıdır.

            Davacının 15.5.2003-2.11.2004 tarihleri arası çalıştığı anlaşılmakla davacının 1 yıl  5 ay 17 gün  hizmet süresi bulunduğu kabul edilmiştir.

            DAVACININ HUKUKSAL STATÜSÜ         :

            Davacı ile davalı işverenlik arasında geçici işçi vizelerine dayalı olarak Belediye Başkanlığı tarafından alınan vizeler üzerine sürekli belirli süreli hizmet akitleri yapılması sonucu oluşan sürekli bir iş sözleşmesi mevcuttur. Davacının bu çalışma sistemi mevsimlik çalışma olmayıp zira yapılan işler her mevsim yapılabilen ve özü itibari ile Belediyenin geçici işçiler için vize aldığı sürece yapılan bir hizmet olup bu nedenle davacının çalışması mevsimlik çalışma değildir.

            YILLIK ÜCRETLİ İZİN ALACAĞINDAN                :

            Dosyaya ekli toplu iş sözleşme 1.1.2003 tarihinden itibaren uygulan toplu iş sözleşmesinin 31. maddesinde hizmeti 1-10 yıl olan işçilere 30 gün izin verileceği öngörülmüş olup davacının 1 tam yıl karşılığı 30 gün izin hakkı bulunmaktadır.

            Yerleşik içtihatlar, işçinin izin kullandığını veya izin ücretinin ödendiğini iddia eden işverenin iddiasını, işçinin imzasını havi belge ile ispatını amir olup bu konunun tanıkla dahi ispat edilemeyeceği yolunda olup davacının dosyaya ekli belgelerden davacının izin kullandığı tespit edilememektedir.

4857 sayılı Yasa?nın 59. maddesi uyarınca akdin işçi veya işveren tarafından feshi halinde işçinin hak kazanıp ta kullanmadığı izin ücretinin son ücret üzerinden hesaplanması  gerekmekte olup davacının izin alacağı aşağıda hesaplandığı üzeredir.

SONUÇ                         :

Takdir sayın mahkemeye ait olmak üzere davacının NET Yıllık ücretli izin alacağı 410,51YTL bulunduğunu, saygı ile arz ederim. 10.7.2006

 

                                                                                                                      Bilirkişi  Av. Mustafa Uslu

 
13 Haziran 2013, Perşembe 07:59
defa okundu.

EN SON EKLENEN HABERLER !

sizde yorum yapın SESİNİZİ DUYURUN


NOT : Bu sayfalarda olan yorumlar ziyaretcilere aittir.