27 Mayıs 2022 Cuma

Basım Sanayi ve Matbaalar için kontrol listesi


Bilindiği üzere, 6331 sayılı Kanunun “işverenin genel yükümlülüğü” başlıklı 4 üncü maddesi birinci fıkrasının (c) bendi uyarınca işverenler işyerinde risk değerlendirmesi yapmak veya yaptırmak ile...

Basım Sanayi ve Matbaalar için kontrol listesine word dosyası halinde ulaşmak için lütfen tıklayınız…

Bilindiği üzere, 6331 sayılı Kanunun “işverenin genel yükümlülüğü” başlıklı 4 üncü maddesi birinci fıkrasının (c) bendi uyarınca işverenler işyerinde risk değerlendirmesi yapmak veya yaptırmak ile yükümlüdür.

Söz konusu yükümlülüğün ne şekilde yerine getirileceği ile ilgili hususlar ise 29/12/2012 tarih ve 28512 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan İş Sağlığı ve Güvenliği Risk Değerlendirmesi Yönetmeliğinde belirtilmektedir. Bununla birlikte, Kanunun “iş sağlığı ve güvenliği hizmetleri”, “iş sağlığı ve güvenliği hizmetlerinin desteklenmesi” başlıkları altında yer alan 6 ve 7 maddeleri kademeli olarak yürürlüğe girmektedir.

Söz konusu süreçte, iş güvenliği uzmanı ve işyeri hekimi görevlendirme yükümlülüğü başlamamış olan işyerleri ile özellikle küçük esnaf ve sanatkara yönelik Bakanlığımız, geçtiğimiz dönemde, işverenlere bu konuda yol göstererek risk değerlendirmelerinin işverenlerin kendileri tarafından yapılmasını sağlamak ve süreci kolaylaştırmak amacıyla çeşitli sektörlere yönelik örnek niteliğinde risk değerlendirmesi rehberleri yayımlamıştır.

Ancak söz konusu çalışmaların başlatıldığı süreçten bu yana iki yıl geçmiş olup iş güvenliği uzmanı ve işyeri hekimi görevlendirilmesi, 50’den az çalışanı olan ve az tehlikeli sınıfta bulunan işyerlerinin haricinde tüm işyerleri için yürürlüğe girmiştir. Dolayısıyla bu işyerlerinde risk değerlendirmesinin gerçekleştirilmesi, işyerindeki çalışma ortam ve şartlarını bilen ve bu konuda görevlendirilen İSG profesyonellerinin yükümlülüğündedir. Bu süreçte, sahadan alınan geribildirimler ve çalışmaların ticari amaçlar ile kullanılıyor olduğunun görülmesi Bakanlığımızı adım atmaya yöneltmiş olup bundan sonraki süreçte, İSG profesyoneli görevlendirme yükümlülüğünün yürürlüğe girmediği işyerleri için risk değerlendirmesi yerine geçmeyecek ancak çalışma ortamını iyileştirmeye yönelik kontrol listelerinin yayımlanmasına karar verilmiştir.

Risk değerlendirmeleri hususunda ise İş Sağlığı ve Güvenliği Risk Değerlendirmesi Yönetmeliğinin 17 nci maddesi kapsamında kamu kurum ve kuruluşları, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları, işçi-işveren ve memur sendikaları ile kamu yararına çalışan sivil toplum kuruluşları faaliyet gösterdikleri sektörde rehber çalışmalarında bulunabilirler.

Basım Sanayi ve Matbaalar için kontrol listesi

Konu Başlığı

Kontrol Listesi

Evet J

Hayır L

Alınması Gereken Önlem

Sorumlu Kişi

Tamamlanacağı Tarih

GENEL&

Zemin kayma veya düşmeyi önleyecek şekilde uygun malzeme ile kaplanmış ve iç zeminler düzenli olarak kontrol ediliyor mu?

 

 

 

 

 

TERTİP -DÜZEN VE

Zeminde çökme, erime vb. deformasyonlar bulunması durumunda bunlar için düzeltici işlemler yapılıyor mu?

 

 

 

 

 

HİJYEN

İşyeri içerisinde duvarlara monte edilmiş raflar, askılıklar ve benzeri diğer malzemeler çalışanların üzerine düşmeyecek şekilde sabitlenmiş mi?

 

 

 

 

 

 

İşyeri içerisinde temiz hava akımı bulunuyor ve tüm alanlar düzenli olarak havalandırılıyor mu?

 

 

 

 

 

 

İklimlendirme cihazlarının kontrolleri düzenli aralıklarla yaptırılıyor mu?

 

 

 

 

 

 

İşyeri içerisindeki sıcaklık ve nem, rahatsızlık vermeyecek düzeyde tutuluyor mu?

 

 

 

 

 

 

Tüm alanlarda yeterli aydınlatma sağlanmış ve aydınlatmalar çalışır halde bulunuyor mu?

 

 

 

 

 

 

İşyeri içerisindeki çalışma alanlarında sigara içilmesi yasaklanmış ve çalışanlar bu konuda bilgilendirilmiş mi?

 

 

 

 

 

 

Çay, kahve, yemek vb. ihtiyaçlar, çalışma alanlarından ayrı bir yerde hazırlanıyor mu?

 

 

 

 

 

 

Çalışanlar, işlerini bitirdikten sonra bütün malzemeleri yerlerine yerleştiriyor mu?

 

 

 

 

 

İşyerinin temizliği düzenli olarak yapılıyor ve çalışma ortamında, hijyen açısından gerekli şartlar sağlanıyor mu?

 

 

 

 

 

Çalışma alanı çalışanların rahat çalışmasını sağlayacak genişlikte mi?

 

 

 

 

 

İşyeri içerisindeki yerleşim, çalışanların faaliyetlerini kısıtlamayacak şekilde tasarlanmış ve uygulanmış mı?

 

 

 

 

 

İşyerinde kullanılan kablolu aletler takılma veya düşmeyi önleyecek şekilde kullanılıyor mu?

 

 

 

 

 

Çalışma ortamında kullanılan kimyasalların gaz/buharlarının havaya yayılmasından veya süreçlerden kaynaklanan tozların yayılmasını önlemek için havalandırma sistemi kurulmuş ve düzenli olarak kontrolleri yapılıyor mu?

 

 

 

 

 

Çöpler ve atıklar düzenli olarak ve uygun şekilde toplanıyor mu?

 

 

 

 

 

ELEKTRİK

Kaçak akım rölesi ana elektrik hattına bağlanmış mı?

 

 

 

 

 

Tüm sigortaların korunaklı yerlerde olması sağlanmış mı?

 

 

 

 

 

Sabit kurulum ve tesisatın, düzenli şekilde yetkili kişiler tarafından bakımı yapılıyor mu?

 

 

 

 

 

Elektrik/sigorta kutuları kilitlenmiş ve yetkisiz kişilerin erişimleri önlenmiş mi?

 

 

 

 

 

Açıkta kablo bulunması engellenmiş ve prizlerin sağlamlığı düzenli olarak kontrol ediliyor mu?

 

 

 

 

 

Ekipmanların elektrik aksamına su veya diğer sıvıların temas etmesi engelleniyor mu?

 

 

 

 

 

MAKİNELER,EL ALETLERİ VE YARDIMCI APARATLAR

Makineler için üretici firmadan, kullanım kılavuzları temin edilmiş ve makineler kılavuzuna ve kullanım talimatlarına uygun olarak kullanılıyor mu?

 

 

 

 

 

Mürekkepleme, sıkıştırma, delme, ciltleme vb. süreçlerde kullanılan ve dönen parçalara sahip makine/ekipmanlar üreticisinin talimatları doğrultusunda koruma panelleri vb. önlemler ile koruma altına alınmış mı?

 

 

 

 

 

İşveren makine koruyucularının çalışanlar tarafından uygun olarak kullanıp kullanılmadığını kontrol ediyor mu?

 

 

 

 

 

Elektrikli ekipmanlar düzenli olarak kontrol ediliyor, bozuk veya arızalı ekipmanların kullanımı engelleniyor mu?

 

 

 

 

 

Çalışanlar, elektrikli aletlerin güvenli kullanımları ile ilgili bilgilendiriliyor mu?

 

 

 

 

 

Bütün makinelerde sağlık ve güvenlik işaretleri bulunuyor mu?

 

 

 

 

 

İmalatçının talimatları doğrultusunda tüm makinelerin günlük bakımları ve periyodik kontrolleri yapılıyor mu?

 

 

 

 

 

Tüm makinelerin acil durdurma sistemleri mevcut mu?

 

 

 

 

 

Makinelerin kullanımı, bakımı, onarımı için yazılı talimatlar mevcut mu?

 

 

 

 

 

 

Makinelerin kullanımı, bakımı, onarımı için hazırlanan yazılı talimatlar işyerinde çalışanların görebilecekleri şekilde asılmış mı?

 

 

 

 

 

KİMYASALLAR

İşyerindeki süreçlerde tehlikeli kimyasallar yerine tehlikeli olmayan veya daha az tehlikeli olanların kullanımı sağlanıyor mu?

 

 

 

 

 

Özellikle baskı kalıplarının mürekkeplenmesi ve ciltleme sırasında kullanılan cilalar ile yapıştırma işlemlerinde kullanılan kimyasalların saklanması, kullanılması ve taşınması konusunda gerekli güvenlik tedbirleri alınıyor mu?

 

 

 

 

 

Dijital baskı sistemi kullanılan yerlerde çalışanların metil etil keton ve propanol gibi tehlikeli kimyasallara maruziyetlerini önlemek için tedbirler alınıyor mu?  

 

 

 

 

 

Baskı üzerinde küçük değişiklikler yapmak için kullanılan düzeltici akışkanlar ile çalışma sırasında bu akışkanların içerdiği hidroflorikasid ile teması engelleyecek önlemler alınıyor mu?

 

 

 

 

 

Tonerlerin taşınması, saklanması ve kullanımı ile ilgili olarak gerekli tedbirler alınıyor mu?

 

 

 

 

 

İş süreçleri içerisinde toner kullanılan çalışmalarda koruyucu eldivenler; tonerin sıçrama riski bulunan yerlerde ise koruyucu gözlük ve yüz maskesi de sağlanmış mı?

 

 

 

 

 

İşyerinde imalatçı, ithalatçı veya satıcılardan sağlanan malzeme güvenlik bilgi formları mevcut mu?

 

 

 

 

 

Çalışanlar, kullanma kılavuzu bulunmayan ya da kullanma talimatı henüz hazırlanmamış tehlikeli kimyasalları kullanmamaları konusunda talimatlandırılmış mı?

 

 

 

 

 

Kimyasalların üzerinde uygulama yöntemi, kullanılacak koruyucu ekipman ve zararlarını gösteren etiketler mevcut mu?

 

 

 

 

 

Kimyasal maddelerin saklama koşullarına uyuluyor mu?

 

 

 

 

 

Özellikle kopyalama/çoğaltmanın yapıldığı ortamın dar olduğu ve burada fotokopi/çoğaltma makinasının sıklıkla kullanıldığı yerlerde havaya yayılan veya tonerin ısıtılması sırasında açığa çıkan karbon monoksit gibi tehlikeli kimyasalları ortam havasından bertaraf etmek için havalandırma sistemi kurulmuş mu?

 

 

 

 

 

Tehlikeli kimyasallar ile yapılan çalışmalar sırasında kişisel koruyucu donanımlar (maske, eldiven vb.) sağlanıyor mu?

 

 

 

 

 

YANGIN VE ACİL DURUMLAR

Yangın merdiveni kapıları/acil çıkışlar kilitli olmayıp her an açılabilir durumda tutuluyor mu?

 

 

 

 

 

Yangın merdiveni kapıları/acil çıkış kapılarının dışarıya doğru açılması sağlanmış mı?

 

 

 

 

 

Yangın merdiveni kapıları/acil çıkışların önünde ve tüm yol boyunca kaçışı engelleyecek bir malzeme bulundurulması engelleniyor mu?

 

 

 

 

 

Kapı ve kaçış yollarını gösteren acil durum levhaları uygun yerlere yerleştirilmiş ve yangın merdiveninde ışıklandırma sağlanmış mı?

 

 

 

 

 

İçerisinde yeterli malzeme bulunan ilkyardım dolabı temin edilmiş mi?

 

 

 

 

 

Yangın söndürücüler mevcut ve son kullanma tarihleri ve basınçları kontrol ediliyor mu?

 

 

 

 

 

Acil durumlar ile ilgili iletişime geçilecek telefon numaraları (yangın, ambulans, polis vb.) işyeri içerisinde görünür bir yere asılmış mı?

 

 

 

 

 

Acil durumlarda çalışanlar ne yapması gerektiği konusunda bilgilendiriliyor mu?

 

 

 

 

 

GÜRÜLTÜ

İşyerinde; özellikle baskı işlemi sırasında kullanılan makine veya donanımlardan kaynaklanabilecek gürültü yasal sınırlar içinde tutuluyor mu?

 

 

 

 

 

Makinalardan kaynaklanan gürültü çeşitli yöntemlerle (yalıtım, daha az gürültü yayan uygun makine/ekipman ile ikame vb.) azaltılıyor mu?

 

 

 

 

 

Gürültünün yok edilemediği veya yeterince azaltılamadığı durumlarda çalışanların kişisel koruyucu donanımları kullanması sağlanıyor mu?

 

 

 

 

 

RADYASYON

Ciltleme sırasında dayanıklı kapak elde etmek amacıyla kullanılan ultraviyole ışınlar yoluyla radyasyon yayan makine/ekipmanların güvenli kullanımlarına yönelik önlemler alınıyor mu?

 

 

 

 

 

Çalışanlar,radyasyon yayan makine/ekipmanların güvenli kullanımları hakkında bilgilendiriliyor mu?

 

 

 

 

 

Radyasyon yayan makine/ekipmanlar ile yapılan çalışmalarda koruyucu gözlük vb. uygun kişisel koruyucu donanımlar temin edilmiş mi?

 

 

 

 

 

ELLE TAŞIMA

Özellikle stoklama, dağıtım vb. süreçlerde elle taşınamayacak kadar ağır yüklerin çalışanlarca kaldırılması engelleniyor mu?

 

 

 

 

 

Sırt ve bel incinmesi riski oluşturabilecek yüklerin itilmesi, çekilmesi, kaldırılması ve indirilmesini sağlayacak uygun mekanik taşıma araçları sağlanmış mı?

 

 

 

 

 

Taşıyıcı bantların (konveyörlerin) kullanıldığı yerlerde özellikle bantların kesim, birleşim ve dönme noktalarında el, saç vb. sıkışması veya giysi yakalamasını engelleyecek koruyucu muhafazalar sağlanmış mı?

 

 

 

 

 

Yüklerin elle taşınmasından kaynaklanabilecek kas iskelet sistemi hastalıklarına karşı çalışanlar bilgilendiriliyor mu?

 

 

 

 

 

ERGONOMİ

Çalışanların uzun süre aynı pozisyonda veya fiziksel anlamda zorlayıcı çalışmaları (ağır yük kaldırma dahil) engelleniyor mu?

 

 

 

 

 

Fazlaca yukarıya uzanmayı veya aşağıya eğilmeyi gerektiren işlerde çalışanların uzun süre hareketsiz aynı pozisyonda kalması engelleniyor mu?

 

 

 

 

 

Çalışanların işlerini yaparken çok uzak mesafelere uzanmak zorunda kalmaları engelleniyor mu?

 

 

 

 

 

PSİKOSOSYAL ETKENLER

Çalışanlar ile işveren(ler) arasında iyi bir iletişim sürdürülüyor mu?

 

 

 

 

 

Çalışanlar; yetki, sorumluluk ve çalışma hedeflerini net olarak biliyor mu?

 

 

 

 

 

Çalışanlara, görev ve sorumlulukları haricinde talimatların verilmesi engelleniyor mu?

 

 

 

 

 

Çalışanların mesai saatleri mevzuata uygun olarak düzenleniyor mu?

 

 

 

 

 

Tekrarlı işlerin psikolojik baskı altında olmadan uygun süre ve hızda gerçekleştirilmesi sağlanıyor mu?

 

 

 

 

 

Özellikle sipariş esaslı çalışılan yerlerde fazla mesai uygulaması planlı ve çalışanlar bununla ilgili önceden haberdar ediliyor mu?

 

 

 

 

 

KAZALAR VE HASTALIKLAR

Çalışanların işe giriş raporları ve periyodik kontrolleri yaptırılıyor mu?

 

 

 

 

 

İş kazaları ve meslek hastalıkları vakaları Sosyal Güvenlik Kurumuna rapor ediliyor mu?

 

 

 

 

 

Çalışanların karşı karşıya kaldıkları önceden olmuş kazalar veya işe bağlı hastalıklar incelenerek yeniden meydana gelmeleri önleniyor mu?

 

 

 

 

 

Karton malzeme basımı yapılan yerlerde keski işleminden veya ciltleme öncesi dikiş işleminden kaynaklanan yaralanmalara yönelik ilkyardım için gerekli malzeme/organizasyon sağlanıyor mu?

 

 

 

 

 

EĞİTİM VE BİLGİLENDİRME

Çalışanlara (çıraklar ve genç çalışanlar da dahil olmak üzere) genel iş sağlığı ve güvenliği eğitimi verilmiş mi?

 

 

 

 

 

Çalışanlar, yaptıkları iş konusunda eğitilmiş ve yönlendirilmiş mi?

 

 

 

 

 

Çalışanlar, kimyasalların güvenli kullanımı, saklanması ve taşınmasında konularında eğitilmiş mi?

 

 

 

 

 

Çalışanlar, güvenli makine kullanımı ve bakımı konusunda eğitilmiş mi?

 

 

 

 

 

Eğitim ve bilgilendirme ile ilgili belgeler kayıt altına alınıyor ve kayıtlar uygun şekilde muhafaza ediliyor mu?

 

 

 

 

 

 

 
13 Haziran 2015, Cumartesi 19:33
defa okundu.

EN SON EKLENEN HABERLER !

sizde yorum yapın SESİNİZİ DUYURUN


NOT : Bu sayfalarda olan yorumlar ziyaretcilere aittir.