29 Haziran 2022 Çarşamba
Gizlilik

ecalisanlar.net sitesini ziyaret ederek veya web sitemize üyesi olarak, sitemizin  kullanım koşullarının tamamını okuduğunuzu, içeriğini tamamen anladığınızı; bu sayfada belirtilen web sitesinde belirtilecek olan tüm hususları kayıtsız ve şartsız olarak kabul ettiğinizi ve onayladığınızı kabul ederek, belirtilen bu hususlar ile ilgili olarak herhangi bir itiraz ve defi ileri sürmeyeceğinizi açıkça beyan ve taahhüt etmiş oluyorsunuz.

Sitemiz çeşitli kamu kurumlarının uygulamalarını , kamu kurumlarındaki mevzuat değişikliklerini  ( mevcut mevzuatlarını ) kamu kurumları tarafından kamuoyu ile paylaşılmış bulunan dökümanları güncel olarak kullanıcılarına iletmek ve kullanıcılarını bilgilendirmek amacı ile kurulmuştur.

1. Sitemiz hiçbir şekilde kamu düzenini bozucu, genel ahlaka aykırı, başkalarını rahatsız ve taciz edecek şekilde, yasalara aykırı bir amaç için, başkalarının fikri ve telif haklarına tecavüz edecek şekilde kullanılamaz .

2. Web sitemizin içeriği ve yazılımı, her türlü fikri ve mali hakkı ecalisanlar.net’e aittir. Kullanıcılar ve üyeler , web sitesini veya içindekileri izlemek ve/ya kopyalamak, çoğaltmak, değiştirmek amacıyla ya da izin ve yetki verilmeyen başka amaçlarla ve önceden web sitemizin açık ve yazılı iznini almadan herhangi bir robot, örümcek veya başka otomatik aletler ya da manuel süreçler kullanmayacaklarını; bu içerikten türev eserler yaratmayacaklarını ya da bunları kamuya teşhir etmeyeceklerini kabul ederler.

3. Site kullanıcıları ve üyeleri, sitenin çalışmasına müdahale etmek veya müdahaleye teşebbüs etmek amacıyla herhangi bir alet, yazılım veya araç kullanmayacaklarını, siteye yetkisiz olarak bağlanmayacaklarını ve işlem yapmayacaklarını, diğer internet kullanıcılarının yazılımlarına ve verilerine izinsiz olarak ulaşmayacaklarını veya bunları kullanmayacaklarını kabul ederler. Aksi takdirde kamu kurumlarına ve/veya üçüncü şahıslara ödemek zorunda kalınacak her türlü tazminat ve/veya idari/adli para cezaları kullanıcıdan aynen rücu edilir.

4. Web sitemiz kullanıcıları ve üyeleri, telif hakkına konu olan bilgi ve materyalleri açık bir izin almadan, geçerli bir savunması veya haklı bir sebebi olmadan yasadışı yollarla iletmek amacıyla sayfalarımızı kullanamaz. Siteye makaleler, görüntüler, öyküler, yazılım veya telif hakkına konu olan veya benzeri içerik koyan kullanıcılar, siteye yükledikleri içeriğin üçüncü şahısların telif haklarına veya başka haklarına (özel hayatın gizliliği veya ifşayı men etme hakları gibi) tecavüz etmediğinden veya bu hakları ihlâl etmediğinden emin olmalıdırlar. Sitemiz kullanıcıları ve üyeleri, Fikir ve Sanat Eserleri Yasası, Markaların Korunması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname, Türk Ticaret Kanunu, Patent Haklarının Korunması Hakkında Kanun, Türk Ceza Kanunu ve diğer mevzuat hükümlerine riayet etmeyi ve bunları ihlal etmemeyi kabul ve taahhüt ederler.

6. Sayfamız kullanıcıları ve üyelerinin, web sitemizi başka bir siteye bağlanmak amacıyla ya da siteye içerik ve/veya başka bilgiler yüklemek amacıyla kullanması da dahil, siteyi kullanmalarından ötürü üçüncü şahısların maruz kalabilecekleri zarar ve ziyanları, bu zararlar nedeniyle oluşan talepleri, bizzat kendileri ve/veya makul iştiraklerine, bağlı şirketlerine, memur ve temsilcilerine, diğer ortaklarına ve çalışanlarına tazmin edeceklerini ve onların bu zararlarını gidereceklerini kabul ederler.

7. ecalisanlar.net ;  web sitesinin kesintisiz veya hatasız olacağını ya da sitenin veya içeriğinin kullanılmasıyla ya da siteye bağlantı yapılmasıyla belirli sonuçların elde edileceğini / kullanıcılarının ve üyelerinin, web sitesinden yükledikleri dosyalarda virüs ya da kirletici veya bozucu özellikler bulunmadığını da garanti etmemektedir. Doğrudan, dolaylı veya arızi zararlar, netice kabilinden doğan zararlar ve cezai tazminatlar da dahil olmak üzere, ecalisanlar.net ; web sitesinin kullanılmasından kaynaklanabilecek zararlar için sorumlu tutulamaz.

8. Web sitemiz üyeleri, kendilerine tarafından belirlenmiş kullanıcı adı ve şifrelerini başka kişi ya da kuruluşlara veremezler. Aksi halde söz konusu kullanımdan doğan tazmin hakkı saklıdır. Site üyelerinin sitemiz üyeliğiyle sahip oldukları kullanım hakkı sadece kendilerine aittir, başkalarına devredilemez.

9. Yayınlanması için haber ,  makale , araştırma yazısı vb içerik gönderen kullanıcıların , uygunsuz ve/veya Türkçe’nin kullanım kurallarına aykırı içerikleri tarafımıza yayınlanmaz . Sitemiz kendi takdirine göre, yayın ilkelerine aykırı bulduğu, uygunsuz gördüğü her çeşit içeriği yayınlamama ve / veya yayından kaldırma hakkına sahiptir. Yayınlanması için haber ,  makale , araştırma yazısı vb içerik gönderen kullanıcılar , kanunlara ve özel hayatlara ilişkin uygunsuz yayın yapmayacaklarını taahhüt etmiş olurlar. Buna aykırı davranan kişilerin gönderilerini yayınlamama ve/veya yayından kaldırma hakkına sitemiz sahip bulunmaktadır.

10. Sitemiz kendi takdiri çerçevesinde, gerekli gördüğü durumlarda dilediği üyenin yazılarını ve/veya yorumlarını yayından kaldırabilir, düzenleyebilir veya silebilir.

11. Site kullanıcıları ve üyeleri, web sitesine gönderdikleri her tür içeriğin doğruluğunu, fotoğrafların konuyla bağlantılı olduğunu, üçüncü kişi ve kuruluşları yanıltacak nitelikte herhangi bir hususa yer vermeyeceklerini, yayınlanan görüş, düşünce, ifade ve resimlerin site yönetimimiz ile hiçbir ilgi ve bağlantısı olmadığını ve sadece kendilerini bağlayacağını kabul ve taahhüt ederler. Bu kapsamda üçüncü kişiler tarafından tarafımıza yöneltilebilecek tüm talepleri, kendilerine elektronik ortamda veya yazılı olarak yapılan ilk bildirimde tam ve eksiksiz olarak yerine getireceklerini kabul, beyan ve taahhüt ederler.

12. Web sitemiz her zaman, tek taraflı olarak web sitesini sürekli veya geçici olarak durdurma hakkına sahiptir.

13. Web sitesinin , kullanıcı ve üyelerinin bilgilerinin yetkisiz kişilerce okunmasından, kullanıcı ve üyelerinin yazılım ve verilerine bu yolla gelebilecek herhangi bir zarardan dolayı sorumlu olmayacaktır. Kullanıcı ve üyeler, bu hizmetin kullanılmasından dolayı uğrayabilecekleri zararlarla ilgili olarak tarafımızdan herhangi bir tazminat talep etmemeyi peşinen kabul etmişlerdir.

14. Sitemiz ; kayıtlarını eksik giren üyelerin ve/veya web sitesinin kullanım koşullarına uygun olmadığını tespit ettiği üyelerinin hesapları hiçbir açıklama yapmaksızın sistemden çıkarma hakkına sahiptir.

15. Sitemiz kullanıcıları ve üyeleri, web sitesini değer yaratacak bir içerik üretmeksizin, sadece ve doğrudan ticari tanıtım alanı olarak kullanamaz, bu site aracılığıyla ürün/hizmet tanıtımı/satışı yapma veya satış kanallarına yönlendirme girişiminde bulunamaz. Sitemiz kendi kişisel takdirine göre, web sitesini bu amaçlarla kullandığını tespit ettiği üyelerin üyeliklere son verme ve/veya sayfalarını yayından kaldırma hakkına sahiptir.

17. Web sitesi kullanıcıları ve üyelerinin sağladıkları içerikleri, site bünyesinde çeşitli sayfalarda ön plana çıkarılabilir veya çıkarılmayabilir.

18. ecalisanlar.net kullanıcıları ve üyelerinin  sağladıkları içerikleri yayından kaldırılmasının istemeleri halinde  , o güne kadar ürettiği içeriğin sitemiz tarafından kullanım hakkı saklı kalacaktır.

19. Web sayfamıza yazı gönderen üyelerin , yazmış olduğu yazılar ile ilgili olarak herhangi bir bedel talep etmeksizin, yazılarının Fikir ve Sanat Eserleri Hakkında Kanunun 21, 22, 23., 24., 25. maddelerinde düzenlenen mali haklarının ecalisanlar.net ‘e herhangi bir süre ve yayın kısıtlaması olmaksızın devrettiğini, söz konusu yazılarının önceden izin almaya gerek olmaksızın web sitesinde yayınmasına muvafakat ettiğini, bu hususun muvafakatname/yetki belgesi niteliğini kabul, beyan ve taahhüt eder. Bu kapsamda web sitesinde yayınlanan her çeşit yazıyı, özgün eseri, sitemiz , yayınlayacağı kitap, dergi, gazete ve benzeri süreli ve süresiz yazılı basın araçlarında kullanma hakkına sahiptir.

20. Web sitemiz kullanıcıları ve üyelerinin, web sitesini ve altyapısını yukarıda belirtilen şartlara ve yasalara aykırı olarak kullandığını tespit ederse, kullanıcıyı yetkili makamlara bildirmek hakkına sahiptir.

21. Web sitemiz kendisi tarafından üretilen içeriğin , Fikir ve Sanat Eserleri Hakkında Kanununa aykırı olduğu gerekçesi ile ilgili kişi / kişiler  tarafından uyarılması halinde ( üretmiş olduğu içeriğin Fikir ve Sanat Eserleri Hakkında Kanununa aykırı olması halinde ) ilgili içeriği derhal yayından kaldırmayı kabul ve  taahhüt eder. Aynı şekilde kendisi tarafından üretilen içeriğin 3.kişilerin kişisel hak ve menfaatlerini ihlal ettiği gerekçesi ile ( telif haklarını veya başka haklarını  -özel hayatın gizliliği veya ifşayı men etme hakları gibi ) hak ihlaline uğradığını iddia eden kişi tarafından uyarılması ve bu durumun doğruluğu halinde , ilgili içeriği derhal yayından kaldıracağını kabul ve taahhüt etmektedir.

22. Yukarıda belirtilen maddelerden bir ya da bir kaçını ihlal eden site kullanıcıları ve üyeleri, bu ihlal nedeniyle cezai ve hukuki olarak şahsen sorumludurlar. Ayrıca bu ihlal nedeniyle, olayın hukuk alanına intikal ettirilmesi halinde ecalisanlar.net kullanıcıya karşı bu koşullara uyulmamasından dolayı tazminat hakkı saklı olacaktır.

 

23. Site kullanıcıları ve üyeleri, site kullanımı  ile ilgili bir ihtilâfın çıkması halinde, bu ihtilâfın kanunlar ihtilâfı kurallarına bakılmaksızın Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına tâbi olacağını ve bu kanunlara göre çözümleneceğini kabul etmiş sayılırlar.

Hayatınıza Güç Katın…

Yukarı Geri Ana Sayfa