18 Eylül 2021 Cumartesi

01 Ocak- 31 Aralık 2004 Dönemine Ait İşsizlik Sigortası Fon Denetim Raporu
01 Ocak- 31 Aralık 2004 Dönemine Ait İşsizlik Sigortası Fon Denetim Raporu


4447 Sayılı İşsizlik Sigortası Kanununun 49.Maddesinin 6.fıkrasına göre , işsizlik sigortası primlerinin  toplanmasından , sigortalı ve işyeri bazında kayıtlarının tutulmasından , toplanan primler ile uygulanacak gecikme cezası ile gecikme zammının , Fon’a aktarılmasından , teminat ve hakkedişlerin prim borcuna karşılık tutulmasından , yersiz olarak alınan primlerin iadesinden Sosyal Güvenlik Kurumu ( SGK ) görevli , yetkili ve sorumludur.

01.09.2004 tarih ve 25570 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiş bulunan “İşsizlik Sigortası Fonu Kaynaklarının Değerlendirilmesine İlişkin Usul ve Esaslar” Hakkında Yönetmeliğin 6. Maddesine göre Fonun gelir ve giderleri üçer aylık dönemler halinde 3568 sayılı Serbest Muhasebecilik, Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Kanununa göre ruhsat almış, denetim yetkisine sahip meslek mensubu yeminli mali müşavirlerce denetlenmektedir.

Denetim izleme ve periyodik raporlar

Madde 6_ Fon, Sayıştay'ın vize ve tesciline tabi değildir. Sayıştay tarafından denetlenir. Yönetim Kurulu, Fonun gelir ve giderlerini üçer aylık dönemler halinde 3568 sayılı Serbest Muhasebecilik, Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Kanununa göre ruhsat almış, denetim yetkisine sahip meslek mensubu yeminli mali müşavirlere denetlettirerek denetim raporlarının kamuoyuna açıklanmasını sağlar. Yılın son üç aylık dönemine ilişkin olanı Fonun aktüeryal denge yönünden de denetimini kapsayacak şekilde yapılır.


01 Ocak- 31 Aralık 2004 Dönemine Ait Fon Denetim Raporuna ulaşmak için lütfen tıklayınız.


  “İşsizlik sigortası fonu” “işsizlik sigortası fon denetim raporu” “İşsizlik Sigortası Fonunun Gelirleri”  ”İşsizlik Sigortası Fonunun Giderleri”  “İşsizlik Sigortası Fon Denetimi”  “işsizlik sigortası primlerinin  toplanması

23 Ekim 2014, Perşembe 23:28
defa okundu.

EN SON EKLENEN HABERLER !

sizde yorum yapın SESİNİZİ DUYURUN


NOT : Bu sayfalarda olan yorumlar ziyaretcilere aittir.