27 Mayıs 2018 Pazar

Zeytincilik Ve Zeytin İşleme Teknolojisi Teknikeri Uzmanı Meslek Bilgi Dosyası 

 
   

 

   
   

ZEYTİNCİLİK VE ZEYTİN İŞLEME TEKNOLOJİSİ TEKNİKERİ

 

TANIM

                                          

Zeytin ve zeytin ürünlerinin (sofralık zeytin, zeytin yağı, prina yağı, sabun, prina) sağlık koşullarına uygun olarak üretilmesini, ambalajlanmasını ve tüketiciye ulaştırılmasını sağlayan, kimyasal ve mikrobiyolojik analizler yapan, elde edilen sonuçları inceleyip, değerlendiren ve karşılaşılan sorunlara çözümler bulan ara meslek elemanıdır.

GÖREVLER                       

ü  Sofralık zeytin (siyah zeytin, yeşil zeytin) işlenmesinde çeşitli teknikleri kullanır.

ü  Kaliteli zeytin yağı üretilmesinde çeşitli teknikleri bilir ve uygular.

ü  Zeytin ve zeytin yağının sağlığa uygunluğunu ve kalitesini kontrol için zeytinlerden ve katkı maddelerinden örnekler alır.

ü  Laboratuvarlarda değişik analiz yöntemlerini (kimyasal ve duyusal) kullanarak analiz yapar.

ü  Çıkan sonuçları değerlendirir, raporlar düzenleyerek ilgililere bildirir.

ü  İstatistiksel bilgilerin elde edilmesinde ve yorumlanmasında yardımcı olur.

ü  Zeytin çeşitlerinin tanınması, kültürel işlemler, hasat ve zirai mücadele gibi zeytin bahçeleri işletmeciliği ile ilgili işlerde görev alır.

ü  Çalıştığı işletmelerde üretimin hijyen şartlarına uygun olmasını sağlar.

ü  Üretilen ürünlerin, usulüne uygun olarak paketlenmesini sağlar ve paketleme işleminin düzenliliğini kontrol eder.

ü  Çalıştığı kuruluşta amiri ile sorumluluğunu taşıdığı kişiler arasında iletişimin sağlanmasında rol oynar.

ü  Saatteki üretim gücü 60 KW?a kadar olan işletmelerde imza yetkisine sahiptir.

ü  İşletmede uyulması gereken mevzuatı (Türk Gıda Kodeksi, TSE vb.) bilir ve yapılan işlemlerde bu mevzuat esas alır.

KULLANILAN ALET VE MALZEMELER

ü  Gıda mevzuatı ile ilgili yasa, tüzük ve yönetmelikler,

ü  Laboratuvar malzemeleri,

ü  Kimyasal maddeler,

ü  Bilgisayar,

ü  Zeytin ve zeytinyağı üretiminde kullanılan alet ve makineler,

MESLEĞİN GEREKTİRDİĞİ ÖZELLİKLER

Zeytincilik ve Zeytin İşleme Teknolojisi Teknikeri olmak isteyenlerin;

ü  Normal düzeyde genel yeteneğe sahip,

ü  İlgili yönergeleri izleyebilen,

ü  Gözleri sağlam ve görme gücü yüksek,

ü  Dokunma, koku alma, tat alma keskinliği olan,

ü  Kimya, biyoloji ve bitki yetiştirme konularına ilgili,

ü  Dikkatli ve sorumluluk sahibi kimseler olmaları gerekir.

ÇALIŞMA ORTAMI VE KOŞULLARI

Zeytincilik ve Zeytin İşleme Teknolojisi Teknikeri; zeytin ve zeytinyağı üreten fabrika ve atölyelerde, zeytin bahçelerinde ve laboratuvarlarda görev yapar. Laboratuvar ortamı temiz olmakla birlikte, üretim yapılan yer sıcak-soğuk, rutubetli ve kokulu olabilir. Meslek genel olarak ayakta icra edilir. Meslek elemanları, gıda mühendisleri, kimya mühendisleri ve ziraat mühendisleri ile koordineli çalışırlar.

MESLEK EĞİTİMİ

MESLEK EĞİTİMİNİN VERİLDİĞİ YERLER

Mesleğin eğitimi,

ü  Celal Bayar Üniversitesi Akhisar Meslek Yüksekokulu ?Zeytincilik ve Zeytin İşleme Teknolojisi ?

ü  Adnan Menderes Üniversitesi Çine Meslek Yüksekokulu ?Zeytincilik ve Zeytin İşleme Teknolojisi ?

ü  Balıkesir Üniversitesi Edremit Meslek Yüksekokulu ?Zeytincilik ve Zeytin İşleme Teknolojisi ?  

ü  Mustafa Kemal Üniversitesi Altınözü Meslek Yüksekokulu ??Zeytincilik ve Zeytin İşleme Teknolojisi ?  

bölümlerinde verilmektedir.

ÖN EĞİTİMDE BAŞARILI OLUNMASI GEREKEN DERSLER          

ü  Biyoloji,

ü  Kimya.

         MESLEK EĞİTİMİNE GİRİŞ KOŞULLARI

               Mesleğin eğitimine girebilmek için,

ü  Lise veya dengi okul mezunu olmak,

Meslek liselerinin ?Ağırlama ve Gıda Teknolojisi, Aile ve Tüketici Hizmetleri, Besin Endüstrisi, Besin Endüstrisi-İşleme, Besin Kontrol ve Analizleri, Besin Teknolojisi, Besin Teknolojisi-Besin Kontrol ve Analizleri, Besin Teknolojisi-Gıda Kontrol ve Analizleri, Besin Teknolojisi-Kurum Beslenmesi, Beslenme ve Ev Yönetimi, Değirmencilik, Ev Yönetimi, Ev Yönetimi ve Beslenme, Gıda Analizi, Gıda Kontrol ve Analizleri, Gıda Teknolojisi, Kurum Beslenmesi, Bahçecilik, Çay Teknolojisi, Genel Ziraat, Makine (Tarım Meslek Lisesi), Makine-Tarım Teknolojisi, Peyzaj, Süs Bitkileri, Tarım, Tarım Teknolojisi, Zeytin Teknolojisi ve Ziraat? alanından mezun olanlar ?Zeytincilik ve Zeytin İşleme Teknolojisi? önlisans programına sınavsız geçiş için başvurabilirler. Ortaöğretim Başarı Puanları, okul türleri, Mesleki ve Teknik Eğitim Bölge?leri (METEB) ve mezuniyet yılları dikkate alınarak kontenjan dahilinde yerleştirilebilirler..

Meslek liselerin diğer alanlarından veya genel liselerden mezun olanlar/olacaklar kişilerin ÖSYM tarafından yapılan Yükseköğretime Geçiş Sınavına (YGS) girmeleri ve yeterli ?YGS-6? puanı almaları gerekir.

EĞİTİM SÜRESİ VE İÇERİĞİ

Zeytincilik ve Zeytin İşleme Teknolojisi programlarında önlisans düzeyinde 4 yarıyıllık dönemlerden oluşan 2 yıl süreli eğitim verilmektedir.

Birinci sınıf, 1. Yarıyılda, Biyokimya, Genel Mikrobiyoloji, Toprak Bilgisi, Moleküler Biyoloji, Genel Ekonomi, Bilgisayara Giriş, Türk Dili-I, Yabancı Dil-I, Atatürk İlkeleri ve İnkilap .Tarihi-I, Beden Eğitimi/Güzel Sanat-I

2. Yarıyılda, Zeytin Yetiştiriciliği ve Tarımı, Laboratuvar Tekniği, Bitki Besleme ve Gübreleme, Genel İşletme, Bitki Fizyolojisi, Bilgisayar, Türk Dili II, Yabancı Dil-II, Atatürk İlk.ve İnk.Tarihi-II, Beden Eğtimi/Güzel Sanat-II

İkinci sınıf, 3. Yarıyılda, Zeytin Teknolojisi-I, Fidan ve Fidan Üretim Tekniği, Zeytin Kalite Kontrol ve Değerlendirilmesi, Zeytin Hasadı ve Depolama Teknikleri, Seminer-I, Kooperatifçilik, Genetik, Zeytin Hastalıkları ve Zararları

4. Yarıyılda, Zeytin Teknolojisi-II, Ürün Ambalajlama ve Paketleme, Seminer-II, Zeytin Islahı, Pazarlama, Sulama Tekniği, Yağ Teknolojisi, Mesleki Uygulama dersleri okutulmaktadır.

EĞİTİM SONUNDA ALINAN BELGE-DİPLOMA VE UNVAN

Eğitimi başarı ile tamamlayanlara ?Zeytincilik ve Zeytin İşleme Teknolojisi ? önlisans diploması ve Zeytincilik ve Zeytin İşleme Teknolojisi Teknikeri ?? unvanı verilmektedir.                              

ÇALIŞMA ALANLARI VE İŞ BULMA OLANAKLARI

Zeytincilik ve Zeytin İşleme Teknolojisi Teknikeri, sofralık zeytin ve zeytinyağı işletmeleri ile büyük zeytin yetiştirme işletmelerinde çalışır.

Bunun yanı sıra, temel laboratuar bilgileri sayesinde üretim sektöründe faaliyet gösteren çeşitli işletmelerde tekniker veya mikrobiyoloji laboratuarlarında laborant olarak çalışabileceği gibi, Tarım ve Köy İşleri Bakanlığına bağlı kurumlarda da görev alabilir.

Zeytin ve zeytinden elde edilen ürünlerdeki artış bu mesleğe olan talebi sürekli olarak artıracaktır. Meslek elemanlarının iş bulma olanakları, zeytin yetiştirilen bölgelerde çok yüksektir. Eğitimini aldıkları konularda kendi iş yerini kurabilirler.

Zeytincilik ve zeytin işleme teknolojisi teknikerleri Sofralık Zeytin ve Zeytinyağı üreten /Sofralık Zeytin ve Zeytinyağı ambalajlayan işyerlerinde sorumlu yönetici olarak yetki alabilmektedir

Ayrıca,Zeytincilik ve zeytin işleme teknolojisi teknikerleri Tarım ve Köy İşleri Bakanlığı tarafından düzenlenen sertifika eğitim kurslarına katılarak tarımsal danışmanlık sertifikası alarak, tarımsal yayım ve danışmanlık hizmeti verebilmektedir.      

      

EĞİTİM SÜRESİNCE VE EĞİTİM SONRASI KAZANÇ

EĞİTİM SÜRESİNCE  

  

ü  Yüksek Öğretim Kredi ve Yurtlar Kurumu Genel Müdürlüğünün sağladığı yükseköğrenim ve harç kredisinden yararlanabilirler.

ü  Çeşitli kurum ve kuruluşların sağlamış olduğu burs imkânlarından yararlanabilirler.

EĞİTİM SONRASI    

ü  Kamu kurum ve kuruluşlarında görev yapmaları halinde 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu hükümlerine göre aylık alırlar. Ücretler kıdeme göre ve yıllık belirlenen oranlarda artış göstermektedir.

 

ü  Zeytin ve yağ sanayi ile ilgili özel sektör kuruluşlarında teknik eleman olarak görev yapan meslek elamanları ise işverenlerle yaptıkları anlaşmalara veya sözleşmelere göre değişik miktarlarda ücret alabilmektedirler.

MESLEKTE İLERLEME

?Zeytincilik ve zeytin işleme teknolojisi? ön lisans programını başarı ile bitirenler kontenjan dahilinde ÖSYM tarafından yapılan Dikey Geçiş Sınavı? da başarılı oldukları takdirde ?Bahçe Bitkileri, Bitki Koruma, Kültür Bitkileri Üretimi ve Pazarlaması ile Tarla Bitkileri lisans programlarına dikey geçiş yapabilirler.

Bunun yanı sıra, çalıştıkları işyerinde gösterdikleri performansa ve edindikleri bilgi ve beceriye bağlı olarak yönetim kademelerinde de görev alabilirler.                            

BENZER MESLEKLER

ü  Gıda Teknikeri,

ü  Laborant,

ü  Bahçe Ziraati Teknikeri,

ü  Zeytin İşleme Teknisyeni

YARARLANILAN KAYNAKLAR

ü  Celal Bayar Üniversitesi Akhisar Meslek Yüksek Okulu öğretim elemanları,

ü  Meslek Mensupları,

ü  2010 ÖSYS Başvuru Kılavuzu,

ü  ÖSYM Meslek Yüksekokulları ile Açık Öğretim Ön lisans Programları mezunlarının lisans eğitimine Dikey Geçiş Sınavı Kılavuzu (2010),

ü  Meslek Danışma Komisyonu (MEDAK) üyesi kuruluşlar

DAHA AYRINTILI BİLGİ İÇİN BAŞVURULABİLECEK YERLER

ü  İlgili eğitim kurumları,

ü  Türkiye İş Kurumu web sayfası

ü  Ulusal Meslek Bilgi Sistemi  

ü  Türkiye İş Kurumu Meslek Bilgi Merkezleri.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
13 Eylül 2013, Cuma 11:55
defa okundu.

EN SON EKLENEN HABERLER !

sizde yorum yapın SESİNİZİ DUYURUN


NOT : Bu sayfalarda olan yorumlar ziyaretcilere aittir.